| Page1 |

   🔊 ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ปี 2 5 6 5    

  
  🔊 ขอแสดงความยินดีกับคุณเกชา ธีรโกเมน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
🎉 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกชา ธีรโกเมน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “AFEO Awards and Fellowship 2020” จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 3
🗓 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 3
ในหัวข้อ “การจัดการ Chiller Plant เพื่อการประหยัดพลังงาน” โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้ารับฟังจำนวนมาก

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสปอนเซอร์ Japan Air Filter (Thailand) Co., Ltd.
🥇 เจแปน แอร์ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จก. ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การผลิต และส่งออกสินค้าแผ่นกรอง เครื่องกรอง และระบบกรองอากาศอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการลงทุนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) จาก SAP

อ่านต่อ >>>
             🎊 อดีตนายกสมาคมฯ รศ.ดร. วิทยา ยงเจริญ ได้รับรางวัล TSME Memorial Award 2022
❄️ สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับอดีตนายกสมาคมฯ รศ.ดร. วิทยา ยงเจริญ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล TSME Memorial Award 2022 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างงาน “The 12th International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2022)

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้รับรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
🎉 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณวิชัย ลักษณากร และคุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ แนะนำวิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564
คุณประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์

🎙 วันนี้ แอดมินขอแนะนำประวัติและผลงานของวิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564 คุณประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับสมาชิกและผู้ที่อยู่ในวงการปรับอากาศไทยทุกท่านค่ะ

อ่านต่อ >>>


 
  🎊 ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ เนื่องในโอกาศรับมอบตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย วาระปี 2566
🗓 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมนัดสุดท้ายในวาระของประธานสมาพันธ์ฯ ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล (ประธาน ASHRAE Thailand Chapter)

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ มอบตำรา “การทำความเย็น” ให้ห้องสมุดสมาคมฯ
🗓 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้แต่งตำรา “การทำความเย็น” ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565 มอบตำราดังกล่าวซึ่งเป็นตำราสำหรับใช้สอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลให้ห้องสมุดสมาคมฯ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ ให้ความร่วมมือในการจัดงาน “Healthcare Engineering Seminar” ครั้งที่ 1
❄️ สมาคมฯ ให้ความร่วมมือกับสโมสรโรตารีช่างกลปทุมวัน กองแบบแผนและกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล อาทิ แพทย์ พยาบาล และหน่วยงานทางวิศวกรรมของโรงพยาบาลทั่วประเทศ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบ 79 ปี วสท.
🗓 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณอรรณพ กิ่งขจี อุปนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.จิตกร กนกนัยการ กรรมการวิชาการ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบ 79 ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สภาวิศวกร จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกรครบ 23 ปี 
🎊 เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกรครบ 23 ปี สภาวิศวกรจึงกำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานสภาวิศวกร กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร

อ่านต่อ >>>


 
  ใครพลาด ‼️
☑️ ติดตามชมได้แล้วทางช่อง Youtube สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

จากงานสัมมนาสู่เส้นทางสายวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ ที่จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ท่านที่พลาด สามารถเข้าชมได้ที่ช่อง Youtube สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สภาวิศวกรมอบประกาศเกียรติบัตรให้สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สภาวิศวกรจัดงาน “การเสวนาด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรแม่ข่ายฯ” ณ สำนักงานสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54)

อ่านต่อ >>>
             🔊 สมาคมฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 
🗓 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และระหว่างเวลา 09:00 – 16:00น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ และยังได้จัดสัมมนาวิชาการในวันดังกล่าว

อ่านต่อ >>>

  ด่วน เปิดรับสมัครแล้ว‼️
สัมมนาวิชาการเรื่อง “การจัดการ Chiller Plant เพื่อการประหยัดพลังงาน”

❄️ สมาคมฯ จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “การจัดการ Chiller Plant เพื่อการประหยัดพลังงาน” 
วันสัมมนา: พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยท่านใหม่
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กรรมการบริหารวาระปี 2566-2567 จำนวน 15 ท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมฯ ได้ประชุมหารือและโหวตเลือกให้

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และงานเลี้ยงสังสรรค์
✍️ ด้วย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการประจำปี งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “The Great Responsibility The Spirit of Unity” ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ >>>

 
  🔊 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2566-2567
✔️ ตามหนังสือของสมาคมฯ ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 แจ้งให้สมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2566-2567 โดยมีกำหนดหมดเขตส่งแบบฟอร์มเลือกตั้งภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566-2567 ไปเมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2565
❄️ด้วยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย มีกำหนดการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ขึ้น
🗓 ในวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สามย่าน มิตรทาวน์

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2565
🗓 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
เรื่อง  “Noise & Vibration Control”  ณ  ห้องศรีวรา บี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ถนนศรีวรา

อ่านต่อ >>>


 
  อดีตนายกฯ ชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์, อุปนายก ฯ ทรงยศ ภารดี
ร่วมเข้าแสดงความยินดีในโอกาส

“งานฉลองสารตราตั้ง และสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีช่างกลปทุมวัน
ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ”

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน
 เรียนเชิญเข้าอบรม...ฟรี ..ไม่มีค่าใช้จ่าย ‼️
โดยกระทรวงพลังงาน
 ☑️ เรื่อง หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน
กำลังจะออกเป็นกฎหมายบังคับให้อาคารที่ก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง
ขนาดตั้งแต่ 2,000 m2 ขึ้นไป ต้องมีประเมินด้านพลังงาน BEC

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 (เสาร์สุดท้าย)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 ภาคทฤษฎีเป็นเสาร์ที่ 6 (เสาร์สุดท้าย) จากจำนวนวันอบรมรวมภาคปฏิบัติ 11 วัน

อ่านต่อ >>>
             🔊 ประชุมทีมวิทยากร “สู่เส้นทางสายอาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ”
🗓 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณสมนึก ชีพพันธ์สุทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เชิญวิทยากรจะที่ร่วมบรรยายในหัวข้อ "สู่เส้นทางสายอาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ" ในงานสัมมนาปลายปี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อการหารือ เตรียมความพร้อมในรายละเอียดส่วนต่างๆ โดยมี

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมเตรียมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2565
🗓 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณวัชระ จันทร์ทอง ประธานกรรมการนันทนาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เชิญที่ปรึกษาและคณะทำงานเข้าร่วมหารือการเตรียมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 กรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมร่วมกับอดีตนายกสมาคมฯ
🗓 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดประชุมร่วมกับอดีตนายกสมาคมฯ เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯ วาระปี 2564-2565 และขอความคิดเห็นจากอดีตนายกฯ ในมุมมองการบริหารงานของสมาคมฯ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1
หัวข้อ: Noise & Vibration Control

🎧 ต้นเหตุแห่งเสียง และ การสั่นสะเทือน การลดเสียง รึ การป้องกันเสียง อันไหนประหยัดกว่ากัน?
เสียงทุ้ม เสียงแหลม ป้องกันต่างกันยังไง? อันไหนยากกว่า ง่ายกว่า
ทำไมติดสปริงแล้วยังสั่น ยังเสียงดัง? ต้อง commissioning สปริงด้วยเหรอ?

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานฯ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมกรรมการบริหารประจำเดือนกันยายน 2565
🗓 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ เชิญกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน ได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าส่วนงานต่างๆ ต่อท่านนายกฯ และคณะกรรมการบริหารทราบ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
🗓 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะกรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เชิญคณะกรรมการวิชาการของสมาคมฯ ประชุมกำหนดแผนกิจกรรมวิชาการ ปี 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 Plant System Manager คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ไปฟังกันค่ะ
❄️ Plant System Manager จะบรรยายอยู่ในตอนที่ 7 ของอนุกรมว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการเครื่องทำความเย็นรวม 8 ตอน (ตอนที่ 8 จะ Upload ในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ)

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 (เสาร์ที่ 6)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 เป็นเสาร์ที่ 6 จากจำนวนวันอบรมรวมภาคปฏิบัติ 11 วัน โดยกำหนดการอบรม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ (วันที่ 4)
🗓 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล และคณะ เป็นวิทยากรอบรม “โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง” รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ เป็นวันที่ 4 (จากจำนวนวันอบรมภาคปฏิบัติรวม 4 วัน)

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เรียนเชิญเข้าอบรม...ฟรี‼️ ..ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยกระทรวงพลังงาน จัดโดย ม เกษตรศาสตร์
✔️ เรื่อง หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

อ่านต่อ >>>

  🔊 ขอเชิญชวนสมาชิก เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วาระปี 2566-2567
☑️ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดส่งใบลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมประวัติส่วนตัวโดยย่อของสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งตามข้อบังคับจำนวน 28 ท่าน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้กับสมาคมฯ แล้วนั้น

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ (วันที่ 3)
🗓 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล และคณะ เป็นวิทยากรอบรม “โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง” รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ วันที่ 3 (จากจำนวนวันอบรมภาคปฏิบัติรวม 4 วัน) ให้กับสมาชิกที่สมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 (เสาร์ที่ 5)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 เป็นเสาร์ที่ 5 จากจำนวนวันอบรมรวม 11 วัน โดยกำหนดการอบรม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร
🗓 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และคุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ อดีตนายกและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น (อนุฯ ชุด 2)
สมาพันธ์การปรับอากาศแห่งประเทศไทย

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก วสท.
✍️ สถาบันแบบจำลองสารสนเทศอาคาร วสท. ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจการใช้ BIM ครั้งที่ 2

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (อนุฯ ชุด 3)
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณสุธี วงศ์ไทย ประธานคณะอนุกรรมการฯ เชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน โดยมีผู้แทนจากสมาคมฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก วสท.
📢 ขอเชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 ** ร่วมงานฟรี!! ** 🆓
หัวข้อ "Empower Engineering in Digital Era : เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล"
3-5 พฤศจิกายน 2565
เพลนารี่ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดสอบวิศวกรปรับแต่งระบบน้ำ รุ่นที่ 1 ภาคปฏิบัติ (ครั้งที่ 5)
❄️ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสอบภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมโครงการ วิชาชีพวิศวกรปรับแต่งระบบน้ำ รุ่นที่ 1ครั้งที่ 5 โดยผู้เข้าอบรมโครงการนี้ จะต้องเข้าอบรมทฤษฎี 2 วัน สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งหมด 4 วัน ผู้ที่สอบผ่าน จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมฯ

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดงานเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการติดตั้ง VRF
🗓 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ในงาน Bangkok RHVAC 2022 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดงานเทคนิคพิจารณ์เรื่อง: -
“มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ”

