แหล่งข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับ COVID-19
รวมรวมโดย ACAT

(ปรับปรุงล่าสุด 4 พฤษภาคม 2564)
 

 


แนวทางปฏิบัติ

ข้อแนะนำ ACAT


สถาบันบำราศนราดูร


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


บทความวิชาการ ACAT


วิดีโอ (ภาษาไทย)


Video (english)


presentations (ภาษาไทย)


presentations (English)


ASHRAE FAQ


ASHRAE Resources