รายละเอียดบริษัทสปอนเซอร์ในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ,ท่อและฟิตติ้ง

 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์  จำกัด
19/20-22 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi,
Huaykwang,Bangkok 10310, Thailand
Tel : +66(0) 2203 0868
Fax : +66(0) 2203 0245
Website : https://www.harn.co.th


 

บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด
59 ซอยศรีอักษร ถนนเชื้อเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 02-711-9060-5
โทรสาร   : 02-711-9179
E-mail    : sic@sinsiamgroup.co.th
Website  : www.sinsiamgroup.co.th


  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยอีควิพเม้นท์(1984)
283 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2628-2600, 0-2280-3444   
โทรสาร  :  0-2280-0352, 0-2628-0848-5, 0-2628-2001
Customer Care Hotline  :  085-111-2905
Website : www.sangchaigroup.com