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ช่องความรู้เต็มๆ สำหรับวิศวกรปรับอากาศและระบายอากาศค่ะ
🎞 อัพโหลดความรู้ดีๆ อย่างต่อเนื่อง ช่องความรู้ Youtube Channel ของ “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ACAT”
✔️ ขณะนี้ อยู่ระหว่างทยอยแปลงไฟล์ และทยอยอัพโหลดความรู้ให้สมาชิก ผู้สนใจ เข้าชมกันทุกสัปดาห์เลยค่ะ คลิปล่าสุด อัพโหลดแล้ว 6 ตอน จาก 8 ตอน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 จบลงอย่างสวยงาม กับงาน Bangkok RHVAC 2022
🗓 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Bangkok RHVAC 2022 โดยออกบูธแนะนำสมาคมฯ และจัดการสัมมนาวิชาการภายในงานในหัวข้อ ““Building Performance and Energy Simulation” บรรยายโดย ดร.ภพพงศ์ สกุลพิพัฒน์ศิลป์

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน TEMCA Forum 2022
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณอรรณพ กิ่งขจี  อุปนายกสมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม TEMCA FORUM 2022 ในงาน TEMCA Metaverse & Exhibition Pattaya 2022 ณ ห้องพัทยา 4 ศูนย์ประชุมพีช Royal Cliff Hotels Group เพื่อหารือแนวทางการนำความรู้ ”วิศวกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ (วันที่สอง)
🗓 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล เป็นวิทยากรอบรม “โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง” รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ (วันที่สอง) ให้กับสมาชิกที่สมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 (เสาร์ที่ 4)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 เป็นเสาร์ที่ 4 จากจำนวนวันอบรมรวม 11 วัน โดยกำหนดการอบรม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดสัมมนาวิชาการในงาน Bangkok RHVAC 2022
🗓 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ASHRAE Thailand Chapter จัดสัมมนาวิชาการในงาน Bangkok RHVAC 2022 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 (เสาร์ที่ 3)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 เป็นเสาร์ที่ 3 จากจำนวนวันอบรมรวม 11 วัน โดยกำหนดการอบรม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล ประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ จากภาคีองค์กรทั้ง 7 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานติดตั้ง VRF
🗓 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ประชุมคณะกรรมการนันทนาการ
🗓 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณวัชระ จันทร์ทอง ประธานกรรมการนันทนาการ เชิญที่ปรึกษาและกรรมการนันทนาการประชุมการเตรียมการจัดงานสัมมนาประจำปี งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2565 โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการนันทนา และผู้แทนจากบริษัทออกาไนเซอร์

อ่านต่อ >>> 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 (เสาร์ที่ 2)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 เป็นเสาร์ที่ 2 จากจำนวนวันอบรมรวม 11 วัน โดยกำหนดการอบรม มีดังนี้: -
🔘 การบรรยายช่วงเช้า: “Psychrometric Chart Application” (ต่อ)

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2565
✔️ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ชื่อเสียงให้สมาชิกที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่วงการวิศวกรรมปรับอากาศและสังคมเป็นส่วนรวม สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดระเบียบการพิจารณาและมอบรางวัลวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่นขึ้น และได้มีการมอบรางวัลดังกล่าว

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ (วันแรก)
🗓 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล เป็นวิทยากรอบรม “โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง” รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ (วันแรก) ให้กับสมาชิกที่สมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดข้อบรรยายนอกสถานที่ให้ความรู้กับวิศวกร SCG รวมทั้งหมด 5 วัน
 🎤 โดยวิทยากร และหัวข้อที่บรรยายในครั้งนี้ ประกอบด้วย: -
 🗓 27 ก.ค. 65 
หัวข้อ “Psychrometricv chart and applications” 
วิทยากร : รศ.ดร.ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ

อ่านต่อ >>>


 
  👨🏻‍🔧 แนะนำ Playlist ใหม่ “นายช่างชวนคุย”
☔️ ปัญหาฝนตกน้ำท่วม กทม., เขตเมือง ซ้ำซาก มักมีปัญหาน้ำจะเอ่อล้นเข้าบ้านผ่านท่อพัก ระหว่างท่อเทศบาล (ภายนอก) กับท่อระบายน้ำ (จากภายในบ้าน) วันนี้แอดมินมีคลิปแนะนำวิธีแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าบ้าน ผ่านท่อระบายน้ำนอกบ้าน (แทนการใช้กระสอบทราย)

อ่านต่อ >>>


 
  🔥 โค้งสุดท้ายแล้วนะคะ 🔥
 📝 ขอเชิญชวนสมาชิกส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือบทความวิชาการ ประจำปี 2565 
 ⏰ กำหนดปิดรับบทความ: 31 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
จาก ASHRAE – University of Phayao Student Branch

❄️ “สัมมนาฟรี” ASHRAE Student Branch มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสัมมนา หัวข้อ: -
“เส้นทางสู่ HBM & RTSM: วิวัฒนาการของการคำนวณภาระความร้อน”
โดย ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา กรรมการที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 Bangkok RHVAC 2022 จัดอย่างยิ่งใหญ่ หลังเว้นมา 2 ปี
ACAT ร่วมจัดสัมมนา
หัวข้อ "Building Performance & Energy Simulation" โดยผู้เชี่ยวชาญ ดร.ภพพงศ์ สกุลพิพัฒน์ศิลป์

