🔊 ต้องฟัง.. ถ้าท่านจะขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพเป็นสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล‼️‼️
 
❄️ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ
🎤 เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  💥 ฟรี ฟรี ฟรี ‼️
 
✔️โดย อาจารย์ ชัชวาลย์ คุณค้ำชู 
🔘 อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ วาระปัจจุบัน
🔘 อดีตกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 และสมัยที่ 6 และกรรมการจรรยาบรรณสมัยที่ 7
 
✳️ บรรยายพิเศษหัวข้อ:
“การขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพของวิศวกรเครื่องกลจากระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร
และจากระดับสามัญวิศวกรเป็นระดับวุฒิวิศวกร”
 
### ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13:00 ถึง 15:00 น ###
โดยท่านสามารถจองเข้าร่วมกันฟังการบรรยายผ่าน GOOGLE FORM ตาม LINK นี้ https://forms.gle/QtQ8GuVvqBUqsR4p7
 
📌 เนื้อหาการบรรยาย จะเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง แนะนำการเขียน การเตรียมเอกสาร การสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 
💻 LINK เข้า ZOOM Topic: การเลื่อนระดับของวิศวกรเกี่ยวกับการเขียนรายงานการสอบสัมภาษณ์การเตรียมตัวระดับสามัญและวุฒิวิศวกรเครื่องกล
Time: Sep 5, 2021 01:00 PM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3722360472...
 
Meeting ID: 372 236 0472
Passcode: 080521
 
***ZOOM LINK ที่จะเข้าร่วมสัมมนา ต้องมี email address ที่ REGISTER ไว้แล้วเท่านั้น
 
***หมายเหตุ: สมาคมฯ จะโพสลิ๊งค์สำหรับ DOWNLOAD เอกสารประกอบการบรรยายในวันที่ 3 กย 2564 นี้

 

 

Project Image