ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 
📢 ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567

 
……………………………………………………………………….
หัวข้อที่ 1.ลักษณะของระบบปรับอากาศที่ดี และ การ OPERATE ที่ดี
หัวข้อที่ 2.การออกแบบระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานสูงสุด
หัวข้อที่ 3.การตรวจวัดและปรับแต่งระบบปรับอากาศ
……………………………………………………………………….
 ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ - รัชดา
🔹 27 มิถุนายน 2567
⏰ 8.00 น. – 16.10 น.
 
……………………………………………………………………….
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก ACAT/ASHRAE Thailand Chater  : 2,140 บาท
• บุคคลทั่วไป : 2,568 บาท
……………………………………………………………………….
🙋 สอบถามเพิ่มเติม : คุณจุฬารัตน์ / คุณณิชาภา
☎ โทรศัพท์ 02-318-4119
📧 อีเมล : manageracat@gmail.com
• กรอกใบสมัครได้ที่
https://forms.gle/zDuYQVL3KfVAFVCr5