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 เป็นเสาร์แรก
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10 เป็นวันแรกจากจำนวนวันอบรมรวม 11 วัน โดยมีท่านนายกสมาคมฯ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 Magnetic Bearing Chiller และ Central Plant Optimization คืออะไร?
❄️ นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย มันคืออะไร และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ติดตามรับชมได้ทางช่อง Youtube ของสมาคมฯ ค่ะ

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการทบทวนการเตรียมการจัดงานเทคนิคพิจารณ์

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดแข่งกอล์ฟ ครั้งที่ 2/2565 ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ 
🗓 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดแข่งกอล์ฟสำหรับสมาชิก ครั้งที่ 2/2565 ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ โดยคณะกรรมการจัดงาน จัดให้นักกอล์ฟทุกท่าน แสดงผลตรวจ ATK กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างานก่อนรับ Score Card

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น (อนุฯ ชุด 2)
สมาพันธ์การปรับอากาศแห่งประเทศไทย

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมทีมผู้ช่วยวิทยากร หลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 10
🗓 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง เชิญทีมผู้ช่วยวิทยากร ประชุมเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ ก่อนจะเริ่มอบรมวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นเสาร์แรก

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2565
🗓 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ เชิญคณะกรรมการฯ เข้าประชุมเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมเป็นวิศวกรและบุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2565 จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือนสิงหาคม
 🗓 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ เชิญกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน ได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าส่วนงานต่างๆ ต่อท่านนายกฯ และคณะกรรมการบริหารทราบ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2
🗓 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา คุณสาชล สตชลาสินธุ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง จากสมาชิกท่านอื่น ๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 10 เสียงรวมทั้งหมด 37 ท่าน
🔊 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
จากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>

 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🔥 ใกล้เต็มแล้ว สมัครด่วน‼️ ขอเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์
“มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ”
VARIABLE REFRIGERANT FLOW AIR-CONDITIONING SYSTEMS (VRF)

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 สมาคมฯ จัด Technical Visit โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน บ.อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก.
🗓 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดเยี่ยมชมดูงานระบบ Ultra-Low Dew Point (-36 CDP) สำหรับห้อง Dry Room ณ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ขอเชิญชมวีดีโอสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เลือกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง”
❄️ สมาคมฯ Upload คลิปสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เลือกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง” ลงช่อง YouTube Channel “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ACAT” ครบ 8 ตอนเรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ >>>

 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
✍️ ขอเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ VARIABLE REFRIGERANT FLOW AIR-CONDITIONING SYSTEMS (VRF)
❄️ สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็นได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 10/2 เป็นวันที่ 5
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/2” เป็นวันที่ 5 จากจำนวนวันอบรมรวม 9 วัน

อ่านต่อ >>>


 
  เริ่มเขียนตอนนี้ ยังมีเวลานะคะ ‼️
📝 ขอเชิญชวนสมาชิกส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือบทความวิชาการ ประจำปี 2565 
⏰ กำหนดปิดรับบทความ: 31 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ >>>
  🔊 ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เสนอผู้ที่เหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารวาระปี 2566-2567
✅ เนื่องด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน (ประจำปี 2564-2565) จะหมดวาระ 2 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับที่ 13.9

อ่านต่อ >>>
 


 
  🔊 ตอนที่ 5 มาแล้วค่ะ มาฟังกันต่อนะคะ...
หัวข้อ “เลือกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดเงิน และป้องกันการระบาดของเชื้อลีจิโอเนลล่า”
❄️ โดยตอนที่ 5 นี้ บรรยายโดย คุณสุวัฒน์ ทวีเพิ่มทรัพย์ ผู้จัดการ บริษัท สยาม-เคมีเทค จำกัด ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพน้ำของ Cooling Tower

อ่านต่อ >>>
  🔊 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น
🏭 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 1/2565 โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ระดับ Gigafactory

❄️ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นี้ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิด Pouch Cell และระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
เรื่อง แบบสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM Implementation Survey 2022)

⚙️ วสท. ขอความอนุเคราะห์สมาชิก และผู้ที่อยู่ในหน่วยงานดังนี้: -

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/2 (วันที่สอง)
🗓 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมภาคปฏิบัติเป็นวันที่สอง จากวันอบรมภาคปฏิบัติรวม 3 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/2

อ่านต่อ >>>


 
             ✍️ ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมอนามัยเรื่อง เกณฑ์ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์ กรรมการวิชาการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมอนามัยเรื่อง เกณฑ์ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ใครฟังกำลังสนุก มาฟังกันต่อค่ะ...
คลิปสัมมนาตอนที่ 4 หัวข้อ “เลือกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดเงิน และป้องกันการระบาดของเชื้อลีจิโอเนลล่า”

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล ประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะกรรมการสมาพันธ์จากภาคีองค์กรทั้ง 7 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก วสท.
✳️ มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากรในอาคาร และผู้มาติดต่อค่ะ
🙏 ท่านใดจะมาติดต่อสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย รบกวนปฏิบัติตามมาตรการนี้ด้วยนะคะ

อ่านต่อ >>>


 
  🆘 ด่วน... ใช้สิทธิ์ออกเสียงก่อนปิดโหวตนะคะ
ปิดโหวตศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 นี้แล้วนะคะ ‼️

เรื่อง ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การยกเลิกพิมพ์ ACAT News ฉบับพิมพ์กระดาษ
 💥 สมาชิก หรือ บริษัทสปอนเซอร์ใด ยังไม่ได้รับอีเมล์ อินบ็อกแจ้งชื่อ-สกุล ได้นะคะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะรีบประสานเจ้าหน้าที่ให้รีบจัดส่งลิ๊งค์ให้ทางอีเมล์ค่ะ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/2
🗓 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมภาคปฏิบัติวันแรก จากวันอบรมภาคปฏิบัติรวม 3 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/2

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 มาแล้ว... คลิปสัมมนาตอนที่ 3 หัวข้อ “เลือกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดเงิน และป้องกันการระบาดของเชื้อลีจิโอเนลล่า”
❄️ โดยตอนที่ 3 นี้ บรรยายโดย อาจารย์แพทย์หญิง จริยา แสงสัจจา ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค สำหรับตอนที่ 4 ถึงตอนที่ 8 จะทยอย Upload ให้ทุกสัปดาห์จนครบ

อ่านต่อ >>>


 
  สมัครด่วน เต็มเร็วทุกครั้ง‼️
🏌🏼‍♀️ กอล์ฟ ACAT ปี 2565 สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น
💥 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
👉 สนามแรก จัดแข่งที่สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ คันทรีคลับ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นี้

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 10/2 เป็นเสาร์ที่สอง
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/2” เป็นเสาร์ที่ 2 จากจำนวนวันอบรมรวม 9 วัน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 เรื่อง ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การยกเลิกพิมพ์ ACAT News ฉบับพิมพ์กระดาษ
✏️ สมาคมฯ ขอเชิญชวน สมาชิกและบริษัทสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนสมาคมฯ โหวตแสดงความคิดเห็นการยกเลิกพิมพ์ ACAT News ฉบับพิมพ์กระดาษ ผ่านช่องทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้กับสมาคมฯ

อ่านต่อ >>>


 
             📝 ขอเชิญชวนสมาชิกส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือบทความวิชาการ ประจำปี 2565 
 ⏰ กำหนดปิดรับบทความ: 31 สิงหาคม 2565
📩 ช่องทางจัดส่งบทความ: manageracat@gmail.com

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
❄️ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
💎 มอบโล่ขอบคุณ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์

✔️ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับโล่ขอบคุณ

อ่านต่อ >>>


 
  📘 บทความวิชาการ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในวงการแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของท่านในฐานะผู้เขียนได้ด้วย อย่าลืมส่งบทความวิชาการ ประสบการณ์การทำงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาที่ท่านเคยประสบมาลงใน ACAT News
อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ASHRAE Thailand Chapter
 👍 เตรียมพบกับเสวนา"Venturing BIM in the Case of Effective Construction Projects"                                                               
 👨‍🔧 สำหรับกรณีศึกษาที่ได้ผ่านการทำงานจริง Free!!!

อ่านต่อ >>> 


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น
สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (อนุฯ ชุด 1)

🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ASHRAE Thailand Chapter
👍 มาอีกแล้วว!!    Free ‼️
กับกิจกรรมดีดีของ ASHRAE Thailand

อ่านต่อ >>> 


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล ประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะกรรมการสมาพันธ์จากภาคีองค์กรทั้ง 7 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ สมาคมฯ จัดสอบภาคปฏิบัติโครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำ” รุ่นที่ 1 (กลุ่มที่ 2)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 ภายใต้โครงการ Thai TAB ซึ่งจัดสอบกัน ณ ไซท์งานแห่งที่ 2

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 10 (เสาร์ที่ 4)
🗓 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 10 ภาคทฤษฎีเป็นเสาร์ที่ 4 จากจำนวนวันอบรมภาคทฤษฎีรวม 6 วัน (และภาคปฏิบัติอีก 3 วัน)

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมหารือ แนวทางดำเนินงานตามกรอบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 
🗓 เมื่อวันที่ 8 มิย 2565 ที่ผ่านมา คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานจัดประชุมหารือและกำหนดแนวนโยบาย การดำเนินงาน การประกาศ การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล ตามกรอบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 🔥🔥🔥 งาน FTI Expo 2022 : Shaping Future Industries 🔥🔥🔥
💎 พบสุดยอดผู้นำและ CEO จากภาครัฐและเอกชนกว่า 25 ท่าน ตลอด 5 วัน เข้มข้นด้วยวิสัยทัศน์และแนวคิดด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ใน FTI Future Forum

อ่านต่อ >>>


 
  มาช่วยกันพัฒนาวงการวิศวกรรมปรับอากาศไทย ด้วยการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ผ่านบทความวิชาการกันนะคะ
📝 ขอเชิญชวนสมาชิกส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือบทความวิชาการ ประจำปี 2565 
⏰ กำหนดปิดรับบทความ: 31 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์
ตามที่ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565 – 2567 และเพื่อให้การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ขอเชิญชมวีดีโอสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เลือกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง”
❄️ สมาคมฯ Upload คลิปสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เลือกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง” ลงช่อง Youtube Channel “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ACAT” แล้ว 2 ตอน จากทั้งหมด 8 ตอน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 10/2 เป็นเสาร์แรก
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/2” เป็นเสาร์แรก จากจำนวนวันอบรมรวม 9 วัน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น
สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (อนุฯ ชุด 1)

🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (อนุฯ ชุด 3) ประจำเดือนมิถุนายน 2565
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณสุธี วงศ์ไทย ประธานคณะอนุกรรมการฯ เชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมีผู้แทนจากสมาคมฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย ประจำเดือน มิถุนายน 2565
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565

อ่านต่อ >>>

 
  ✅ เปิดอบรมโครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับสูง รุ่นที่ 10”
สมัครด่วน ก่อนเต็ม (เต็มทุกรุ่น) ‼️
เปิดเพียงรุ่นเดียวในปี 2565 นี้
📝 เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับสูง รุ่นที่ 10” ประจำปี 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 เรื่อง แบบสำรวจความคิดเห็น การยกเลิกพิมพ์ ACAT News ฉบับพิมพ์กระดาษ
✏️ ขอเชิญชวน สมาชิกและบริษัทสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนสมาคมฯ โหวตแสดงความคิดเห็นการยกเลิกพิมพ์ ACAT News ฉบับพิมพ์กระดาษ โดยสมาคมฯ จะส่งลิ๊งค์โหวตแสดงความคิดเห็นถึงท่านทางอีเมล์ภายในสัปดาห์นี้ และจะนำผลโหวตที่ได้

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกวิศวกรและบุคคลากรปรับอากาศดีเด่น
🗓 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ เชิญคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกวิศวกรและบุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2565 เข้าหารือเป็นนัดแรก โดยเป็นการประชุมแบบไฮบริด ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2566-67
🗓 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณสาชล สตชลาสินธุ์ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เชิญคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ประชุมครั้งที่ 1 โดยเป็นการประชุมแบบไฮบริด ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
🗓 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ เชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมแบบไฮบริด ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค โดยมีการหารือ ติดตามความคืบหน้างานส่วนต่างๆ และในการประชุมครั้งนี้

อ่านต่อ >>>

  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
⚙️ วสท.ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ, วิศวกรและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565”

อ่านต่อ >>>


 
  🆘 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ASHRAE Thailand Chapter
 🌋สมาชิก ACAT และ ASHARAE Thailand Chapter ฟังฟรี ‼️
 ❄️ ASHRAE Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และสนับสนุนการจัดงานโดย สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย., TFAR) จัดสัมมนาฟรีให้กับสมาชิก และผู้สนใจ (ผู้สนใจทั่วไปมีค่าสมัคร 300 บาท)

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และระดับ 2
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 
🗓 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย โดย ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานฯ และ คุณเอกวรพันธุ์ เจริญวิไลสุข อนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความรู้วิชาการงานปรับอากาศและทำความเย็น จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และระดับ 2

อ่านต่อ >>>


 
  แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ของท่านเป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆ ช่าง วิศวกร ผ่านบทความวิชาการกันนะคะ
📝 ขอเชิญชวนสมาชิกส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือบทความวิชาการ ประจำปี 2565 
 ⏰ กำหนดปิดรับบทความ: 31 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดสอบภาคปฏิบัติ โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1
🗓 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1 โดยแบ่งลักษณะการสอบเป็น 2 ส่วน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมทีมวิทยากร Thai TAB ระบบน้ำ
🗓 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานโครงการอบรมวิศวกรปรับแต่งระบบน้ำ Thai TAB นัดทีมวิทยากรประชุม เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ ”ทำข้อสอบ” และ “การทดสอบภาคสนาม, ภาคปฏิบัติ” ที่ไซท์งาน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ นัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้าอบรมในการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
🗓 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 19:00 – 21:00น. สมาคมฯ นัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าอบรมวิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1 ในการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 10 (เสาร์ที่ 3)
🗓 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 10 ภาคทฤษฎีเป็นเสาร์ที่ 3 จากจำนวนวันอบรมภาคทฤษฎีรวม 6 วัน (และภาคปฏิบัติอีก 3 วัน)

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
🗓 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ท่านนายกสมาคมฯ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ เชิญกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารประจำเดือน เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานส่วนต่างๆ โดยมีกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดโครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ
🗓 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดโครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 10 ภาคปฏิบัติ

อ่านต่อ >>>


 
             📝 ขอเชิญชวนสมาชิกส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือบทความวิชาการ ประจำปี 2565 
⏰ กำหนดปิดรับบทความ: 31 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (อนุฯ ชุด 3)
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณสุธี วงศ์ไทย ประธานคณะอนุกรรมการฯ เชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดสอบภาคทฤษฎี วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1
🗓 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสอบภาคทฤษฎีผู้เข้าอบรม โครงการ Thai TAB อบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 10 (เสาร์ที่ 2)
🗓 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 10 ภาคทฤษฎีเป็นเสาร์ที่ 2 จากจำนวนวันอบรมภาคทฤษฎีรวม 6 วัน (และภาคปฏิบัติอีก 3 วัน) โดยหัวข้ออบรม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ASHRAE Thailand Chapter
❄️ ASHRAE Thailand Chapter จัดเยี่ยมชมดูงานโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ Bristol แห่งใหม่ ขนาดพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร โดยมีความสามารถผลิตคอมเพรสเซอร์ตั้งแต่ 9,000 – 290,000 Btu (3/4 – 24 แรงม้า)

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น
สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (อนุฯ ชุด 1)

🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล ประธานสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะกรรมการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณนิรัญ ชยางศุ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เชิญคณะอนุกรรมกาประชาสัมพันธ์ประชุมหารือ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ทั้ง 6 ช่องทาง

อ่านต่อ >>>


 
  📝 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
🗓 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณวัชระ จันทร์ทอง ประธานฯ เชิญคณะกรรมการและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2564 และ 2565 ผ่านระบบ Zoom

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1 (วันที่สอง)
🗓 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดโครงการ THAI TAB อบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1 (วันที่สอง) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยหัวข้อการบรรยายในวันดังกล่าว

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สภาวิศวกร
 🔷 สภาวิศวกรขอประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)
กำหนดการลงทะเบียนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร E-Voting และ Paper Vote
ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565 (ภายในเวลา 16:00น.)

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ ““วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1 (วันแรก)
 🗓 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1 (วันแรก) จากจำนวนอบรมรวม 2 วัน โดยคุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาฯ  กล่าวที่ มาของโครงการ Thai TAB และภาพในอนาคตในด้านการพัฒนาและขยายเครือข่าย

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (อนุฯ ชุด 1)
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (อนุฯ ชุด 3)
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คุณสุธี วงศ์ไทย ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะทำงาน Thai TAB ครั้งที่ 15
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ ประธานคณะทำงาน Thai TAB สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอเชิญคณะทำงาน Thai TAB ประชุมสรุปความพร้อมก่อนเริ่มการอบรมให้สมาชิก

อ่านต่อ >>>

 
  ✅ เปิดอบรมโครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับกลาง รุ่นที่ 10”
 สมัครด่วน ก่อนเต็ม (เต็มทุกรุ่น) ‼️

เปิดเพียงรุ่นเดียวในปี 2565 นี้

อ่านต่อ >>>


 
  Why visit Bangkok RHVAC 2022?
2ปีที่ผ่านมาCOVID19 มีผลทำลายชีวิต สุขภาพและเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง

นอกเหนือจากประเด็น COVID 19
ประเทศไทย ก็ยังเผชิญกับปัญหาพื้นฐานที่อ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจมาระยะหนึ่ง

อ่านต่อ >>>


 
  ห้ามพลาด ‼️
❄️งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ❄️
 📞 สนใจจองบูธ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในโพสต้นทางได้เลยค่ะ

อ่านต่อ >>>


 
  เต็ม❗️
ปิดรับสมัครแล้ว‼️

“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1”

อ่านต่อ >>>


 
  💥 สมาคมฯ เปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ Line Openchat‼️
✔️ เนื่องด้วยการใช้งานผ่าน Line Application เดิม มีข้อจำกัดจำนวนคนเข้าใช้งานสูงสุดเพียง 500 คน ทำให้สมาชิกและผู้สนใจติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมปรับอากาศผ่านช่องทาง Line เดิมเต็ม และไม่สามารถรับสมาชิกและผู้สนใจเพิ่มได้

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/1
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้นภาคทฤษฎี รุ่นที่ 10/1 เป็นเสาร์ที่ 5 จากจำนวนวันอบรมภาคทฤษฎีรวม 6 วัน โดยหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย: -

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

อ่านต่อ >>> 
  ❄️ สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/1 ภาคปฏิบัติ
 🗓 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/1 ภาคปฏิบัติ เป็นวันที่สาม (วันสุดท้ายของภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อการอบรม

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะทำงาน ThaiTAB ครั้งที่ 13
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานคณะทำงาน Thai TAB Water Side Commissioning เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้: -

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/1 เป็นเสาร์ที่ 4
 🗓 เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/1 เป็นเสาร์ที่ 4 จากจำนวนวันอบรมรวม 9 วัน โดยหัวข้อการอบรบในครั้งนี้ มีดังนี้: -

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ สมาคมฯ จัดอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/1
 🗓 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/1 ภาคปฏิบัติ (วันที่สอง) ผ่านโปรแกรม Zoom

อ่านต่อ >>>

 
  สมัครด่วน‼️
เปิดเพียงรุ่นเดียวในปี 2565 นี้

📝 เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับกลาง รุ่นที่ 10” ประจำปี 2565
โดยจะเป็นการอบรมรวม 9 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 6 วัน และภาคปฏิบัติ 3 วัน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ASHRAE Thailand Chapter
💻 ASHRAE Thailand Chapter จัดสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
Topic: Leveraging AI/ML for Smart HVAC and Disease Control

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 10/1 เสาร์ที่ 3
🗓 เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 10/1 เป็นเสาร์ที่ 3 จากจำนวนวันอบรมรวมทั้งหมด 9 วัน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/1
🗓 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมภาคปฏิบัติวันแรกจากวันอบรมภาคปฏิบัติรวม 3 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/1

อ่านต่อ >>>

 
  เปิดรับสมัครแล้ว‼️
หลักสูตรอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น รุ่น 10/2”

✳️สมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2565
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณนิรัญ ชยางศุ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เชิญคณะอนุกรรมกาประชาสัมพันธ์ประชุมหารือ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ทั้ง 6 ช่องทาง

อ่านต่อ >>>


 
  ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด ได้รับการรับรอง “Made in Thailand”
ด้วยยูนิแอร์เดินทางเข้าสู่ปีที่ 50 เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์คนไทย   ที่ผลิตเครื่องปรับอากาศมาอย่างยาวนาน บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ที่ได้รับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดประชุมทางไกลประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยที่ประชุมหารือ และติดตามความคืบหน้าความร่วมมือต่างๆ อาทิ ความคืบหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการทุกคณะ, การพิจารณาจัดตั้งอนุกรรมการทำงานด้านสารทำความเย็น และความร่วมมือ สนับสนุนการจัดงาน Bangkok RHVAC

