Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่






















โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ)
 

 โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) broken heart
เรื่อง "การออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1"
วันเสาร์ ที่ 11 และ 18  มกราคม 2563
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(ผู้สมัครที่จอง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)

*** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม ***

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/1 
 

 โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/1   
วันเสาร์ที่  15 , 22  กุมภาพันธ์  และวันเสาร์ ที่่ 14 , 21 ,28 มีนาคม และเสาร์ที่ 4 เมษายน  2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/2
  โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/2 
วันเสาร์ที่  20 , 27  มิถุนายน  และวันเสาร์ ที่  4 , 11 , 18 , 25  กรกฎาคม 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

โครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/3

   โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 8/3
วันเสาร์ที่  10 , 17 , 24 , 31 ตุลาคม  และวันเสาร์ ที่  7 , 14  พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 8
   โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 8  
วันเสาร์ ที่  25 เมษายน วันเสาร์ที่ 2 , 9 , 16 , 23 , 30  พฤษภาคม 2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
 ** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม ** 
 
cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

โครงการอบรมวิชาชีพ
“วิศวกรระดับสูง” รุ่นที่ 8
  โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับสูง"  รุ่นที่ 8    
วันเสาร์ ที่  22 , 29 สิงหาคม   และ วันเสาร์ ที่  5 , 12 , 19 , 26  กันยายน  2563
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

สัมมนาวิชาการ 
(ASHRAE Thailand Chapter)
 
 
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “มาตราฐานและการนำเทคโนโลยีมาวิเคระห์สภาวะอากาศใน Healthy Building”
ณ ห้อง อินทานิน ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

By…   ASHRAE Thailand Chapter
Air-Conditioning Engineering Association of Thailand (ACAT)

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม




 
 

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4
  วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
เรื่อง  “ปัญหาของงาน O&M และเคล็ดลับการเดินระบบปรับอากาศที่ถูกต้อง"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น 3  โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1
  วันพุธ ที่ 3  เมษายน  พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
เรื่อง  "Big Data กับการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2
  วันอังคาร ที่ 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
เรื่อง  "WELL BUILDING STANDARD มาตรฐานอาคารสุขภาพดี"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น  โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

cool  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ กลางปี 2562
  วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562
ขอเชิญสัมมนาวิชาการกลางปี 2562
เรื่อง “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5
ณ ห้อง ซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


cool  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3
  วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน  2562
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
เรื่อง  "Best and Bad Practice in HVAC installation"
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3  โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

cool ลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 2

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 2/2562
อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กรุเทพมหานคร

(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อสมัครครบ 50 ท่าน)
ผู้ที่สมัครและจ่ายเงินก่อนจะได้สิทธิ์การเข้าร่วมเยี่ยมชมดูงานเป็นลำดับแรก

cool คลิกเพื่อดูเอกสารเพิ่มเติม



 

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th