(ฉบับ Volum 38-87 อัพโหลดเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะ)
(ฉบับ Volum 1-37 กำลังทยอยอัพโหลดค่ะ)


 

   
ACAT News Volume 86 ACAT News Volume 87    
- BAS, CPMS
เราจะพัฒนาก้าวไกลได้แค่ไหน
- การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารแบบผสมผสานเพื่องาน
ทดสอบเครื่องแฟนคอยล์ยูนิต
แบบต่อเนื่อง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- เราจะพัฒนาวิศวกรไทยให้เป็น
มืออาชีพระดับสากลได้อย่างไร
- ความท้าทายของวิศวกร
ในการรับมือกับวิกฤต COVID-19

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
   
       
ACAT News Volume 82 ACAT News Volume 83 ACAT News Volume 84 ACAT News Volume 85
- ใช้ระบบ VAV ให้คุ้มค่า
- ความมั่งมี, ความจน และ
ความสุข (ตอนที่ 2)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- ป่าล้อมเมือง
- ความมั่งมี, ความจน และ
ความสุข (ตอนที่ 3)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- สู้ COVID-19
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- พลังที่ดี 7 ประการสู่ความสำเร็จ
- Chiller Plant Efficiency 0.62
kW/TR เป็นไปได้ไหม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
       
ACAT News Volume 78 ACAT News Volume 79 ACAT News Volume 80 ACAT News Volume 81
- ระดับฉลากเขียวที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
สำหรับอาคารประเภทอาคารชุด
- การสำรวจรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ของบ้านเดี่ยวและทาวเฮาส์ในพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และนครปฐม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การระบายอากาศกับคุณภาพอากาศ
ภายในที่พักอาศัย
- สรุปสาระสำคัญในการป้องกันตนเอง
จาก PM2.5

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- ฤา Magnetocaloric Effect จะเป็น
Disruptive Technology ของเทคโนโลยี
การทำความเย็นและการปรับอากาศในปัจจุบัน
- อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทยกับ
บทบาทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Thai Air
Conditioning Industry With
Environmental Conservation Role

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุน
เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความมั่งมี, ความจน และความสุข ขึ้นอยู่
กับอะไรแน่ (ตอนที่ 1)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 74 ACAT News Volume 75 ACAT News Volume 76 ACAT News Volume 77
- การต่อ Chiller แบบขนานและแบบอนุกรม
- Condenser Water System Retrofit
Opportunities
- แนวคิดสำหรับระบบทำน้ำเย็นแบบ
Variable-Primary-Flow

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การเลือกใช้ Cooling Tower และ Water
Treatment
- พัดลมระบายอากาศสำหรับโครงการ
ก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- แพ้ตั้งแต่ก่อนขึ้นเวที ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ
- ประวัติศาสตร์ฉบับย่อ : งานปรับอากาศและ
 ทำความเย็นในประเทศไทย
- ออกแบบ ติดตั้ง ใช้งานระบบ VAV อย่างไร
ให้คุ้มค่า

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
- พื้นฐานการคำนวณภาระความร้อนด้วย
วิธี RTS
- เส้นทางสู่ HBM & RTSM :  วิวัฒนาการ
ของการคำนวณภาระความร้อน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

ACAT News Volume 70 ACAT News Volume 71 ACAT News Volume 72 ACAT News Volume 73
- Water cooled chiller & Cooling Tower 
เลือกและใช้งานอย่างไร ให้ประหยัดสูงสุด
- Designing VRF Systems

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การปรับปรุงระบบระบายอากาศของอาคาร
ทรงไทย
- ปัญหาเรื่อง การใช้ออกซิเจนของช่างแอร์
ทำไมถึงเกิดระเบิดบ่อยครั้ง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การปรับปรุงระบบระบายอากาศในลาน
จอดรถชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้า
- ประสบการณ์เฉียดตาย
- Refrigerant Update
- พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- การออกแบบระบบเครื่องทำน้ำเย็น
- พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 66 ACAT News Volume 67 ACAT News Volume 68 ACAT News Volume 69
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณกรีธา  เธียรลิขิต
บทความเชิงวิชาการ
- ประสบการการเปลี่ยนแอร์ในบ้าน
- ประสบการณ์ในงานท่อลม
- โรงเรียนที่ดีที่สุดในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- ใช้ VRF อย่ามองข้ามมาตรฐาน 15 ล่ะ
- โรงผลิตพลังงานมหภาค

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การควบคุมสภาวะอากาศ
 และสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในอาคาร
- การเดินเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม
 โดยใช้ความร้อนที่ดึงกลับมาใช้ใหม่

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
 
- Chilled Beams
- การประยุกต์ใช้แนวใหม่
 สำหรับการทำความเย็นแบบใช้ก๊าซ
- การออกแบบระบบกระจายลม
 เพื่อสร้างภาวะสุขสบายสูงสุด

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 62 ACAT News Volume 63 ACAT News Volume 64 ACAT News Volume 65
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณชรัตน์ สว่างวรรณ์
ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
แห่งประเทศไทย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา
- บทความวิชาการ
"หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น
แบบหอยโข่งชนิดอัดไอหลายขั้น"

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ดร.ไพบูลย์  หังสพฤกษ์
- บทความเชิงวิชาการ
- การใช้แสงสว่างที่ได้ในระหว่างวัน
Harvesting Daylight 
- เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ดร.ภวัฒน์   วิทูรปกรณ์
- บทความเชิงวิชาการ
- การตรวจสอบคุณสมบัติของ HEPA FILTER
- 11 วิธีประหยัดค่าแอร์ โดยไม่ต้องลงทุน
- นั่งลงแล้วสนุกไปกับ Glide

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
       
ACAT News Volume 58 ACAT News Volume 59 ACAT News Volume 60 ACAT News Volume 61
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู
- บทความวิชาการ
"นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน"
- ข่าวสมาคม
- สมาชิกใหม่ มค-มีค.2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณบรรพต  จำรูญโรจน์
- บทความวิชาการ "ผิดเป็นครู"
- ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ
- สมาชิกใหม่ เมย.-พค.57
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
- บทความวิชาการ
"การแก้ไขปัญหา ผนังคอนกรีตมีความชื้น"
- ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
 คลิกเพื่อดูเพิ่มเติมต่อจากรูป


 
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณจินตนา  ศิริสันธนะ
- บทความวิชาการ
"คุณภาพและความเชื่อถือของวัสดุ
ฉนวนกันความร้อนในงานเครื่องเย็น
และระบบปรับอากาศ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 54
เดือน ธันวาคม 2555
ACAT News Volume 55
เดือน มิถุนายน 2556
ACAT News Volume 56    
เดือน สิงหาคม 2556
ACAT News Volum 57
บทความวิชาการ
- การควบคุมสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพในอาคาร(ตอนที่ 1)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ศาสตราภิชานทวี เวชพฤติ
บทความวิชาการ
- บทความการควบคุมสภาวะอากาศ
และสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพในอาคาร
- โครงสร้างคณะกรรมการ
ประจำปี 2556-2557

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทสัมภาษพิเศษ
คุณชยันต์  ศาลิคุปต
บทความวิชาการ
- การผุกร่อนภายใต้ฉนวน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณวิชัย  ลักษณากร
- บทความวิชาการ "ท่อลมผ้า เทคโนโลยี
การกระจายอากาศทางเลือกใหม่
- รายชื่อสมาชิกใหม่ สค.-ตค.2557
- ข่าวสมาคม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
ACAT News Volume 50
เดือน เมษายน 2554
ACAT News Volume 51
เดือน เมษายน 2555
ACAT News Volume 52
เดือน สิงหาคม 2555
ACAT News Volume 53
เดือน กันยายน 2555
บทความวิชาการ
- ระบบปรับอากาศกับการอนุรักษ์พลังงาน
- ความเงียบ-หนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ขาดไป
ของชาวกรุง
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- ผลิตน้ำเย็นเพื่อเก็บไว้ใช้ในงานปรับอากาศ
- ต้นกำเนิดของระบบท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูป(PIP)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
บทความวิชาการ
- เรื่อง คุณสมบัติ ของ ฉนวนโฟมพอลิยูรีเทน
ชนิดแข็งในงานก่อสร้างและการใช้โฟมพอลิยูรีเทน
ชนิดแข็งอย่างปลอดภัยจากอัคคีภัย
- สารทำความเย็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
บทความวิชาการ
- Refrigerant Piping One of the
 Fundamental Series
- เอา "เชื้อรา" ออกจากอาคาร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
     