อ่านต่อ >>> 
  💥 เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรม THAI TAB
สมาคมฯ เปิดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำ ในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1

❄️ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาวิศวกรงานระบบปรับอากาศ
ให้มีคุณภาพ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง ด้านการทดสอบ, ปรับแต่ง และปรับสมดุลระบบน้ำของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ จึงได้รวบรวมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ยาวนานด้านดังกล่าว เปิดโครงการอบรมฯ ภายใต้โครงการ “THAI TAB”

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดกิจกรรม Golf ACAT’s Sponsor Invitation 2564
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดกิจกรรม Golf ACAT’S Sponsor Invitation 2564 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟคลับ  โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกราย ที่ให้การสนับสนุน Sponsor Package ประจำปี 2564 แม้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID 19

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น” รุ่นที่ 10/1 เป็นเสาร์แรก
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 10/1” เป็นเสาร์แรก จากจำนวนวันอบรมรวม 9 วัน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดทดสอบการอบรมผ่านระบบ Zoom ให้ผู้สมัครอบรม
 
🗓 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย นัดผู้อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/1 จำนวน 80 คน เข้าทดสอบการเข้าอบรมผ่านระบบ Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนอบรมจริง

อ่านต่อ >>>


 
  🏌🏻 สมาคมฯ จัดแข่งขันกอล์ฟสำหรับสมาชิก ครั้งที่ 4/2564
🗓 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4/2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 160 คน โดยให้นักกอล์ฟทุกคนตรวจ ATK ตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/1
🗓 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานหลักสูตรอบรมฯ นัดประชุมคณะผู้ช่วยวิทยากรฯ เตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนเริ่มอบรมวิชาชีพวิศวกรในวันเสาร์แรกของรุ่น 10/1 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ก.พ. 65

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ Thai TAB (ทุกวันเสาร์)
🗓 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานคณะทำงาน Thai TAB Water Side Commissioning เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม โดยได้นำหลักสูตรอบรมที่ได้หารือกันไว้มาหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ >>>

 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

🔴 พร้อมแล้ว!!! 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 นี้ 
‼️ เตรียมพบกับงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คุณสุธี วงศ์ไทย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการการปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานระบบปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

อ่านต่อ >>> 
  ✍️ ประชุมคณะผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมฯ ปี 2565 (ทุกวันเสาร์)
🗓 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ในฐานะประธานหลักสูตรอบรมฯ นัดประชุมคณะผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมฯ ปี 2565 โดยมีคณะผู้ช่วยวิทยากร

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ Thai TAB (ทุกวันเสาร์)
🗓 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานคณะทำงาน Thai TAB - Water Side Commissioning โดยได้นำหลักสูตรอบรมที่ได้หารือกันไว้มาหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้: -

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คุณนิรัญ ชยางศุ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมดังนี้

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
 🗓 วันพฤหัสที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดประชุมทางไกลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom
✔️ โดยในที่ประชุมได้มีการหารือ และติดตามความคืบหน้าความร่วมมือต่างๆ อาทิ:

อ่านต่อ >>>
  🔊 สมาคมฯ เปิด “โครงการพัฒนาวิศวกรปรับอากาศชั้นนำ” ประจำปี 2565
 ***สมัครด่วน ปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2565 นี้***

 ✔️ อบรม 22 วัน โดยเป็นการรวม 3 โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับ “ต้น-กลาง-สูง” เข้าด้วยกัน แต่จะประหยัดงบกว่าการสมัครแยกแต่ละหลักสูตร

อ่านต่อ >>>
  เปิดรับสมัครแล้ว ‼️
👨‍🔧 โครงการอบรมวิศวกรระดับต้น รุ่น 10-1
 📌 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน รายละเอียดหัวข้อการอบรมตามเอกสารแนบนี้ค่ะ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากจาก กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 📖 จัดหลักสูตรอบรมฟรี 18 ชม. เติมทักษะธุรกิจ “คิดใหม่ในแบบช่าง (AC Hero)”
 💡 โอกาสใหม่สำหรับช่างเครื่องปรับอากาศและ ผู้ที่มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ >>>
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก Uni-Aire
🎉 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เนื่องในโอกาสจัดงานเปิดตัวก้าวเข้าสู่ปีที่ 50

อ่านต่อ >>>
  🎊 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดี กับท่านนายกสมาคมฯ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์
🧾 เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศโดยสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ

อ่านต่อ >>>
  🔊 ขอเชิญชวนจอง Sponsor Package ประจำปี 2565
❄️ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแกนกลางให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมปรับ
อากาศ ทั้งงานวิชาการ งานมาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ Thai TAB
 🗓 วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.-18.00 น.
คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ในฐานะประธานคณะทำงาน Thai TAB Water Side Commissioning โดยได้นำหลักสูตรอบรมที่ได้หารือกันไว้มาหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ >>>


 
             🏌🏻 สมาคมฯ จัดแข่งกอล์ฟครั้งที่ 3/2564
 🗓 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 3/2564 ณ สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิว กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชวนชื่น) มีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 150 คน โดยให้นักกอล์ฟทุกคนตรวจ ATK แบบตรวจน้ำลาย ตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

อ่านต่อ >>>