| 2560 | 2561 |

ปฏิทินอบรม/สัมมนาโครงการอบรม
วิศวกร ระดับต้น รุ่นที่ 5/1

  โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 5 /1  broken heart
กำหนดจัดระหว่าง วันเสาร์ ที่  4 , 11 , 18 , 25 มีนาคม 2560 และวันเสาร์ ที่  1 , 8  เมษายน  2560
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการอบรม
วิศวกร ระดับต้น รุ่นที่ 5/2

  โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 5 /2  broken heart
กำหนดจัดระหว่าง วันเสาร์ ที่  3 , 10 , 17 , 24 มิถุนายน และวันที่ 1 , 8 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


โครงการอบรม
วิศวกร ระดับต้น รุ่นที่ 5/3
 

โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 5 /3  broken heart
กำหนดจัดระหว่าง วันเสาร์ ที่  16 , 23 , 30 กันยายน   และวันเสาร์ ที่  7 , 14 , 21  ตุลาคม  2560
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรม
"วิศวกร ระดับกลาง" รุ่นที่ 5

  โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับกลาาง"  รุ่นที่ 5   เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2560
กำหนดจัดระหว่าง วันเสาร์ ที่  6 , 13 , 20 , 27  พฤษภาคม  และวันเสาร์ ที่  3 , 10  มิถุนายน 2560
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรม
"วิศวกร ระดับสูง" รุ่นที่ 5

 

โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับสูง" รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2560
กำหนดจัดระหว่าง วันเสาร์ ที่ 1 , 8 , 15 , 22 กรกฎาคม  และ วันเสาร์ ที่  5 , 12 สิงหาคม  2560
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(ผู้สมัครที่จอง/ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมัคร จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเป็นลำดับแรก)
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสัมมนาวิชาการร่วมกับ ASHRAE Thailand Chapter  

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
ฟังการบรรยายหัวข้อ
"
Update on Refrigerants: Past, Present and Future" และ"Recent Research of Novel Compression Concepts for Heat Pumping, A/C, and Refrigeration Applications "
ณ ห้อง อุบลชาต ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

coolคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสัมมนาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2560

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
เรื่อง “ เลือกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง
เพื่อประหยัดเงิน และป้องกันการระบาดของเชื้อลีจิโอเนลล่า ”

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เยี่ยมชมดูงาน
ครั้งที่ 1/2560

  วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
ขอเชิญเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 1/2560   
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสนามไชย
โดยบริษัท ช.การช่าง จำกัด(
มหาชน)

 (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น)


คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสัมมนาวิชาการร่วมกับ ASHRAE Thailand Chapter

  วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง “"Active and Passive Beams", "Fundamentals of Thermal Displacement Ventilation" และ "Energy Efficient Solutions for Commercial Kitchen Ventilation"
Presented by:  Dr. Andrey Livchak
Distinguished Lecturer from ASHRAE
ณ ห้องอุบลชาต ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สัมมนาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2560

 

วันพุธที่ 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
เรื่อง  "Update เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในวงการเครื่องทำน้ำเย็น " 
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สัมมนาวิชาการ
กลางปี 2560 ฟรี

 

วันพุธ ที่ 5  กรกฎาคม  2560  ฟรี !  สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ กลางปี 2560   
เรื่อง  “หยุดบาดเจ็บและตายของช่างแอร์   O2 นักบุญหรือซาตาน”
โดย… คุณสมนึก  ชีพพันธุ์สุทธิ์  /   คุณอดิศร  เรืองเดช
ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

รับจำนวนกำจัด 100 ท่าน เท่านั้น

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สัมมนาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2560

 

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560                      
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
เรื่อง “พัดลมระบายอากาศสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม”
( Industrial Fan for Ventilation System in Building Project, and Factory Project )

ณ  ห้องสโรชา ชั้น 3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เยี่ยมชมดูงาน
ครั้งที่ 2/2560

  วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน  ครั้งที่ 2/2560  
ณ อาคาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่  
(รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น )

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสัมมนาวิชาการร่วมกับ ASHRAE Thailand Chapter

  วันอังคาร ที่ 26 กันยายน  พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง “21st Century Tall Building Design”, “Burj Khalifa – The Tallest Building in the World”,
“Live Long, Healthy and Low Energy”, “Net Zero Building vs. Net Zero District”
ณ  ห้องสโรชา ชั้น 3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สัมมนาวิชาการ
ครั้งที่ 4/2560

  วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560   
ขอเชิญสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
เรื่อง “ การควบคุมเสียง และ การสั่นสะเทือนในระบบปรับอากาศ ตัวอย่างปัญหา และ การแก้ไขปัญหา
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 

Page : [1] [2]