Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่

 
 

broken heart ขอเชิญจอง Sponsor Package ประจำปี 2561

cool รายละเอียดการใช้สิทธิ์         รายละเอียดใบตอบรับ 

New !!!!!วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 !!!!!New
ขอเชิญเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 1/2561   
โรงงานผลิตและทดสอบพัดลมที่ได้มาตรฐานระดับโลก
บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น)

บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นโรงงานผลิตพัดลมทีใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์และในเชิงอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน พัดลมที่ผลิตโดยใช้ยี่ห้อ ครูเกอร์ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกจะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและห้องทดสอบพัดลมที่รองรับมาตรฐานการทดสอบตัวใหม่ของ AMCA อย่างใกล้ชิดและรับฟังการบรรยายจากตัวแทนของบริษัทในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัดลมที่ดี

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

New...วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561...New
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

Topic: “Designing Building Systems for Tall, Supertall, and Megatall Buildings"
"High Performance Buildings and Occupant Comfort"
"Development of HVAC System Design for the Suvarnabhumi Airport : Design Pro & Con"

Presented by:  Peter Simmonds, Ph.D., ASHRAE Fellow
Distinguished Lecturer from ASHRAE
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

พิเศษสุดสุด!!!!!!! สำหรับสมาชิก ASHRAE สหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยติดต่อโดยตรงที่ chapter เบอร์ 02-318-4119!!!!!

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 New...โครงการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2561  พิเศษสุด!!! 

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพิเศษ Premier AC Engineer Training Program โดยเปิดโอกาสให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถของวิศวกรปรับอากาศภายในบริษัทหรือองค์กรได้ส่งวิศวกรเข้าสมัครเรียนหลักสูตรครบทั้ง 3 โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
นราคาพิเศษเพียง 27,700 บาทต่อ 1 ท่าน จากราคาปกติ 30,800 บาท
หรือคิดเป็นส่วนลด 3,100 บาท (10% จากราคาปกติ)

 

 โครงการอบรมวิชาชีพ
- โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 6/1   เปิดรับสมัครวันที่ 1 ม.ค.61
วันเสาร์ที่  24  กุมภาพันธ์   และวันเสาร์ ที่  3 , 10 , 17 , 24 , 31  มีนาคม  2561
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 6/2  เปิดรับสมัครวันที่ 1 เม.ย. 61
วันเสาร์ที่  16 , 23 ,  30   มิถุนายน   และวันเสาร์ ที่  7 , 14 , 21  กรกฎาคม  2561
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 6/3  เปิดรับสมัคร 1 ก.ค. 61
วันเสาร์ที่  22 , 29  กันยายน   และวันเสาร์ ที่  6 , 13 , 20 , 27  ตุลาคม  2561
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ
** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 80 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **


- โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 6   เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. 61
วันเสาร์ ที่  28 เมษายน วันเสาร์ที่ 5 , 12 , 19 , 26 พฤษภาคม และวันเสาร์ ที่ 2  มิถุนายน 2561
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

 ** 
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **  
cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง  รุ่นที่ 6    เปิดรับสมัครวันที่ 1 มิ.ย. 61
วันเสาร์ ที่ 4 , 18 , 25  สิงหาคม  และ วันเสาร์ ที่  1 , 8 ,15   กันยายน  2561
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม **

cool รายละเอียดตามเอกสารแนบ


(ผู้สมัครที่จอง/ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)

   broken heart New... ครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) broken heart
 เรื่อง "การคำนวนและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1" 
วันเสาร์ ที่ 20 และ 27 มกราคม 2561
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(ผู้สมัครที่จอง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมตามลำดับ)

*** ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม ***

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะแนะนำ ACAT Application ใหม่ บนมือถือของท่านสมาชิก  ท่านสามารถโหลด APP โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ผ่าน Line Add Friend-QR Code หรือ APP QR Reader รองรับระบบ iOS 8.0 ขึ้นไป และ Android version 4.0 ขึ้นไป เพื่อความสะดวกในการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ รวมถึงตรวจสอบวันหมดอายุของสมาชิก สำหรับในเฟสแรกนี้ 

ในการพัฒนาในเฟสต่อๆไป ในอนาคต ในเรื่องของการลงทะเบียน อบรม สัมมนา ดูงาน กิจกรรมกอล์ฟ รวมถึงการชำระเงินออนไลน์ Paypal , Mobile Banking ผ่าน App  เพื่อสมาชิกสามารถจะใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ  ท่านสมาชิกได้โปรดติดตามความคืบหน้าผ่าน ACAT APP ต่อไป

หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัย ปัญหาในการโหลด App อยากสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อติชม ข้อเสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อคุณปู หรรือคุณเกด เบอร์โทร 02-318-4119-20 หรือส่งอีเมล์มาที่
memberacat@gmail.com
สมาคมฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิก เพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากฝ่ายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
"เตรียมพบกับระบบบริหารจัดการสมาชิกรูปแบบใหม่  (ACAT Member Management System ,MMS )  ผ่านมือถือใน APP, บน Tablet PC, Notebook และ Desktop  ท่านสามารถสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกสะดวกและรวดเร็ว ง่ายๆได้ด้วยตัวของท่านเอง สมาคมฯจะประชาสัมพันธ์กับท่านสมาชิกอีกครั้งในโอกาสต่อไป  "

