🥳 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทร กรรมการวิชาการ สมาคมฯ
 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 
🏆รองศาสตราจารย์ สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีไว้ ณ.ที่นี้ด้วยครับ