มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 5 ตัน 

 คลิกเพื่ออ่าน 
  มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดมากกว่า 5 ตันความเย็นแต่ไม่เกิน 20 ตันความเย็น

คลิกเพื่ออ่าน


 


มาตรฐานท่อส่งลมในระบบปรับอากาศ
• บุคคลทั่วไป         ราคา   100    บาท
• สมาชิกสมาคมฯ    ราคา    80    บาท
คลิกเพื่อดูสารบัญ
  Fault & Fix ผิดแล้วแก้
• บุคคลทั่วไป            ราคา    100    บาท
• สมาชิกสมาคมฯ       ราคา     80    บาท
คลิกเพื่อดูสารบัญ


 


มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
• บุคคลทั่วไป        ราคา    320    บาท
• สมาชิกสมคมฯ    ราคา    240    บาท
คลิกเพื่อดูสารบัญ
 

ห้องสะอาด สำหรับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (CLEANROOM)
• บุคคลทั่วไป           ราคา   500    บาท
• สมาชิกสมาคมฯ      ราคา   300    บาท

คลิกเพื่อดูสารบัญ