| 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
อบรมและสัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2558  วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2558  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ASHRAE Thailand Chapter จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง  “รู้ลึกระบบปรับอากาศ สำหรับศูนย์การค้า และ Community Mall” ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม  วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ASHRAE Thailand Chapter จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 เรื่อง  “นวัตกรรม Chiller Plant เพื่อการลงทุนและการประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน” ณ ห้องเลอโลตัส  ชั้น 2 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2558  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ASHRAE Thailand Chapter จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง  “ห้องสะอาดสำหรับงานอุตสาหกรรม” (Industrial Cleanroom)  ณ ห้อง สโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ASHRAE Thailand Chapter จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง เรื่อง  "การปรับอากาศด้วยการทำความเย็นแผ่รังสีและระบบเติมอากาศอิสระ ประสบการณ์ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น" (Air-conditioning by Radiant Cooling & Dedicate Outdoor Air System: Experiences in hot and humid climate)  ณ ห้อง สโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาวิชาการกลางปี 2558 เรื่อง  “มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน” ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด มีสมาชิกเข้าร่วมฟังสัมมนา จำนวน 100 คน 


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม  วันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 สัมมนาวิชาการประจำปี 2558  เรื่อง  “ความดำมืดของการควบคุมน้ำเย็น”       
โดย…คุณไชยวัฒน์ ปิยัสสพันธุ์  กรรมการบริหารสมาคมฯ  และ บริษัท สุวิศว์ จำกัด บรรยายร่วมกับ คุณทรงยศ เสมอวงษ์  บริษัท เบลิโม แอ็คทูเอเตอร์ส จำกัด

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 7 , 14 , 21 , 28  มีนาคม และวันเสาร์ ที่ 4 เมษายน 2558
 “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “ASHRAE Thailand Chapter” จัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 3 ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันเสาร์ ที่  6 , 13 , 20 , 27  มิถุนายน  และวันเสาร์ ที่  4 , 11 กรกฎาคม 2558
“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “ASHRAE Thailand Chapter”  จัดโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลางรุ่นที่ 3   ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันเสาร์ที่ 5 , 12 , 19 , 26 กันยายน  และ 3 , 10 ตุลาคม  2558
“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “ASHRAE Thailand Chapter” จัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 3   ณ ห้องทรัพย์ไพลิน ชั้น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม