ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา จากหน่วยงานอื่นๆ


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา Sustainable Building "Integrated Design of Architecture & Engineering" 
ที่ไบเทค บางนา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 9:00-16:00 น. 

cool 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 


  ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม 
"ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"
สาขาช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องสะอาด ระดับ 1
ระหว่างวันที่ 16-20 , 23 และ 24 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมเลขที่ 103 ชั้น 10
อาคารที่ทำการฝ่ายฝึกอบรมการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี และห้องทดสอบ Clean room
 รายละเอีดตามเอกสารแนบ


  สมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทำดีวีดีวีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split typeเพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป บริษัทฯ, ห้าง, ร้านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับดีวีดีได้ฟรีที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณอรวรรณ /คุณพัชญ์ธมล โทรศัพท์. 02-318-4119 / 02-318-4123-24


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดกิ้น ปั้นช่างแอร์มืออาชีพ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีแรงงานจัดหลักสูตรยกระดับฝีมือ ช่างเทคนิคใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ 26 ม.ค. – 28 ก.พ. ศกนี้

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศไดกิ้น ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหลักสูตร “ยกระดับฝีมือ” ช่างเทคนิคเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมเพิ่มพูนสาระความรู้ใหม่ๆ ด้านระบบปรับอากาศใน 13 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยวิทยากรมากประสบการณ์อย่างใกล้ชิดอันเป็นการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและการสร้างธุรกิจ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะได้รับวุฒิบัตรที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
ผู้สนใจ เชิญสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง 5 วันก่อนวันเริ่มอบรม ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.daikin.co.th/ChangAirDD หรือทางโทรศัพท์ 02-934-7533, 081-833-5134, 086-677-3391 จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละตารางการฝึกอบรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่ลงทะเบียนก่อน

 คลิกเพื่อดูเอกสารเพ่มเติม