หลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกร          ✅ โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับสูง รุ่นที่ 11” ประจำปี 2566

🗓 อบรมภาคทฤษฎี 7 วัน: 
🔘 ส.ที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2566
🔘 ส.ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 กันยายน 2566

🗓 อบรมภาคปฏิบัติ 4 วัน:
🔘 พ.ที่ 23 สิงหาคม 2566 และ
🔘 พ.ที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 2566

✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน ON-SITE 40 คน และ ON-LINE 20 ตามลำดับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************

✅ โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร
ระดับกลาง รุ่นที่ 11” 
 
🗓 อบรมภาคทฤษฎี 6 วัน:
🔘 ส.ที่ 6, 13, 20 และ 27 พฤษภาคม 2566 และ
🔘 ส.ที่ 3 และ 10 มิถุนายน 2566
 
🗓 อบรมภาคปฏิบัติ 3 วัน:
🔘 พ.ที่ 17, 24 และ 31 พฤษภาคม 2566
 
✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ตามลำดับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว
 
📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************

🔊 โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร
ระดับต้น รุ่นที่ 11/2” (ประจำปี 2566)

อบรมรวม 9 วัน:
ภาคทฤษฎี: -

ส.ที่ 1, 8,15, 22 และ 29 กรกฎาคม 2566
ส.ที่ 5 สิงหาคม 2566

ภาคปฏิบัติ: -
พ.ที่ 12, 19 และ 26 กรกฎาคม 2566

📌 ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน ตามลำดับผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************

🔊 โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร
ระดับต้น รุ่นที่ 11/1”

อบรมรวม 9 วัน:
ส.ที่ 4, 11,18 และ 25 มีนาคม 2566
ส.ที่ 1 และ 8 เมษายน 2566
พ.ที่ 15, 22 และ 29 มีนาคม 2566

📌 ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน ตามลำดับผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


*************************************************

✅ โครงการพัฒนาวิศวกรปรับอากาศชั้นนำ ประจำปี 2566
 
***หมดเขตรับสมัครและชำระเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2566***
 
อบรมรวม 29 วัน โดยเป็นการรวม 3 โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับ “ต้น-กลาง-สูง” เข้าด้วยกันในราคาพิเศษเพียง 35,000 บาท (จากราคาปกติ 40,400 บาท, ประหยัดกว่าสมัครอบรมแยกแต่ละหลักสูตรถึง 5,400 บาท)
 
สถานที่:
ภาคทฤษฎี: โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
ภาคปฏิบัติ: ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
 
วันอบรมตลอดโครงการ มีดังนี้: -
 
อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 11/1 (ภาคทฤษฎี รวม 6 วัน)
ส.ที่ 4, 11, 18 และ 25 มีนาคม 2566
ส.ที่ 1 และ 8 เมษายน 2566
 
อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 11/1 (ภาคปฏิบัติ รวม 3 วัน)
พ.ที่ 15, 22 และ 29 มีนาคม 2566
 
อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่น 11 (ภาคทฤษฎี รวม 6 วัน)
ส.ที่ 6, 13, 20 และ 27 พฤษภาคม 2566
ส.ที่ 3 และ 10 มิถุนายน 2566
 
อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่น 11 (ภาคปฏิบัติ รวม 3 วัน)
พ.ที่ 17, 24 และ 31 พฤษภาคม 2566
 
อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่น 11 (ภาคทฤษฎี รวม 7 วัน)
ส.ที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2566
ส.ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 กันยายน 2566
 
อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่น 11 (ภาคปฏิบัติ รวม 4 วัน)
พ.ที่ 23 สิงหาคม 2566
พ.ที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 2566
 
📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


*************************************************

✅ โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับสูง รุ่นที่ 10” ประจำปี 2565 

🗓 อบรมภาคทฤษฎี 7 วัน: 
🔘 ส.ที่ 20, 27 สิงหาคม 2565
🔘 *ส.ที่ 3, 10, 17 และ 24 กันยายน 2565 และ
🔘 ส.ที่ 1 ตุลาคม 2565

🗓 อบรมภาคปฏิบัติ 4 วัน:
🔘 พ.ที่ 24 สิงหาคม 2565 และ
🔘 พ.ที่ 7, 14 และ 21 กันยายน 2565

✳️
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ตามลำดับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว
📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************


✅ โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับกลาง รุ่นที่ 10” (เต็ม)
 
🗓 อบรมภาคทฤษฎี 6 วัน:
🔘 ส.ที่ 7, 14, 21 และ 28 พฤษภาคม 2565 และ
🔘 ส.ที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2565
 

🗓 อบรมภาคปฏิบัติ 3 วัน:
🔘 พ.ที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2565 และ
🔘 ส.ที่ 1 มิถุนายน 2565
 
สถานที่ :
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
 
✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ตามลำดับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว
 
📩
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************


✅ โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร
ระดับต้น รุ่นที่ 10-2” (เต็ม)

อบรมรวม 9 วัน:
ส.ที่ 25 มิถุนายน 2565
ส.ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 กรกฎาคม 2565

ภาคปฏิบัติ 3 วัน
พ.ที่ 6, 13 และ 20 กรกฎาคม 2565

สถานที่: ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************✅ โครงการพัฒนาวิศวกรปรับอากาศชั้นนำ ประจำปี 2565  (เต็ม)

***ปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2565***

อบรม 22 วัน โดยเป็นการรวม 3 โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับ “ต้น-กลาง-สูง” เข้าด้วยกัน แต่จะประหยัดงบกว่าการสมัครแยกแต่ละหลักสูตร

สถานที่: ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

วันอบรมตลอดโครงการ มีดังนี้: -

อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/1
ส.ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ส.ที่ 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2565
ส.ที่ 2 เมษายน 2565

อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 10/1 (ภาคปฏิบัติ)
พ.ที่ 19, 16 และ 23 เมษายน 2565

อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่น 10
ส.ที่ 7, 14, 21 และ 28 พฤษภาคม 2565
ส.ที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2565

อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่น 10 (ภาคปฏิบัติ)
พ.ที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2565
พ.ที่ 1 มิถุนายน 2565

อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่น 10
ส.ที่ 20 และ 27 สิงหาคม 2565
ส.ที่ 3, 10, 17 และ 24 กันยายน 2565
ส.ที่ 1 ตุลาคม 2565

อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่น 10 (ภาคปฏิบัติ)
พ.ที่ 24 สิงหาคม 2565
พ.ที่ 7, 14 และ 21 กันยายน 2565

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************
โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับต้น รุ่นที่ 10-1”  (เต็ม)

อบรมรวม 9 วัน:
ส.ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ส.ที่ 5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2565
ส.ที่ 2 เมษายน 2565
พ.ที่ 9, 16 และ 23 เมษายน 2565

สถานที่: ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 80 คน ตามลำดับผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

*************************************************โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับสูง รุ่นที่ 9”  (เต็ม)

🗓 อบรมรวม 7 วัน : 
🔘 ส.ที่ 9, 16, 23 และ 30 ตุลาคม 2564
🔘 ส.ที่ 6, 13 และ 20 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ : ออนไลน์ Zoom

✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ตามลำดับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

*************************************************


โครงการ “อบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับกลาง รุ่นที่ 9”  (เต็ม)

🗓 อบรมรวม 6 วัน : 
🔘 ส.ที่ 21, 28 สิงหาคม 2564
🔘 ส.ที่ 4, 11, 18 และ 25 กันยายน 2564

สถานที่ : ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

✳️ ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 80 คน ตามลำดับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและชำระเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้ว

📩 รายละเอียดตามเอกสารแนบ*************************************************