| 2562 | 2560 | 2556 | 2555 |


 
โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566-2567
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 
     
   
  นายกสมาคมฯ
นายอรรณพ  กิ่งขจี

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 40 อาคารสถาบันอีอีซี 
ซ.รามอินทรา 97 ถ.รามอินทรา 
แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว 
กรุงเทพฯ 10230
 
     
     
อุปนายก คนที่ 1
นายพิสิฐชัย  ปัญญาพลังกูล

วิศวกรที่ปรึกษาบริษัท "สตาร์ทอัพ"
ด้านประหยัดพลังงาน
อุปนายก คนที่ 2
นายทรงยศ  ภารดี

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 29/9  ซ.ศาลาลอย ถ.สุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
อุปนายก คนที่ 3 
และประธานประชาสัมพันธ์

นายนิรัญ  ชยางศุ 

กรรมการที่ปรึกษา
     บริษัท เจแปน แอร์ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด     
เลขที่ 499/26 หมู่ที่ 13 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
     
     
เลขาธิการ
นายพิชญ์พัฒน์   กิจเกิดแสง
Business Development Director
BNSP Smart Tech Co., Ltd.
1550 Thanapoom Tower, 24th Floor,
New Petchburi Road, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

 
เหรัญญิก
นายเอกมล   เจียรประดิษฐ 

กรรมการผู้จัดการ
      บริษัท บลู - เทค ไคลเมท จำกัด      
เลขที่ 52  ซ.ลาดพร้าว 110 แยก 2 ถ.ลาดพร้าว 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
นายธวัชชัย   เสถียรรัตนกุล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท 3วี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 288/6 หมู่ที่ 3 ถ.บางพลีหนามแดง
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
     
     
ปฏิคม
น.ส ศรีเกษม  ชัยปิตินานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด
เลขที่ 1179/21-25  ถ.พระราม 4 
แขวงคลองคัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 1010
ประธานกรรมการวิชาการ
ผศ. ดร.พลกฤต   กฤชไมตรี

ผู้อำนวยการสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รองประธานกรรมการวิชาการ 
นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์ 

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
เลขที่ 1168/8 ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
     
     
กรรมการวิชาการ
ผศ.ดร.จิตกร   กนกนัยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
    เลขที่ 19/1 ถ.เพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106)     
เขตหนองแขม กทม. 10160
กรรมการวิชาการ
รศ.ดร.ภาวิณี   ศักดิ์สุนทรศิริ

รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
กรรมการวิชาการ
 รศ.ดร.ประกอบ   สุรวัฒนาวรรณ

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 
     
     
กรรมการวิชาการ
นายสรรค์  หอมกลิ่นจันทน์

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

 
ประธานกรรมการนันทนาการ  
นายวินัย   แก้วมณี

 กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท อินดอร์ แอร์ ควอลิตี้ โปร. แอนด์ โซลูชั่น จำกัด       
เลขที่ 44/41 ซ.นิมิตใหม่ 12, ทรายกองดิน
คลองสามวา, กรุงเทพฯ 10510
กรรมการนันทนาการ
นายพัฒนะ   เมฆขำ

 ผู้จัดการโครงการ
  บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด  
เลขที่ 1168/8 ชั้น 12 ลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
     
     
กรรมการนันทนาการ
นางสาวณฐมน มีเดช

บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จำกัด

 
กรรมการด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม
นายอุทัย   โลหชิตรานนท์

กรรมการ
          บริษัท อัพสแตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด          
เลขที่ 335/1 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 กรรมการด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม
นายวุธชิรา   แจ้งประจักษ์

ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เวนทิเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 เลขที่ 634/3  ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
     
     
   
  กรรมการด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม
นายกิตติพงษ์ แซ่เฮ้ง
ผู้จัดการทั่วไป
Control and Contracting Solutions Business
Airco Limited (Trane Thailand)
ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2, 1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่,
มักกะสัน, ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 

 

** ทำเนียบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ **


        วาระปี 2564 - 65 (สมัยที่ 13)      
     
      วาระปี 2562 - 63 (สมัยที่ 12)             วาระปี 2560 - 61 (สมัยที่ 11)            วาระปี 2558 - 59 (สมัยที่ 10)    
     
       วาระปี 2556 - 57 (สมัยที่ 9)            วาระปี 2555 - 54 (สมัยที่ 8)             วาระปี 2552 - 53 (สมัยที่ 7)      
     
       วาระปี 2550 - 51 (สมัยที่ 6)             วาระปี 2548 - 49 (สมัยที่ 5)            วาระปี 2546 - 47 (สมัยที่ 4)     
     
       วาระปี 2543 - 45 (สมัยที่ 3)              วาระปี 2542 - 43 (สมัยที่ 2)               วาระปี 2541 (สมัยที่ 1)            
     


** ทำเนียบคณะกรรมการบริหารชมรมฯ **


                สมัยที่ 2 (ปี 2540)                          สมัยที่ 1 (ปี 2537 - 2539)