🆘 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ASHRAE Thailand Chapter
 
🌋สมาชิก ACAT และ ASHARAE Thailand Chapter ฟังฟรี ‼️
 
❄️ ASHRAE Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และสนับสนุนการจัดงานโดย สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย (สปย., TFAR) จัดสัมมนาฟรีให้กับสมาชิก และผู้สนใจ (ผู้สนใจทั่วไปมีค่าสมัคร 300 บาท)
 
🔘 หัวข้อ: Envisioning a Digitization in Project Development Cycle
 
🗓 วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 10:00 – 12:00น.
ภาษาที่ใช้บรรยาย: ภาษาไทย 🇹🇭
 
🎤 บรรยายโดย:
1. ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและกรรมการสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Thai BIM Association)
 
2. คุณกิตติคุณ คชเสณี อุปนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร TFMA
 
📲 วิธีการสมัคร: สแกน QR Code ในโบรชัวร์แนบ กรอกข้อมูลสมัครได้ทันที

 

Project Image