🌎 นาทีนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกอุตสาหกรรมมุ่งสู่ NET ZERO วาระแห่งโลก เพื่อลดภาวะ Climate Change 🌦🌡
 

HVAC&R ถือเป็นอีกอุตสาหกรรมที่ส่งผลอย่างยิ่งเนื่องจากมีการใช้พลังงานที่สูง ด้วยเหตุนี้ สมาพันธ์ฯ จึงได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์การบริการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
.
ในวันที่ 15 ส.ค. คณะทำงานได้เข้าพบและหารือความร่วมมือ โดยมีแนวทางดังนี้
 
▪️ ความร่วมมือทางความรู้ระหว่าง TGO และ TFAR ในการจัดอบรมในอนาคต
 
▪️ ร่วมกันทำงาน เพื่อสร้างให้ PCR (Product Catagories Rule)  ให้อัพเดตในอุตสาหกรรม HVAC&R
 
ร่วมกดไลค์ กดติดตามเพื่อรับทราบและรู้ข่าวสารอย่างครบถ้วนในอุตสาหกรรม HVAC&R
 
#TFAR #NETZERO
#TGO