สัมมนาวิชาการ


📝สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

เรื่อง “COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ & ระบายอากาศ สําหรับสถานพยาบาล”

🗓 วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 
ณ ห้องสโรชา ช้ัน 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


📩 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

*************************************************