สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน
 
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพี่น้องชาว ACAT ที่ให้เกียรติและมอบความไว้วางใจเลือกผมเป็นนายกฯในวาระปี 2566-2567 ในครั้งนี้
 
ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งการดำเนินธุรกิจ และการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคระบาดจากวิกฤตการณ์ COVID19  ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ที่ผ่านมาพวกเราชาว ACAT ทุกคนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความรู้ให้แก่ ”ทีมวิศวกรอาสา” เพื่อช่วยเหลือในการสร้างห้องพักผู้ป่วยวิกฤติแรงดันลบ ( Air Infection Room ) ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องชาวไทย ตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่พวกเรามี และ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด COVID19 ที่ผ่านมา “ประเทศไทยก็ได้เป็นที่ยอมรับจากองค์กรสาธารณะสุขทั่วโลกว่า ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีมาตราการณ์การรับมือและป้องกันโรคระบาดที่ดีเยี่ยม สามารถลดการสูญเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
ช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมาของการแพร่ระบาด COVID19 ถือได้ว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญ อีกทั้งยังกระตุ้นให้พวกเราชาว ACAT ทุกคนได้ตระหนักถึง “ความรู้ทางวิชาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราในฐานะวิศวกรปรับอากาศและระบายอากาศไม่ควรละเลย” เพราะ งานปรับอากาศและระบายอากาศถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญของงานอาคาร ที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เป็นกลไกช่วยลดการแพร่ระบาดฯ การอยู่อาศัยที่ปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการดูแลรักษาผู้ป่วยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จากผลกระทบในวิกฤตการณ์ COVID19 นั้นเองจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาโครงการในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งจากเดิมจะเน้นแต่เรื่องความสวยงาม มากลายเป็นทิศทางงานออกแบบพัฒนาโครงการฯที่เน้นสุขภาพในการอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมากมาย เพื่อสร้างความแตกต่าง และขยายผลเป็น Future Trend Design ไปทั่วโลก พวกเราในฐานะ “วิศวกรปรับอากาศและระบายอากาศ ( HVAC )จึงมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาโครงการฯ เพื่อสร้างคุณค่าเหล่านั้น ( Valued ) ให้เกิดขึ้น” และ พวกเราวิศวกร HVAC จึงไม่ใช่เพียงแต่การทำให้แอร์เย็นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นระบบปรับอากาศ ฯ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี, สุขภาวะที่ดี, Productivity ที่ดี และช่วยลดการแพร่ระบาดของโลกได้อีกด้วย ซึ่งบทบาทเหล่านี้ล้วนเป็น “บทบาทที่สำคัญของพวกเราชาว ACAT” ในการทำงานตามวิชาชีพวิศวกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและผู้คน
 
ท้ายสุดนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถืออวยพรให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสำเร็จ ปีแห่งความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคง สำหรับพี่ๆ น้องๆ ชาว ACAT ทุกคนครับ และปี ‘2023 นี้จะเป็นปีเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ ไม่เคยละทิ้งโอกาสในการใฝ่หาความรู้ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับ
 
อรรณพ กิ่งขจี
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วาระปี 2566-2567