เปิดรับสมัครแล้ว ‼️


โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับสูง รุ่นที่ 9”

🗓 อบรมรวม 7 วัน : 
🔘 ส.ที่ 9, 16, 23 และ 30 ตุลาคม 2564
🔘 ส.ที่ 6, 13 และ 20 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ : ออนไลน์ Zoom

✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ตามลำดับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************


โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับกลาง รุ่นที่ 9”

🗓 อบรมรวม 6 วัน : 
🔘 ส.ที่ 21, 28 สิงหาคม 2564
🔘 ส.ที่ 4, 11, 18 และ 25 กันยายน 2564

สถานที่ : ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 80 คน ตามลำดับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ*************************************************