สมาคมฯ ขอขอบพระคุณบริษัทฯ, ห้าง, ร้านต่างๆที่ได้กรุณาสนับสนุนSponsor Package ประจำปี 2560 นี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81 ราย ด้วยแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมสามารถบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆตอบสนองให้เป็นประโยชน์สมาชิกยิ่งขึ้นมาโดยตลอด

    รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของสปอนเซอร์
     
  Package # 1

Belimo Actuators
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ (มหาชน) จำกัด
บริษัท คิวทีซีกรู๊ป จำกัด
บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง (บจก)
บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จำกัด
บริษัท เจแปน แอร์ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
บริษัท โฟลคอน จำกัด
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท เวนทิเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์คอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย จำกัด
บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอร์โค  (เทรน ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอร์โรแฟลกซ์ จำกัด

บริษัท พานาโซนิคส์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์แลนด์อุปกรณ์เครื่องเย็น
บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น  จำกัด
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล  จำกัด

 


    ผลิตภัณฑ์ปั้ม,วาลว์และอุปกรณ์ระบบน้ำ
    ผลิตภัณฑ์โลหะ,ท่อและฟิตติ้ง
    ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์
    ผู้ผลิตฉนวนความเย็น
    ผู้รับเหมางานระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น
    วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานระบบ
    อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม
    อุปกรณ์ระบบเครื่องเย็นและปรับอากาศทั่วไป
    อุปกรณ์ระบบส่งลมและระบายอากาศ  Package # 2

บริษัท เม็ททาเด็ค จำกัด
บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สยามเทมป์  จำกัด
บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไคลเมทอินโนเวชั่น  จำกัด
บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สแควร์ คูลลิ่ง ทาวเวอร์ จำกัด
บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง  จำกัด
BalancTec International Co.,Ltd.
Bitzer Refrigeration Asia Pte.Ltd

   Package # 3

บริษัท 3 วี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น  จำกัด
บริษัท 999 Palmy จำกัด
ESMAC ASIA Co.,Ltd
บริษัท กรุ๊ป ซี เอฟ เอ็ม  จำกัด
บริษัท เก็คโค อินดัสทรีส์  จำกัด
บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย  จำกัด
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย)  จำกัด
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย)
บริษัท ทรูวอเตอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส  จำกัด
บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น  จำกัด
บริษัท บางกอกรีฟริกเจอเรชั่น  จำกัด
บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย)  จำกัด
บริษัท เบส อินซูเลชั่น จำกัด
บริษัท เพาเวอร์เมติค  จำกัด
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม  จำกัด
บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด
บริษัท รีฟริเทค   จำกัด
บริษัท แวนด้าแพค  จำกัด
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม  จำกัด
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส  จำกัด
บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงชัยอีควิพเม้นท์  จำกัด
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์  จำกัด
บริษัท เหลียงชิอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  จำกัด
บริษัท อินเตอร์โปรเจ็คเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค  จำกัด
บริษัท เอ็น-กรีน จำกัด
บริษัท ส.ไพบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
บริษัท อาซีฟา  จำกัด
ebm-papst (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด