| Page1 |

🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสปอร์นเซอร์ และองค์กรพันธมิตรเครือข่าย

     


 
  ✍️ ประชุมคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบลม โครงการ Thai TAB
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2564 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการ Thai TAB ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบลม เข้าร่วมประชุม หารือเพิ่มเติมเรื่องเอกสารและข้อมูลสำหรับบรรยายในการปรับแต่งระบบลม

อ่านต่อ >>>
 

 
             ❄️ ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ เพื่อพิจารณา

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 วันพฤหัสที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดประชุมทางไกลประจำเดือนเมษายนผานระบบ Zoom
✔️ โดยในที่ประชุมได้มีการหารือ และติดตามความคืบหน้าความร่วมมือต่างๆ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ASHRAE Thailand Chapter ร่วมกับ ACAT จัด Webinar#3
🎙 ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย
📈 ในหัวข้อ "Building Performance Analysis and Energy Modelling with Software"

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
 🗓 บ่ายวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้มอบเตียงสนามแอร์โรคลาส พร้อมเครื่องนอนที่นอนนุ่มสบาย จำนวน 50 ชุด มูลค่ารวม 150,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี โดยเตียงสนามแอร์โรคลาส นับเป็นเตียงที่ตอบโจทย์ในการรับคนไข้โควิดได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านของการลดการฝังตัวของเชื้อ การทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย และยังสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายในอนาคต

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณสุธี วงศ์ไทย ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม  โดยมีผู้แทนจากสมาคมฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมฯ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความรู้วิชาการ
งานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนจากสมาคมฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ASHRAE Thailand Chapter
🏨 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และได้ผ่านการรับมือกับเชื้อโรคในระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดแล้ว แต่จะทำอย่างไรให้โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ออกแบบมาให้อยู่ร่วมกันหรือป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก EPG
#เตียงสนามแอร์โร่คลาส จาก EPG เรียกว่าเป็นนวัตกรรมฉุกเฉิน! ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสู้วิกฤติโควิดโดยเฉพาะ รพ.สนาม ศูนย์พักคอย รพ.สต. ที่ไหนยังขาดแคลนเตียง EPG พร้อมช่วยเต็มที่!

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ✔️ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริจาคเงินจำนวน 120,000

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ASHRAE Thailand Chapter
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นี้ ระหว่างเวลา 19:00 – 21:00น.
❄️ ASHRAE Thailand Chapter ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
💥จัดเสวนาออนไลน์ฟรี‼️ ในหัวข้อ “ทิศทางการออกแบบอาคารในวันที่เมืองเป็น Smart Cities”

อ่านต่อ >>>
 

 
             📝 ประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
 🗓 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย ประจำเดือน มิถุนายน 2564

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก วสท.
 🗓 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 10:30 – 12:00น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเสวนาฟรีเรื่อง

อ่านต่อ >>> 
  🎤 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ กับบทสัมภาษณ์ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”
⚙️ TEMCA Magazine สารสำหรับสมาชิกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ให้เกียรติสัมภาษณ์คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ลงในสารสำหรับสมาชิกฉบับที่ 4 ปีที่ 27

อ่านต่อ >>>


 
  🎤 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์วารสารสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย
 ✔️ สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (TATA) ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ลงในวารสารสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ฉบับที่ 61/2564

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา แต่งตั้งกรรมการบริหารมูลนิธิวาระปี 2565 – 2567
 ✒️ ด้วยมติที่ประชุมสามัญประจาปี 2564 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) และผ่านระบบออนไลน์

อ่านต่อ >>>


 
  🥇 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ 1 ของโลกด้าน Crisis Management
✔️ World Universities with Real Impact (WURI) ประกาศผลการจัดอันดับด้านการจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ให้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อันดับที่ 1 ของโลก จากผลงานการตรวจไฟฟ้ารั่ว ในวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ปี 2564

อ่านต่อ >>>
   
 
             📣 ข่าวฝากจากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
 
▶️ LIVE ต้อนรับวัน World Refrigeration Day ปีนี้ กับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
กับ 2 ผู้ดำเนินรายการสุด Cool
🎤 คุณศิริ เตชะลปนรัศมี (นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
🎤 อ. อรรณพ กิ่งขจี (วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2563)

อ่านต่อ >>>

 


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
AEROFLEX ขยายกำลังการผลิตทั้งไทย และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการขยายพื้นที่โรงงานในประเทศ (จังหวัดระยอง) เพิ่มขึ้น 15,000 ตร.ม รวมพื้นที่อาคารใช้สอย 72,000 ตร.ม กำลังการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 6,000 ตัน/ปี

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
AAF ขอเชิญลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สู้ภัย COVID-19 บริจาคเครื่องช่วยหายใจ High Flow

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก
❄️ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

☑️ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดโครงการตู้เก็บวัคซีน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก TRA ค่ะ
วันพุธที่24นี้ เรามีการคุยกันแบบเบาๆเรื่องสารทำความเย็น

อ่านต่อ >>>


 
  🌟 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ FTI ช่วยชาติร่วมใจสู้ภัย Covid-19
🚑 บริษัทฯ ห้าง ร้านใด สนใจร่วมทำบุญร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ติดต่อร่วมบริจาค

อ่านต่อ >>>


 
  💥💥 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 💥💥
❄️จากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะ ❄️

อ่านต่อ >>>


 
  ข่าวฝาก จากสภาวิศวกรค่า 🔊
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564

สภาวิศวกรได้ส่ง Link เข้าร่วมประชุมแล้ว
สามารถตรวจสอบ Link เข้าร่วมประชุม ได้ตาม e-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้

อ่านต่อ >>>


 
  🔊ข่าวฝากประชาสัมพันธ์🔊
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

https://www.facebook.com/108174434082226/posts/249680469931621/?d=n
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564
อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
 ✔️ Belimo จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ...
“Technical Details of Fire & Smoke Damper Actuator Replacement”
 📲 รายละเอียดเพิ่มเติม + สมัครเข้าฟัง คลิกเลยค่ะ https://bit.ly/3bIpfCM

อ่านต่อ >>>


 
                         🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
☀️ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบตู้เก็บวัคซีนโควิด 19 ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

🗓 วันที่ 11 มีนาคม 2564  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19
อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
🗓 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
🏆 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "องค์กรตัวอย่างแห่งปีและทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2564 สาขาพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
อ่านต่อ >>>