มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับ
ปริมาณสารทำความเย็นอัตโนมัติ 

 คลิกเพื่ออ่าน (ดาวน์โหลดฟรี)
  การปรับอากาศ (AIR-CONDITIONING)
โดย ร.ศ.ฤชากร จิรกาลวสาน

• บุคคลทั่วไป               ราคา    300    บาท
• สมาชิกสมาคมฯ       ราคา    250    บาท
คลิกเพื่อดูสารบัญ

 

มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
 คลิกเพื่ออ่าน 
  มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดมากกว่า 5 ตันความเย็นแต่ไม่เกิน 20 ตันความเย็น
คลิกเพื่ออ่าน

 

มาตรฐานท่อส่งลมในระบบปรับอากาศ
• บุคคลทั่วไป            ราคา   100    บาท
• สมาชิกสมาคมฯ    ราคา    80    บาท
คลิกเพื่อดูสารบัญ
  Fault & Fix ผิดแล้วแก้
• บุคคลทั่วไป               ราคา    100    บาท
• สมาชิกสมาคมฯ       ราคา     80    บาท
คลิกเพื่อดูสารบัญ

 

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
• บุคคลทั่วไป          ราคา    320    บาท
• สมาชิกสมคมฯ    ราคา    240    บาท
คลิกเพื่อดูสารบัญ
 

ห้องสะอาด สำหรับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (CLEANROOM)
• บุคคลทั่วไป              ราคา   500    บาท
• สมาชิกสมาคมฯ      ราคา   300    บาท
คลิกเพื่อดูสารบัญ