 


 

                        ASHRAE Thailand chapter ภูมิใจนำเสนอ
                    New
...Technical Seminar ครั้งที่ 2...New
                    ฟังการบรรยายหัวข้อ 
             "
Understanding Safety Relief Systems" ,
 "Pressure Relief Device Capacity Determination & Vent Pipe Sizing",
                       "Defrosting Industrial Refrigeration Evaporators",
                        และ"Heat Recovery in Industrial Refrigeratio
"

                    โดย ผู้บรรยายจาก ASHRAE Society สหรัฐอเมริกา
                                      Prof. Dr. Douglas Reindl 
                          ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทำความเย็นโดยเฉพาะ

พิเศษ !!!!!!!  บรรยายสรุปเป็นภาษาไทย โดย ดร. อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา 

           enlightenedenlightenedวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560enlightenedenlightened

        ลงทะเบียนฟังการบรรยายเวลา 8:30 ที่ ห้อง อินทานิล ชั้น 3

        โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 


 

 

broken heart วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560broken heart
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน
"Dinner Talk" ประจำปี 2017-18 ในหัวข้อเสวนา
"วิศวกรและผู้ประกอบการยุคนี้ ต้องปรับตัวอย่างไรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง"
โดยเจ้าของเพจดัง "มนุษย์เงินเดือนพันธ์ุใหม่"
ดร. รพีรัฐ  ธัญวัฒน์พรกุล
เวลา 18:00 - 21:30 น.
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเตล เลอ คองคอร์ด

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคดิจิตัล ทำให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวจากสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันเองสร้างขึ้น เพื่อให้อยู่รอดได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิศวกรและผู้ประกอบการคือส่วนหนึ่งในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ด้วย การเสวนาในงานจะช่วยให้ท่านได้รับทราบว่า ทั้งตัวท่านและงานที่ท่านทำอยู่จะต้องมีการปรับตัวอย่างไรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งงานนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรดังที่ถือว่าเป็นหนึ่งในกูรูที่เชียวชาญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
วันอังคาร ที่ 26  กันยายนพ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ   
เรื่อง “21st Century Tall Building Design”, “Burj Khalifa – The Tallest Building in the World,
Live Long, Healthy and Low Energy”, “Net Zero Building vs. Net Zero District”
ณ  ห้องสโรชา ชั้น 3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560   
ขอเชิญสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4
/2560
เรื่อง การควบคุมเสียง และ การสั่นสะเทือนในระบบปรับอากาศ ตัวอย่างปัญหา และ การแก้ไขปัญหา
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

coolคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2560 broken heart

แข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4  วันอังคาร ที่   12  กันยายน 2560         
สนามกอล์ฟ สนามกอล์ฟ สุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
cool
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร


วันพุธ ที่  19  กรกฎาคม 2560              
สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
cool 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัค


*ครั้งที่ 1  วันอังคาร ที่  28 มีนาคม  2560             
สนามเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ (ศาลายา)
cool 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร


*ครั้งที่ 2   วันอังคาร ที่  16  พฤษภาคม 2560       
สนาม บางกอกกอล์ฟคลับ ถ.ติวานนท์  ต.บางกระดี่  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  
cool 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร


 

 

ประกาศ Download Program Cooling Load ฟรี !
ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมฯ) 

ได้จัดทำโปรแกรม Cooling Load Calculations Program TMW-CL1 Version AI 
broken heart  ท่านสามารถ download โปรแกรม ดังกล่าว  ได้ที่ www.tmn.co.th 
หากท่านใดมีปัญหาการติดตั้งและใช้งาน สามารถอีเมล์สอบถาม
ผศ.ดร.ตุลย์ ได้ที่ e-mail : tul.m@chula.ac.th

ประกาศสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 เปิดรับสมัคร ขอรับทุนเพื่อการวิจัย

 

 แจกฟรี สมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทำดีวีดีวีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split typeเพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป บริษัทฯ, ห้าง, ร้านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับดีวีดีได้ฟรี   ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณอรวรรณ /คุณกุลิสรา โทรศัพท์. 02-318-4119 / 02-318-4123      


 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณบริษัทฯ, ห้าง, ร้านต่างๆที่ได้กรุณาสนับสนุนSponsor Package ประจำปี 2559 นี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65 ราย ด้วยแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมสามารถบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆตอบสนองให้เป็นประโยชน์สมาชิกยิ่งขึ้นมาโดยตลอด

ในปีนี้สมาคมฯ ได้เปิดบริการเพิ่มเติมให้Sponsorsสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเวปของสมาคมฯได้ฟรี
- ข่าวรับสมัครงานจากบริษัทSponsorต่างๆ  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาจากหน่วยงานอื่นๆ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 ระเบียบการพิจารณาสรรหา วิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 
  คลิกเพื่อดูเอกสารเพิ่มเติม               


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th