| 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
กิจกรรมสันทนาการ และ กิจกรรมอื่นๆ ของสมาคม
ในปี พ.ศ. 2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556
สมาคมวิศวกรรมปรับอกาศแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 1/2556
ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ (Bangkok Golf Club)
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
สมาคมวิศวกรรมปรับอกาศแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 2/2556
ณ สนามกอล์ฟ เมืองแก้ว 
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2556
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 3/2556
ณ สนาม เดอะ รอยัล เจมส์ จังหวัดนครปฐม
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม