ACAT News Volume 98      
- มุมมองของอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
- ไซยาไนด์ (Cyanide) ใกล้ตัว..กว่าที่คิด

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป 
 
     
       
ACAT News Volume 94 ACAT News Volume 95 ACAT News Volume 96 ACAT News Volume 97
- การระบายอากาศห้องเครื่อง
ที่ไม่มีการปรับอากาศ
- รหัสสารทำความเย็นและ
การจำแนกกลุ่มความปลอดภัย
ของสารทำความเย็น

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป  
 
- “Carbon Footprint” สามารถลด
คาร์บอนในระบบ HVAC&R ได้อย่าง?
- รอยเท้าคาร์บอนตัวการโลกร้อน!!

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
 
- “Carbon Footprint” สามารถลด
คาร์บอนในระบบ HVAC&R ได้อย่าง?
(ตอนจบ)
- ห้องความชื้นต่ำ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- BIM ในงานวิศวกรรมปรับอากาศ
- การตรวจจับความผิดปกติของ
หัวจ่ายลม VAV ภายในอาคารสูง
ในฮ่องกง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 90 ACAT News Volume 91 ACAT News Volume 92 ACAT News Volume 93
- รู้หรือไม่? อากาศเป็นส่วนผสมหนึ่ง 
ในอาหาร                                                
- การตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงาน
ในขั้นตอนการทดสอบระบบ
- เข้าตำรา หนีเสือปะจระเข้?
หลบมลภาวะฝุ่นละออง PM2.5 นอกบ้าน
แต่เจอมลภาวะก๊าซอันตรายในบ้าน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม 6:
ถังความดันหรือแอร์แว
พื้นฐานและทางปฏิบัติ 
- การบรรเทาปัญหาโควิด-19
ในพื้นที่สาธารณะ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การทดสอบประสิทธิภาพ
สำหรับห้องสะอาด
- การนิยาม Droplet
และการแพร่ของไวรัส 
                                             

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- มันมากับโควิด
- การวิเคราะห์การแพร่
ของสิ่งปนเปื้อนทางอากาศ
และความเสี่ยงของการติดเชื้อ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       

ACAT News Volume 86 ACAT News Volume 87 ACAT News Volume 88 ACAT News Volume 89
- BAS, CPMS
เราจะพัฒนาก้าวไกลได้แค่ไหน
- การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารแบบผสมผสานเพื่องาน
ทดสอบเครื่องแฟนคอยล์ยูนิต
แบบต่อเนื่อง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- เราจะพัฒนาวิศวกรไทยให้เป็น
มืออาชีพระดับสากลได้อย่างไร
- ความท้าทายของวิศวกร
ในการรับมือกับวิกฤต COVID-19

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- OAU คืออะไร 
เกี่ยวอะไรกับฝุ่น PM2.5
- คุณขายอะไรครับ
- ประสบการณ์การออกแบบและ
ติดตั้งแอร์ Split Type ชายทะเล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- จรรยาบรรณฝ่ายขาย กับการ
Work from home
- ตารางทำการคำนวณภาระการปรับ
อากาศ การหาคำตอบ
อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งกฎหัวแม่มือ
- ความร่วมมือในยามวิกฤติ“Covid-19”
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 82 ACAT News Volume 83 ACAT News Volume 84 ACAT News Volume 85
- ใช้ระบบ VAV ให้คุ้มค่า
- ความมั่งมี, ความจน และ
ความสุข (ตอนที่ 2)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- ป่าล้อมเมือง
- ความมั่งมี, ความจน และ
ความสุข (ตอนที่ 3)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- เล่าเรื่องเครื่องกรองโควิด 19
- เรียนรู้จาก Covid-19
Covid-19 กับเหตุจำเป็น
- PM 2.5 กับ IAQ Standard EN16798
- 7 เมนูอาหารไทย เสริมภูมิคุ้มกัน
- กินรู้อยู่สุข
“อาหารกับวิกฤติ ที่เป็นโอกาส”

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- พลังที่ดี 7 ประการสู่ความสำเร็จ
- Chiller Plant Efficiency 0.62
kW/TR เป็นไปได้ไหม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
       
ACAT News Volume 78 ACAT News Volume 79 ACAT News Volume 80 ACAT News Volume 81
- ระดับฉลากเขียวที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
สำหรับอาคารประเภทอาคารชุด
- การสำรวจรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ของบ้านเดี่ยวและทาวเฮาส์ในพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และนครปฐม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การระบายอากาศกับคุณภาพอากาศ
ภายในที่พักอาศัย
- สรุปสาระสำคัญในการป้องกันตนเอง
จาก PM2.5

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- ฤา Magnetocaloric Effect จะเป็น
Disruptive Technology ของเทคโนโลยี
การทำความเย็นและการปรับอากาศในปัจจุบัน
- อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทยกับ
บทบาทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Thai Air
Conditioning Industry With
Environmental Conservation Role

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุน
เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความมั่งมี, ความจน และความสุข ขึ้นอยู่
กับอะไรแน่ (ตอนที่ 1)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 74 ACAT News Volume 75 ACAT News Volume 76 ACAT News Volume 77
- การต่อ Chiller แบบขนานและแบบอนุกรม
- Condenser Water System Retrofit
Opportunities
- แนวคิดสำหรับระบบทำน้ำเย็นแบบ
Variable-Primary-Flow

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การเลือกใช้ Cooling Tower และ Water
Treatment
- พัดลมระบายอากาศสำหรับโครงการ
ก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- แพ้ตั้งแต่ก่อนขึ้นเวที ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ
- ประวัติศาสตร์ฉบับย่อ : งานปรับอากาศและ
 ทำความเย็นในประเทศไทย
- ออกแบบ ติดตั้ง ใช้งานระบบ VAV อย่างไร
ให้คุ้มค่า

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
- พื้นฐานการคำนวณภาระความร้อนด้วย
วิธี RTS
- เส้นทางสู่ HBM & RTSM :  วิวัฒนาการ
ของการคำนวณภาระความร้อน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

ACAT News Volume 70 ACAT News Volume 71 ACAT News Volume 72 ACAT News Volume 73
- Water cooled chiller & Cooling Tower 
เลือกและใช้งานอย่างไร ให้ประหยัดสูงสุด
- Designing VRF Systems

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การปรับปรุงระบบระบายอากาศของอาคาร
ทรงไทย
- ปัญหาเรื่อง การใช้ออกซิเจนของช่างแอร์
ทำไมถึงเกิดระเบิดบ่อยครั้ง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การปรับปรุงระบบระบายอากาศในลาน
จอดรถชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้า
- ประสบการณ์เฉียดตาย
- Refrigerant Update
- พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- การออกแบบระบบเครื่องทำน้ำเย็น
- พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 66 ACAT News Volume 67 ACAT News Volume 68 ACAT News Volume 69
บทสัมภาษณ์พิเศษ
- คุณกรีธา  เธียรลิขิต
บทความเชิงวิชาการ
- ประสบการการเปลี่ยนแอร์ในบ้าน
- ประสบการณ์ในงานท่อลม
- โรงเรียนที่ดีที่สุดในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- ใช้ VRF อย่ามองข้ามมาตรฐาน 15 ล่ะ
- โรงผลิตพลังงานมหภาค

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การควบคุมสภาวะอากาศ
 และสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในอาคาร
- การเดินเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม
 โดยใช้ความร้อนที่ดึงกลับมาใช้ใหม่

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
 
- Chilled Beams
- การประยุกต์ใช้แนวใหม่
 สำหรับการทำความเย็นแบบใช้ก๊าซ
- การออกแบบระบบกระจายลม
 เพื่อสร้างภาวะสุขสบายสูงสุด

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 62 ACAT News Volume 63 ACAT News Volume 64 ACAT News Volume 65
บทสัมภาษณ์พิเศษ
- คุณชรัตน์ สว่างวรรณ์
ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
แห่งประเทศไทย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
- ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา
บทความวิชาการ
- "หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น
แบบหอยโข่งชนิดอัดไอหลายขั้น"

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ดร.ไพบูลย์  หังสพฤกษ์
บทความเชิงวิชาการ
- การใช้แสงสว่างที่ได้ในระหว่างวัน
Harvesting Daylight 
- เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
ดร.ภวัฒน์   วิทูรปกรณ์
บทความเชิงวิชาการ
- การตรวจสอบคุณสมบัติของ HEPA FILTER
- 11 วิธีประหยัดค่าแอร์ โดยไม่ต้องลงทุน
- นั่งลงแล้วสนุกไปกับ Glide

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
       
ACAT News Volume 58 ACAT News Volume 59 ACAT News Volume 60 ACAT News Volume 61
บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู
บทความวิชาการ
- "นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน"
- ข่าวสมาคม
- สมาชิกใหม่ มค-มีค.2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
- คุณบรรพต  จำรูญโรจน์
บทความวิชาการ
- "ผิดเป็นครู"
- ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ
- สมาชิกใหม่ เมย.-พค.57
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
- รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
บทความวิชาการ
- การแก้ไขปัญหา ผนังคอนกรีตมีความชื้น
- ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
 คลิกเพื่อดูเพิ่มเติมต่อจากรูป


 
บทสัมภาษณ์พิเศษ
- คุณจินตนา  ศิริสันธนะ
บทความวิชาการ
- คุณภาพและความเชื่อถือของวัสดุ
ฉนวนกันความร้อนในงานเครื่องเย็น
และระบบปรับอากาศ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 54
เดือน ธันวาคม 2555
ACAT News Volume 55
เดือน มิถุนายน 2556
ACAT News Volume 56    
เดือน สิงหาคม 2556
ACAT News Volum 57
บทความวิชาการ
- การควบคุมสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพในอาคาร(ตอนที่ 1)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
- ศาสตราภิชานทวี เวชพฤติ
บทความวิชาการ
- บทความการควบคุมสภาวะอากาศ
และสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพในอาคาร
- โครงสร้างคณะกรรมการ
ประจำปี 2556-2557

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทสัมภาษพิเศษ
- คุณชยันต์  ศาลิคุปต
บทความวิชาการ
- การผุกร่อนภายใต้ฉนวน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทสัมภาษณ์พิเศษ
- คุณวิชัย  ลักษณากร
บทความวิชาการ
- ท่อลมผ้า เทคโนโลยีการกระจายอากาศทาง
   เลือกใหม่
- รายชื่อสมาชิกใหม่ สค.-ตค.2557
- ข่าวสมาคม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
ACAT News Volume 50
เดือน เมษายน 2554
ACAT News Volume 51
เดือน เมษายน 2555
ACAT News Volume 52
เดือน สิงหาคม 2555
ACAT News Volume 53
เดือน กันยายน 2555
บทความวิชาการ
- ระบบปรับอากาศกับการอนุรักษ์พลังงาน
- ความเงียบ-หนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ขาดไป
ของชาวกรุง
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- ผลิตน้ำเย็นเพื่อเก็บไว้ใช้ในงานปรับอากาศ
- ต้นกำเนิดของระบบท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูป(PIP)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
บทความวิชาการ
- เรื่อง คุณสมบัติ ของ ฉนวนโฟมพอลิยูรีเทน
ชนิดแข็งในงานก่อสร้างและการใช้โฟมพอลิยูรีเทน
ชนิดแข็งอย่างปลอดภัยจากอัคคีภัย
- สารทำความเย็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
บทความวิชาการ
- Refrigerant Piping One of the
 Fundamental Series
- เอา "เชื้อรา" ออกจากอาคาร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
     
ACAT News volume 46
เดือนมกราคม ปี 2554
ACAT News volume 47
เดือนเมษายน ปี 2554
ACAT News volume 48
เดือนสิงหาคม ปี 2554
ACAT News volume 49
เดือนตุลาคม ปี 2554
บทความวิชาการ
- Pshychromatie Chart กับการใช้งาน
- อันตรายจากสารพิษในเหตุไฟไหม้
- ความมั่งมี ความจน และความสุขขึ้นอยู่
กับอะไรแน่ (ตอนที่ 1)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- แผ่นกรองอากาศลดโลกร้อน
- การบริหารงาน ระบบ M&E อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความมั่งมี ความจน และความสุขขึ้นอยู่กับ
อะไรแน่ การออมทางวัตถุกับการออมทางธรรมะ
อย่างไหนดีกว่ากัน (ตอนที่ 2)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- VSD Chiller ทำงานที่ Part Lift หรือ
Part Load?
- สร้างอาคารเขียว (Green Building)
ไม่ใช่เรื่องยาก
- สมาคมวิชาชีพกับการประกอบอาชีพ
ทางวิศวกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
-กรณีศึกษาปัญหาน้ำขังระหว่างฉนวนยางและ
ท่อนำความเย็น
-การบริหารงาน ระบบ M&E อย่างมีประสิทธิภาพ
-ความมั่งมี ความจน และความสุข ตอนที่ 4
การสร้างสิ่งที่มี “คุณค่า”

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News volume 42
ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2552
ACAT News volume 43
ฉบับเดือนเมษายน ปี 2553
ACAT News volume 44
ฉบับเดือนกรกฎาคม ปี 2553
ACAT News volume 45
ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2554
บทความวิชาการ
- จะเลือกแผงกรองอากาศอย่างไรจึง
จะเหมาะสม
- ข้อมูลอุณหภูมิอากาศของประเทศไทย
สำหรับการออกแบบระบบปรับอากาศ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- โครงการปรับปรุงระบบ Variable Air
Volume (VAV) ทดสอบเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทำงานระบบ CSP และ VSP

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- Chlorine ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง
- เรามีความจำเป็นแค่ไหนในการทดสอบ
ค่า Dust Holding Capacity

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- ความสำคัญของการระบายอากาศสำหรับ
ห้องเก็บก๊าซ และสถานที่ใช้ก๊าซพิษ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News volume 38
 
ACAT News volume 39
 
ACAT News volume 40
 
ACAT News volume 41
ฉบับเดือนกันยายน ปี 2552
บทความวิชาการ
- O&M สำหรับระบบปรับอากาศในอาคาร
และโรงงาน
- ฉนวนยางซับเสียง ไร้ฝุ่น เส้นใย เพื่อการ
ควบคุมเสียงดัง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- Chilled Water Distribution System
- อนาคตฉนวนกันความร้อนที่ทำจากสาร
โพลีเมอร์กับมาตรฐานการติดไฟ เพื่อความ
ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
- Noise Control : ฉนวนลดเสียงที่มีคุณภาพ
สำคัญกับคุณภาพของชีวิตเราอย่างไร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- Expansion Tank
- Airborne Molecular Contamination
(AMC) ปัญหาใหม่ของวิศวกรปรับอากาศไทย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- การเลือกฉนวนกันความร้อน
- การกำจัดกลิ่นและแก๊สปนเปื้อนในระบบ
ปรับอากาศของห้อง Control Room
- ระบบปรับอากาศแบบปรับน้ำยาแปรผัน
Variable Refrigerant Flow (VRF System)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 

