ACAT New Volum 65
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ดร.ภวัฒน์   วิทูรปกรณ์
บทความเชิงวิชาการ
-การตรวจสอบคุณสมบัติของ HEPA FILTER 11 วิธีประหยัดค่าแอร์โดยไม่ต้องลงทุน
นั่งลงแล้วสนุกไปกับ Glide

 

ACAT New Volum 66
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณกรีธา  เธียรลิขิต
บทความเชิงวิชาการ
-ประสบการการเปลี่ยนแอร์ในบ้าน
-ประสบการณ์ในงานท่อลม
-โรงเรียนที่ดีที่สุดในการทำงาน

 
 
   
 


ACAT News Volum 60
บทสัมภาษณ์พิเศษ
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
-บทความวิชาการ
"การแก้ไขปัญหา ผนังคอนกรีตมีความชื้น"
-ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ
 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
 คลิกเพื่อดูเพิ่มเติมต่อจากรูป


 

ACAT News Volum 61
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณจินตนา  ศิริสันธนะ
-บทความวิชาการ"คุณภาพและความเชื่อถือของวัสดุฉนวนกันความร้อนในงานเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ
 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 


ACAT New Volum 62
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณชรัตน์ สว่างวรรณ์
ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 

ACAT New Volum 63
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา
บทความวิชาการ
- "หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น แบบหอยโข่งชนิดอัดไอหลายขั้น"

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
ACAT New Volum 64
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ดร.ไพบูลย์  หังสพฤกษ์
บทความเชิงวิชาการ
-การใช้แสงสว่างที่ได้ในระหว่างวัน Harvesting Daylight 
-เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
         
         
 

ACAT News Volume 55
เดือน มิถุนายน 2556
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ศาสตราภิชานทวี เวชพฤติ
บทความวิชาการ
-บทความการควบคุม
สภาวะอากาศและสิ่งแวด
ล้อม ทางชีวภาพในอาคาร
-โครงสร้างคณะกรรมการ
ประจำปี 2556-2557

ACAT News Volume 56    
เดือน สิงหาคม 2556
บทสัมภาษพิเศษ
คุณชยันต์  ศาลิคุปต
บทความวิชาการ
-การผุกร่อนภายใต้ฉนวน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


ACAT News Volum 57
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณวิชัย  ลักษณากร
-บทความวิชาการ "ท่อลมผ้า เทคโนโลยีการกระจายอากาศทางเลือกใหม่
-รายชื่อสมาชิกใหม่ สค.-ตค.2557
-ข่าวสมาคม

 

 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 

ACAT News Volum 58
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู
-บทความวิชาการ "นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน"
-ข่าวสมาคม
-สมาชิกใหม่ มค-มีค.2557

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

ACAT News Volum 59
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณบรรพต  จำรูญโรจน์
-บทความวิชาการ
"ผิดเป็นครู"
-ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ
-สมาชิกใหม่ เมย.-พค.57

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

     

 

       
         


                                                  
                 

ACAT News Volume 50
เดือน เมษายน 2554
บทความวิชาการ
-ระบบปรับอากาศกับการอนุรักษ์พลังงาน
-ความเงียบ-หนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ขาดไปของชาวกรุง
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

ACAT News Volume 51
เดือน เมษายน 2555
บทความวิชาการ
-ผลิตน้ำเย็นเพื่อเก็บไว้ใช้ในงานปรับอากาศ
-ต้นกำเนิดของระบบท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูป(PIP)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

ACAT News Volume 52
เดือน สิงหาคม 2555
บความวิชาการ
- 


ACAT News Volume 53
ดือน กันยายน 2555
บทความวิชาการ
-Refrigerant Piping One of the Fundamental Series
-เอา "เชื้อรา" ออกจากอาคาร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

ACAT News Volume 54
เดือน ธันวาคม 2555
บทความวิชาการ
-การควบคุมสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในอาคาร(ตอนที่ 1)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป 

  ACAT News


     
ACAT News volume 46 เดือนมกราคม ปี 2554  ACAT News volume 47เดือนเมษายน ปี 2554  ACAT News volume 48
เดือนสิงหาคม ปี 2554
 
 ACAT News volume 49เดือนตุลาคม ปี 2554

ACAT News volume 45
ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2554
บทความวิชาการ
- ความสำคัญของการระบายอากาศสำหรับห้องเก็บก๊าซ และสถานที่ใช้ก๊าซพิษ
 

ACAT News volume 44
เดือนกรกฎาคม ปี 2553
บทความวิชาการ
- Chlorine ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง
- เรามีความจำเป็นแค่ไหนในการทดสอบค่า Dust Holding Capacity
 

ACAT News volume 43
ฉบับเดือนเมษายน ปี 2553
บทความวิชาการ
- โครงการปรับปรุงระบบ Variable Air Volume (VAV) ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระบบ CSP และ VSP

ACAT News volume 42
ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2552
บทความวิชาการ
- จะเลือกแผงกรองอากาศอย่างไรจึงจะเหมาะสม
- ข้อมูลอุณหภูมิอากาศของประเทศไทย สำหรับการออกแบบระบบปรับอากาศ


ACAT News volume 41
ฉบับเดือนกันยายน ปี 2552
บทความวิชาการ
- การเลือกฉนวนกันความร้อน
- การกำจัดกลิ่นและแก๊สปนเปื้อนในระบบปรับอากาศของห้อง Control Room
- ระบบปรับอากาศแบบปรับน้ำยาแปรผัน Variable Refrigerant Flow (VRF System)

ACAT News volume 40
ฉบับเดือน ปี 2552
บทความวิชาการ
- Expansion Tank
- Airborne Molecular Contamination (AMC) ปัญหาใหม่ของวิศวกรปรับอากาศไทย

ACAT News volume 39
ฉบับเดือน ปี 2552
บทความวิชาการ
- Chilled Water Distribution System
- อนาคตฉนวนกันความร้อนที่ทำจากสารโพลีเมอร์กับมาตรฐานการติดไฟ เพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
- Noise Control : ฉนวนลดเสียงที่มีคุณภาพสำคัญกับคุณภาพของชีวิตเราอย่างไร

ACAT News volume 38
ฉบับเดือน ปี 2551
บทความวิชาการ
- O&M สำหรับระบบปรับอากาศในอาคารและโรงงาน
- ฉนวนยางซับเสียง ไร้ฝุ่น เส้นใย เพื่อการควบคุมเสียงดัง