ACAT News volume 46
เดือนมกราคม ปี 2554
ACAT News volume 47
เดือนเมษายน ปี 2554
ACAT News volume 48
เดือนสิงหาคม ปี 2554
ACAT News volume 49
เดือนตุลาคม ปี 2554
บทความวิชาการ
- Pshychromatie Chart กับการใช้งาน
- อันตรายจากสารพิษในเหตุไฟไหม้
- ความมั่งมี ความจน และความสุขขึ้นอยู่
กับอะไรแน่ (ตอนที่ 1)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- แผ่นกรองอากาศลดโลกร้อน
- การบริหารงาน ระบบ M&E อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความมั่งมี ความจน และความสุขขึ้นอยู่กับ
อะไรแน่ การออมทางวัตถุกับการออมทางธรรมะ
อย่างไหนดีกว่ากัน (ตอนที่ 2)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- VSD Chiller ทำงานที่ Part Lift หรือ
Part Load?
- สร้างอาคารเขียว (Green Building)
ไม่ใช่เรื่องยาก
- สมาคมวิชาชีพกับการประกอบอาชีพ
ทางวิศวกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
-กรณีศึกษาปัญหาน้ำขังระหว่างฉนวนยางและ
ท่อนำความเย็น
-การบริหารงาน ระบบ M&E อย่างมีประสิทธิภาพ
-ความมั่งมี ความจน และความสุข ตอนที่ 4
การสร้างสิ่งที่มี “คุณค่า”

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News volume 42
ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2552
ACAT News volume 43
ฉบับเดือนเมษายน ปี 2553
ACAT News volume 44
เดือนกรกฎาคม ปี 2553
ACAT News volume 45
ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2554
บทความวิชาการ
- จะเลือกแผงกรองอากาศอย่างไรจึง
จะเหมาะสม
- ข้อมูลอุณหภูมิอากาศของประเทศไทย
สำหรับการออกแบบระบบปรับอากาศ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- โครงการปรับปรุงระบบ Variable Air
Volume (VAV) ทดสอบเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทำงานระบบ CSP และ VSP

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- Chlorine ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง
- เรามีความจำเป็นแค่ไหนในการทดสอบ
ค่า Dust Holding Capacity

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- ความสำคัญของการระบายอากาศสำหรับ
ห้องเก็บก๊าซ และสถานที่ใช้ก๊าซพิษ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News volume 38
ฉบับเดือน ปี 2551
ACAT News volume 39
ฉบับเดือน ปี 2552
ACAT News volume 40
ฉบับเดือน ปี 2552
ACAT News volume 41
ฉบับเดือนกันยายน ปี 2552
บทความวิชาการ
- O&M สำหรับระบบปรับอากาศในอาคาร
และโรงงาน
- ฉนวนยางซับเสียง ไร้ฝุ่น เส้นใย เพื่อการ
ควบคุมเสียงดัง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- Chilled Water Distribution System
- อนาคตฉนวนกันความร้อนที่ทำจากสาร
โพลีเมอร์กับมาตรฐานการติดไฟ เพื่อความ
ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
- Noise Control : ฉนวนลดเสียงที่มีคุณภาพ
สำคัญกับคุณภาพของชีวิตเราอย่างไร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- Expansion Tank
- Airborne Molecular Contamination
(AMC) ปัญหาใหม่ของวิศวกรปรับอากาศไทย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- การเลือกฉนวนกันความร้อน
- การกำจัดกลิ่นและแก๊สปนเปื้อนในระบบ
ปรับอากาศของห้อง Control Room
- ระบบปรับอากาศแบบปรับน้ำยาแปรผัน
Variable Refrigerant Flow (VRF System)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป