ข่าวรับสมัครงาน จากบริษัทต่างๆ 


 


สมาคมวิศวกรปรับอากาศแห่งประเทศไทย
เป็นสมาคมที่เผยแพร่ความรู้ในงานวิศวกรรมและการออกแบบงานระบบปรับอากาศและการจัดการพลังงานในอาคาร  ต้องการรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ โดยผู้สนใจส่งใบสมัครดังนี้

  • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง18-30ปี
  • กำลังศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปวส. ในทุกสาขา  
  • ต้องการทำงานเสริมเต็มวันนอกเวลาเรียน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่60วันเป็นต้นไป
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปได้บ้าง