ACAT News Volume 34 ACAT News Volume 35 ACAT News Volume 36 ACAT News Volume 37
บทความวิชาการ
- มาตรฐานการทดสอบแผ่นกรองอากาศฉบับ
   ล่าสุด ANSI/ASHRAE 52.2-2007
- การเลือกจุดที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่าง
   เพื่อวัดฝุ่นในกระบวนการผลิต
บทความบริหาร
- การแสวงหาสิ่งใหม่ที่แตกต่างและมีคุณค่า
   (ตอน ค้นพบพระในใจทั้ง 4 พระองค์)
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- อายุการใช้งานระยะยาวของฉนวนในงานเย็น
- การเดินทางอันยาวนานก่อนได้รับรางวัลที่ 1
   ของโลก
- การทำความเย็นแบบเทอร์โมอะครูติก
- การประยุกต์ใช้ระบบบริหาร ความปลอดภัย
   อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการ
   ในการก่อสร้างงานระบบ
บทความบริหาร
- การแสวงหาสิ่งใหม่ที่แตกต่างและมีคุณค่า
   (ตอน เราจะปรับตัวอย่างไรภายใต้สถานการณ์
   และสิ่งแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- การเชื่อประสาน Brazing (ตอนที่ 1)
- การรับรองตู้ปลอดเชื้อระดับ 2
- ระบบท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูป (Pre-
   imsulated Pipe System) : 
   ทางออกของปัญหาเรื่องฉนวนหุ้มห่อน้ำเย็น
บทความบริหาร
- การแสวงหาสิ่งใหม่ที่แตกต่างและมีคุณค่า
   (ตอน เราจะปรับตัวอย่างไรภายใต้สถานการณ์
   และสิ่งแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
บทความวิชาการ
- การเชื่อประสาน Brazing (ตอนจบ)
- ปัญหาด้านสุขภาพของวิศวกรและ
  ผู้บริหาร (ตอนที่ 1)
- วาล์วปรับสมดุล (Balancing Value)
   แบบใช้มือปรับในงานปรับอากาศ
- ท่อลมแอร์ชนิดฝ้า (Textile Air
   Distribution System

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
       
ACAT News Volume 30 ACAT News Volume 31 ACAT News Volume 32 ACAT News Volume 33
บทความวิชาการ
- ระบบปรับอากาศในสนามบินสุวรรณภูมิ
   (ตอนที่ 1)
- การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาพัดลม
   (ตอนที่ 1)
- การพัฒนาความคิดและความฉลาดทาง
   อารมณ์
ปกิณกะ
- นักบริหารเวลามือหนึ่ง
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
บทความวิชาการ
- ระบบปรับอากาศในสนามบินสุวรรณภูมิ
   (ตอนจบ)
- การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาพัดลม
   (ตอนจบ)
- ผู้นำที่แก้ปัญหาวิกฤตด้วยใจ
ปกิณกะ
- นักบริหารเวลามือหนึ่ง
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- The Earth is Fever (ภาวะโลกร้อน ; Global 
   Warming)
- เทคโนโลยีดิจิตอล สโครล (Digital Scroll)
- เทคโนโลยีไร้สายกับงานระบบปรับอากาศ
บทความบริหาร
- การแสวงหาสิ่งใหม่ที่แตกต่างและมีคุณค่า
   สำหรับผู้นำและผู้บริหาร
- การบริหารเชิงพุทธ
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- การคำนวณปริมาณไอน้ำที่เข้าไปกลั่นตัวใน
   ระบบฉนวนหุ้มท่อน้ำ
- การชาร์ทปริมาณน้ำยาที่ถูกต้องสำหรับเครื่อง
   ปรับอากาศ
- มาตรฐานใหม่สำหรับการเลือกใช้งานตัวกรอง
   ที่ง่ายขึ้น
- Variable Refrigerant Flow สบายกายกับ
   เทคโนโลยีควบคุมความเย็น
บทความบริหาร
- การแสวงหาสิ่งใหม่ที่แตกต่างและมีคุณค่า
   (ตอน ธรรมะในวัดป่า)
ปกิณกะ
- มารู้จักเวปบอร์ดใหม่ของสมาคมฯ
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
       
ACAT News Volume 26 ACAT News Volume 27 ACAT News Volume 28 ACAT News Volume 29
- เครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้สาร Non - CFCs เป็นสาร
   ทำความเย็นกับการประหยัดพลังงานและการ
   ทำลายชั้นบรรยากาศ
- คิดแบบผู้นำ & แบบผู้ประกอบการ (ต่อจากฉบับ
   ที่ 25)
- ไข้หวัดนก
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
บทความวิชาการ
- ระบบป้องกันเพลิงที่เหมาะสมสำหรับอาคาร
   สำนักงาน Water Mist System
- ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม อดีตปัจจุบัน
   และอนาคต
- คิดแบบผู้นำ & แบบผู้ประกอบการ : การบริหาร
   งานก่อสร้างภายใต้สภาวะวิกฤต
ปกิณกะ
- การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
- การใช้สารไฮโดรคาร์บอน เป็นน้ำยาแอร์รถยนต์
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
บทความวิชาการ
- ระบบตรวจจับควันแบบความไวสูง Aspirating
   Smoke Detection
- Proton Exchange Membrane Fuel Cell เซล
   เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
- คิดแบบผู้นำ & แบบผู้ประกอบการ : การบริหาร
   งานก่อสร้างภายใต้สภาวะวิกฤต
- การติดตั้ง, การทำงาน และการบำรุงดูแลรักษา
   ระบบการกรองอากาศ
ปกิณกะ
- น้ำมันเชื้อเพลิงปลอม และปัญหาน้ำมันหล่อลื่นปลอม
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
บทความวิชาการ
- วิศวกรปรับอากาศกับ Green Building
- การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ระบบกรองอากาศ
- ASHRAE Testing for HVAC Air Filtration 
   A Review of Standards 52.1-1992 & 
   52.2-1999
- ผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องมีทั้ง IQ EQ และ MQ
- ตารางแปลงหน่วยและสูตรที่ใช้แปลงหน่วย
ปกิณกะ
- เคล็บลับเพื่อการดูแลสุขภาพ
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
ACAT News Volume 22 ACAT News Volume 23 ACAT News Volume 24 ACAT News Volume 25
- Airborne Molecular Contamination (AMC)
   ปัญหาใหม่ของวิศวกรปรับอากาศไทย (ตอนที่ 1)
- Leadership Corner การพัฒนาบุคลิกภาพ
   ความเป็นผู้นำ (ตอนที่ 3)
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- Airborne Molecular Contamination (AMC)
   ปัญหาใหม่ของวิศวกรปรับอากาศไทย (ตอนที่ 2)
- Leadership Corner การพัฒนาบุคลิกภาพ
   ความเป็นผู้นำ (ตอนที่ 4)
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- ระบบเรตติ้งอาคารสีเขียว : ข้อสังเกตทั่วไป
- ปัจจุบันและอนาคตของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ
- Airborne Molecular Contamination (AMC)
   ปัญหาใหม่ของวิศวกรปรับอากาศไทย (ตอนที่ 3)
- คิดแบบผู้นำ & แบบผู้ประกอบการ
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- Airborne Molecular Contamination (AMC)
   ปัญหาใหม่ของวิศวกรปรับอากาศไทย (ตอนจบ)
- คิดแบบผู้นำ & แบบผู้ประกอบการ (ต่อจากฉบับ
   ที่ 24)
- อากาศที่เราหายใจสะอาดปลอดภัยแล้ว
   จริงหรือ
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 

ACAT News Volume 18 ACAT News Volume 19 ACAT News Volume 20 ACAT News Volume 21
- ฉนวนมอเตอร์ (Motor Insulation)
- BACnet มาตรฐานสากลของระบบควบคุม
   อาคารอัตโนมัติ
- เครื่องปรับอากาศ กับ สุขภาพ
- สัมภาษณ์พิเศษ คุณวีระพงศ์ อุทัชกุล (ตอนที่ 1)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
- สัมภาษณ์พิเศษ คุณวีระพงศ์ อุทัชกุล (ตอนจบ)
- ความคืบหน้าของ ห้องสมุดสมาคมวิศวกรรม
   ปรับอากาศแห่งประเทศไทย
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- กฎกระทรวงใหม่เกี่ยวกับการออกแบบ
- การทำความเย็นโดยการแผ่รังสีจากพื้น
   Radiant Floor Cooling
- Leadership Corner การพัฒนา
   บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ (ตอนที่ 1)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- มาตรฐานการทดสอบแผ่นกรองอากาศ
   ASHRAE 52.2
- การทำความเย็นโดยการแผ่รังสีจากพื้น
   Radiant Floor Cooling (ต่อจากฉบับที่ 20)
- Leadership Corner การพัฒนา
​   บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ (ตอนที่ 2)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
       
ACAT News Volume 14 ACAT News Volume 15 ACAT News Volume 16 ACAT News Volume 17
- หลายหลากมากวิธีที่จะประหยัดพลังงาน
   สำหรับอาคาร
- สาส์นจากนายกสมาคมฯ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- Displacement Diffuser
- จากใจนายกฯ คนใหม่
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การตลาด : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของ SMEs
- สัมภาษณ์พิเศษ "เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้อะไร"
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นจาก
   CFC/HCFC
- สมาคมฯ เปิดตัวโครงการนำร่อง
   "อบรมส่วนภูมิภาค"
- สมาคมฯ จัดปาฐกพิเศษและเสวนา
   "การเตรียมความพร้อมของภาค
    เอกชนไทย เพื่อรองรับการเปิดเสรี
    ทางการค้าบริการรอบใหม่ภายใต้
    WTO"
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
       
ACAT News Volume 10 ACAT News Volume 11 ACAT News Volume 12 ACAT News Volume 13
- สารทำความเย็น ระเบิดได้จริงหรือ?
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- มาช่วยกันสร้างชื่อให้สมาคมของเรากันเถอะ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การติดตั้งเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ต่อเนื่อง
- ฟัง Dr.Olesen พูดเรื่อง Floor Cooling โดย
   การสนามบินสุวรรณภูมิ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- การติดตั้งเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ต่อเนื่อง 
   (ต่อจากฉบับที่ 12)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
       
ACAT News Volume 6 ACAT News Volume 7 ACAT News Volume 8 ACAT News Volume 9
- O&M สำหรับระบบปรับอากาศในอาคาร
   และโรงงาน
ปกิณกะนักบริหาร
- ดูที่ความสามารถไม่ใช่ที่จุดอ่อน
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
- ภาระหน้าที่รับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับงาน
   วิศวกรรมปรับอากาศ
ปกิณกะนักบริหาร
- เพิ่มสัมพันธ์ด้วยสันทนา
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
- Legionella เชื้อโรคตัวร้ายในระบบปรับ
   อากาศและระบบน้ำในอากาศ
- มุมสุขภาพ : หายใจด้วยใจ
- ท่องเที่ยว : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- ตำแหน่ง Return นั้นสำคัญไฉน
- ท่องเที่ยว : จังหวัดราชบุรี
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 

ACAT News Volume 2 ACAT News Volume 3 ACAT News Volume 4 ACAT News Volume 5
- HCF 134a คือ น้ำยาแอร์ใหม่ อะไรล่ะ
   คือ Natural Refrigerants
ปกิณกะนักบริหาร
- ปฏิกิริยาโต้ตอบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป


 
- พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม 2 
   สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบปรับ
   อากาศและพลังงาน
- ร่าง พรบ.วิศวกร พร้อมออกใช้เป็น
   กฎหมาย
ปกิณกะนักบริหาร
- ปัญหาสาเหตุกับเม็ดเกลือ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม 2 
   สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบปรับ
   อากาศและพลังงาน (ต่อจากฉบับที่ 3)
- การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
ปกิณกะนักบริหาร
- อย่าบูชาเพราะมีมานาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป

 
- พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม 2 
   สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบปรับ
   อากาศและพลังงาน (ต่อจากฉบับที่ 4)
- What is ASHRAE ?
ปกิณกะนักบริหาร
- ผู้นำที่ดีต้องมีประสิทธิภาพสูง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป
       
     
ACAT News Volume 1      
- ระบบปรับอากาศชนิดปริมาณสารทำ
   ความเย็นแปรเปลี่ยนได้
- ประกาศสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ   
ปกิณกะนักบริหาร
- น๊อตหลุดทุกวันก็บรรลัย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูป