วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “มาตราฐานและการนำเทคโนโลยีมาวิเคระห์สภาวะอากาศใน Healthy Building”
ณ ห้อง อินทานิน ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

By…   ASHRAE Thailand Chapter
Air-Conditioning Engineering Association of Thailand (ACAT)

cool  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  และ สมาคมเครื่องทำความเย็นแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Floorocarbons Recovery โดยท่านนายกสมาคม อุปนายกสมาคม
กรรมการที่ปรึกษา ที่บริษัท Asada ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 

 cool ประมวลภาพ        cool VDO_1     cool VDO_2


  ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา อดีตนายกสมาคมและกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม
ได้จัดทำ App ไว้สำหรับใช้งาน ผู้ที่สนใจสามารถดูได้จาก Link ด้านล่างคะ
1. หาขนาดท่อลม
2. หาภาระการทำความเย็น Cooling Load
3. หาขนาดท่อน้ำ Chilled Water
4. หาขนาดท่อน้ำ Condenser Water
5. หาปริมาณ Fresh Air (ตาม ASHRAE 62.1)
6. หาปริมาณ Exhaust (ตาม ASHRAE 62.1)

สามารถเข้าไปใช้งานตาม Link นี้ได้เลยค่ะ

https://sites.google.com/view/tmn-co-th/software

หรือเข้าผ่านหน้า Page ของ ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
https://www.facebook.com/tul2562/?modal=admin_todo_tour


 
ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา อดีตนายกสมาคมและกรรมการที่ปรึกษาของสมาคม
ได้จัดทำวัดิทัศน์แนะนำเรื่องการป้องกันตัวเองจาก
อันตราย PM2.5
เมื่ออยู่ภายในอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน และโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์
แก่สมาชิกและสาธารณะชน     ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้จาก Link ด้านล่างคะ

 
 การป้องกัน PM 2.5 ภายในอาคารบ้านเรือนและโรงเรียน 
 
 การป้องกัน PM 2.5 ภายในห้องนอน

สรุปสาระสำคัญในการป้องกันตนเองจาก PM2.5

สรุปสาระสำคัญในการป้องกันตนเองจาก PM2.5 เพิมเติม

การออกแบบระบบระบายอากาศ “ในยุควิกฤติ PM2.5”สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ITC Group ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ASHRAE & UN Environment Program (UNEP) ให้เป็น 1 ใน 5 โครงการที่ได้รับรางวัล Lower GWP Awards ประจำปี 2019 โดยทาง ITC Group ได้ส่งโครงการชื่อ  The Crocodile Project CO2 Transcritical Refrigeration System for a Hot-and-Humid Region implemented in Thailand เข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล โดยรายละเอียดของโครงการที่ส่งเข้าประกวดมีดังนี้

โครงการที่ได้รับรางวัลทุกโครงการจะนำเสนอในงานประชุม OzonAction Network meetings และที่ ASHRAE Winter Conference ที่ Orlando, Fla., USA, ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2020.
 
ทั้งนี้ การประกาศรางวัลดังกล่าวได้กระทำในที่ประชุม  31st Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer in Rome ประจำปี 2019

Warot Lamlertpongpana, Wallop Lamlertpongpana, Jittakorn Sukjareon and Kittitach Chumnarnwat
รายชื่อทีมงานที่ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ได้แก่
 
The Crocodile Project is a CO2 transcritical refrigeration system developed for high humidity and ambient temperature environments. It mainly consists of 2 parts: refrigeration and extraction. The refrigeration part is for the office building's air-conditioning system. The system will produce ice in the ice bank only at night, and the chilled water derived from this will be pumped to serve the air-conditioners during the daytime. The benefits of running at night is not only because the electrical demand charge is less, but because the ambient temperature is also lower, hence better system performance.


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ ashrae.org/ashrae-unep-portal


 

ประกาศ Download Program Cooling Load ฟรี !
ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมฯ) 

ได้ให้จัดทำโปรแกรม Cooling Load Calculations Program TMW-CL1 Version AI 
broken heart  
ท่านสามารถ download โปรแกรม ดังกล่าว  ได้ที่ www.tmn.co.th 
หากท่านใดมีปัญหาการติดตั้งและใช้งาน สามารถอีเมล์สอบถาม
ผศ.ดร.ตุลย์ ได้ที่ e-mail : tul.m@chula.ac.th


  สมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทำดีวีดีวีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split typeเพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป บริษัทฯ, ห้าง, ร้านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับดีวีดีได้ฟรีที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณอรวรรณ /คุณพัชญ์ธมล โทรศัพท์. 02-318-4119 / 02-318-4123-24


 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณบริษัทฯ, ห้าง, ร้านต่างๆที่ได้กรุณาสนับสนุนSponsor Package ประจำปี 2559 นี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65 ราย ด้วยแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมสามารถบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆตอบสนองให้เป็นประโยชน์สมาชิกยิ่งขึ้นมาโดยตลอด
 สมาคมฯ แต่งตั้งให้ คุณธวัชชัย เสถียรรัตนกุล เป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมเป็นกรรมการในการปรับปรุงมาตรฐาน วสท.-ACAT ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทำร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2540 โดยยกร่างมาจาก ASHRAE Standard 62-1999 โดยจะปรับมาตราฐานใหม่ให้สอดคล้องกับASHRAE Standard 62ได้ในปัจจุบันเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป  


 

broken heart ข่าวด่วน !!! broken heart

รับสมัครและสัมมนาวิศวกรปรับอากาศอาสา ACAT
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019
วันพุธ ที่  5 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท.
(ผู้สมัครที่จองใบสมัครผ่านทาง Email:manageracat@gmail.com ก่อน จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเป็นลำดับแรก)
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 50 คน

cool  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 “มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน”


“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน” ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา ) กรุงเทพฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทานและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่ใช้งานและปฏิบัติงานจริงสามารถนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวเป็นคู่มือในการควบคุม และการประกอบติดตั้งการใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมทั้ง การเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้องและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้กับผู้ออกแบบ, วิศวกร, ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 ดาวน์โหลดมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                       กำหนดการเทคนิคพิจารณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ "สรรพมิตรเครื่องปรับอากาศ !!"
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 1
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2