HVAC NEWS
 
คุณ อรรณพ กิ่งขจี นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าแสดงความยินดีกับ คุณ ณรัน ศิริสันธนะ ในโอกาสรับตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วาระ2567 -2569 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เพื่อแสดงถึงความร่วมมืออย่างบูรณาการกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ในประเทศไทย
 
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม HVAC ผ่านช่องทาง
 
Line (line) : @acat
 
#ACAT #HVACCommunity