โครงการอบรม Thai TAB          ✅ โครงการ THAI TAB “อบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำ ในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 2
 
อบรมรวม 4 วัน (เป็นภาคปฏิบัติ 1 วัน): -
วัน ส.ที่ 7, 14, 21 และ 28 ตุลาคม 2566
 
สถานที่: โรงแรม Town in Town และ ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ
 
✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 40 คน ตามลำดับผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว
 

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เรียนทฤษฎีอย่างเดียว)
📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ)

*************************************************


✅ โครงการ THAI TAB “อบรมวิชาชีพ “วิศวกรปรับแต่งระบบน้ำ ในระบบปรับอากาศ” รุ่นที่ 1  (เต็ม)
 
อบรมรวม 4 วัน: -
ภาคทฤษฎี 2 วัน: ส.ที่ 23 และ 30 เมษายน 2565
สอบภาคทฤษฎี 1 วัน: ประมาณ 2 สัปดาห์หลังอบรมเสร็จสิ้น
สอบภาคปฏิบัติ 1 วัน: ตามที่สถานที่ก่อสร้างและงานระบบปรับอากาศพร้อมให้ทดสอบ
 
สถานที่: ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
 
✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 40 คน ตามลำดับผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว (กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 12 เมษายน 2565)
 

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

*************************************************