สัมมนาวิชาการ     🔥 เปิดรับสมัครแล้ว

📝สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2564


เรื่อง “การนำ DOAS ไปประยุกต์ใช้งาน สำหรับงานโครงการ HVAC”

วันสัมมนา: ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
ระหว่างเวลา: 09:00 – 15:30น.


📩 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

*************************************************


💥ฟรี‼️ สัมมนากลางปีหัวข้อ “การลดการติดเชื้อในโรงเรียน ด้วยการระบายอากาศและการฆ่าเชื้อในอากาศด้วยรังสี UV”

❄️ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ จัดสัมมนากลางปี Online Seminar ฟรี สำหรับสมาชิก 

✔️ หัวข้อ “การลดการติดเชื้อในโรงเรียน ด้วยการระบายอากาศและการฆ่าเชื้อในอากาศด้วยรังสี UV”

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ระหว่างเวลา 09:00 – 16:00น.
รับสมัครจำนวนจำกัด: 500 ท่าน

📌 รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร ดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบนี้เลยค่ะ


*************************************************


📝สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2564

เรื่อง “การออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
ระหว่างเวลา 08:45 – 16:00น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom


📩 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

*************************************************


📝สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2564
 
เรื่อง “Restart HVAC System for Reopening”
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
ระหว่างเวลา 08:45 – 16:00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
 
📩
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

*************************************************


📝สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

เรื่อง “COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ & ระบายอากาศ สําหรับสถานพยาบาล”

🗓 วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 
ณ ห้องสโรชา ช้ัน 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


📩 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

*************************************************