📢 ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567
 

……………………………………………………………………….
หัวข้อที่ 1.วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำเย็น
หัวข้อที่ 2.วิวัฒนาการของระบบส่งน้ำเย็นในระบบอากาศ
……………………………………………………………………….
 (hotel) ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ - รัชดา
🔹 23 พฤษภาคม 2567
⏰ 8.30 น. – 16.30 น.
 
……………………………………………………………………….
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก ACAT/ASHRAE Thailand Chater  : 2,140 บาท
• บุคคลทั่วไป : 2,568 บาท
……………………………………………………………………….
🙋 สอบถามเพิ่มเติม : คุณจุฬารัตน์ / คุณณิชาภา
☎ โทรศัพท์ 02-318-4119
📧 อีเมล : manageracat@gmail.com
• กรอกใบสมัครได้ที่
https://forms.gle/v7wmtqJUoqU4DhA69