Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่


 

ประกาศ Download Program Cooling Load ฟรี !
ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมฯ) 

ได้ให้จัดทำโปรแกรม Cooling Load Calculations Program TMW-CL1 Version AI 
broken heart  
ท่านสามารถ download โปรแกรม ดังกล่าว  ได้ที่ www.tmn.co.th 
หากท่านใดมีปัญหาการติดตั้งและใช้งาน สามารถอีเมล์สอบถาม
ผศ.ดร.ตุลย์ ได้ที่ e-mail : tul.m@chula.ac.th

  สมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทำดีวีดีวีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split typeเพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป บริษัทฯ, ห้าง, ร้านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับดีวีดีได้ฟรีที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณอรวรรณ /คุณพัชญ์ธมล โทรศัพท์. 02-318-4119 / 02-318-4123-24

 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณบริษัทฯ, ห้าง, ร้านต่างๆที่ได้กรุณาสนับสนุนSponsor Package ประจำปี 2559 นี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65 ราย ด้วยแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมสามารถบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆตอบสนองให้เป็นประโยชน์สมาชิกยิ่งขึ้นมาโดยตลอด
 


สมาคมฯ แต่งตั้งให้ คุณธวัชชัย เสถียรรัตนกุล เป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมเป็นกรรมการในการปรับปรุงมาตรฐาน วสท.-ACAT ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทำร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2540 โดยยกร่างมาจาก ASHRAE Standard 62-1999 โดยจะปรับมาตราฐานใหม่ให้สอดคล้องกับASHRAE Standard 62ได้ในปัจจุบันเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป  

  อบรมการใช้งาน Advance Excel เพื่อทำ Business Intelligence
 

“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” และ “บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือจัดโครงการอบรมการใช้งาน Advance Excel เพื่อทำ Business Intelligence ซึ่งคือ การนำข้อมูลที่มีอยู่ไปจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละแผนก โดยจะอบรมในวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 87/2 CRC ทาวเวอร์ ชั้น 38 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัคร
1. ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2558 เฉพาะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสปอนเซอร์สมาคมเท่านั้น
2. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำหรับสมาชิกสมาคมและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสปอนเซอร์สมาคม

หมายเหตุ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแจ้งข่าวสารประสานงานและรวบรวมรายชื่อผู้สนใจในกิจกรรมนี้โดยเน้นที่สมาชิกของสมาคมและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสปอนเซอร์สมาคมเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกและสปอนเซอร์

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด+ใบสมัคร                 แผนที่่


 


 “มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน”


“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน” ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา ) กรุงเทพฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทานและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่ใช้งานและปฏิบัติงานจริงสามารถนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวเป็นคู่มือในการควบคุม และการประกอบติดตั้งการใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมทั้ง การเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้องและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้กับผู้ออกแบบ, วิศวกร, ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 ดาวน์โหลดมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                       กำหนดการเทคนิคพิจารณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ "สรรพมิตรเครื่องปรับอากาศ !!"
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 1
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2


                                   


                                               


 

 


 

      

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th