รายละเอียดบริษัทสปอนเซอร์ในหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม

  บริษัท คิว อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
19 ชั้น 2 ซ.ลาดพร้าว28 ถ.ลาดพร้าว
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2513-5928
โทรสาร  :  0-2513-2982
Website : www.qintersupply.com

 

 
บริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จำกัด
71 อาคาร เอส.พี.อาเขต ชั้น 3 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-308-6700
โทรสาร   : 02-308-6701
website : http://variablespeed.danfoss.com


 

  บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด
444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น4,18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2513-5610  
โทรสาร   :  0-2513-5611
Website : www.carel.co.th

 

  บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240 
โทร.(02) 762-7999 
แฟกซ์. (02) 762-7901-6
Website : WWW.BEIJERREFTHAI.COM

 

 
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น เเมเนจเม้นท์ จำกัด
12/8-11 ชั้น 4 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
เเขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทร : 02-954-3270
แฟกซ์  : 02-591-9294
Website : 
https://sitem.co.th