สัมมนาวิชาการ     


🔥สมัครด่วน ก่อนเต็ม‼️


📢 ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567
 
……………………………………………………………………….
หัวข้อที่ 1.ลักษณะของระบบปรับอากาศที่ดี และ การ OPERATE ที่ดี
หัวข้อที่ 2.การออกแบบระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานสูงสุด
หัวข้อที่ 3.การตรวจวัดและปรับแต่งระบบปรับอากาศ
……………………………………………………………………….
 ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ - รัชดา
🔹 27 มิถุนายน 2567
⏰ 8.00 น. – 16.10 น.
 
……………………………………………………………………….
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก ACAT/ASHRAE Thailand Chater  : 2,140 บาท
• บุคคลทั่วไป : 2,568 บาท
……………………………………………………………………….
🙋 สอบถามเพิ่มเติม : คุณจุฬารัตน์ / คุณณิชาภา
☎ โทรศัพท์ 02-318-4119
📧 อีเมล : manageracat@gmail.com
• กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/zDuYQVL3KfVAFVCr5


*************************************************


📢 ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567
 
……………………………………………………………………….
หัวข้อที่ 1.วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำเย็น
หัวข้อที่ 2.วิวัฒนาการของระบบส่งน้ำเย็นในระบบอากาศ
……………………………………………………………………….
 (hotel) ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ - รัชดา
🔹 23 พฤษภาคม 2567
⏰ 8.30 น. – 16.30 น.
 
📲 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
……………………………………………………………………….
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก ACAT/ASHRAE Thailand Chater  : 2,140 บาท
• บุคคลทั่วไป : 2,568 บาท
……………………………………………………………………….
🙋 สอบถามเพิ่มเติม : คุณจุฬารัตน์ / คุณณิชาภา
☎ โทรศัพท์ 02-318-4119
📧 อีเมล : manageracat@gmail.com
• กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/v7wmtqJUoqU4DhA69


*************************************************


🔊 เปิดรับสมัครสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2566

✍️ หัวข้อ: - 
HVAC ENERGY EFFICIENCY THE MAJOR MECHANISM TO NET ZERO
ENERGY EFFICIENCY ตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อน HVAC SYSTEM มุ่งสู่ NET ZERO

 
🗓 วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566
🏨 สถานที่: ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
 
📲 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมัครได้ที่
https://forms.gle/ZhNfA9WcqwTNznA1A


*************************************************


🔊 สมัครสัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2566

✍️ หัวข้อ: - 
เส้นทางของ HVAC Industry สู่ Net Zero Carbon 🌎

 
🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566
🏨 สถานที่: โรงแรม สวิสโซเทล ถนนรัชดา
 
📲 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************


🔊 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2566
 
✍️ หัวข้อ: -
“Practical Cleanroom in Pharmaceutical & Biopharmaceutical Industries”
“ทำความรู้จักคลีนรูมในอุตสาหกรรมยาและยาชีววัตถุ”

 
🗓 วันพุธที่: 31 พฤษภาคม 2566
🏨 สถานที่: โรงแรม สวิสโซเทล ถนนรัชดา
 
📲 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


*************************************************


📝สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2565

เรื่อง “การประหยัดพลังงานในระบบ HVAC ส่วนหนึ่งของการลดปัญหาโลกร้อน”

วันสัมมนา: พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
สถานที่: ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
ระหว่างเวลา: 09:00 – 16:30น.


📩 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

*************************************************


📝สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2565

เรื่อง “การจัดการ Chiller Plant เพื่อการประหยัดพลังงาน”

วันสัมมนา: พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
สถานที่: ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
ระหว่างเวลา: 08:30 – 16:30น.

📩 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


*************************************************


💥 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

❄️ สมาคมฯ วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้: -

🗓 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านระบบ Zoom)
🔘 สัมมนาวิชาการปลายปี
หัวข้อ: “การออกแบบและติดตั้งระบบทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง” (High efficiency chiller plant)
เวลา: 13:00 – 16:00น.

🔘 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
เวลา: 16:00 -17:30น.
วาระการประชุม: ดังรายละเอียดในเอกสารแนบนี้

✔️ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานดังกล่าว กรุณาสมัครเข้าร่วมงานผ่านลิ๊งค์
หรือ QR Code ตามเอกสารแนบ และหลังจากสมาคมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะจัดส่ง link เพื่อเข้าร่วมงานให้กับท่านเป็นลำดับต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3DEDswr

 

*************************************************


📝สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2564

เรื่อง “การนำ DOAS ไปประยุกต์ใช้งาน สำหรับงานโครงการ HVAC”

วันสัมมนา: ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
ระหว่างเวลา: 09:00 – 15:30น.


📩 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

*************************************************


💥ฟรี‼️ สัมมนากลางปีหัวข้อ “การลดการติดเชื้อในโรงเรียน ด้วยการระบายอากาศและการฆ่าเชื้อในอากาศด้วยรังสี UV”

❄️ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ จัดสัมมนากลางปี Online Seminar ฟรี สำหรับสมาชิก 

✔️ หัวข้อ “การลดการติดเชื้อในโรงเรียน ด้วยการระบายอากาศและการฆ่าเชื้อในอากาศด้วยรังสี UV”

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ระหว่างเวลา 09:00 – 16:00น.
รับสมัครจำนวนจำกัด: 500 ท่าน

📌 รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร ดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบนี้เลยค่ะ


*************************************************


📝สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2564

เรื่อง “การออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
ระหว่างเวลา 08:45 – 16:00น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom


📩 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

*************************************************


📝สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2564
 
เรื่อง “Restart HVAC System for Reopening”
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
ระหว่างเวลา 08:45 – 16:00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
 
📩
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

*************************************************


📝สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

เรื่อง “COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ & ระบายอากาศ สําหรับสถานพยาบาล”

🗓 วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 
ณ ห้องสโรชา ช้ัน 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


📩 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

*************************************************