รายละเอียดบริษัทสปอนเซอร์ในหมวดผู้รับเหมางานระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น

  บริษัท เวนทิเลชั่น เอ็นจิเนยริ่ง จำกัด
634/3 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-530-9060
Fax : 02-530-9063
Website : www.venco.co.th

 

 
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
20 Soi Rama Nine 43 (Soi7 Seri4)
Suanluang Bangkok 10250 Thailand
โทรศัพท์ : 02-300-5671-3
โทรสาร   : 02-300-5937
Email : info@leafpower.co.th
website : www.leafpower.co.th

 

  บริษัท เอ็มพีพียูนิตี้โปรดักส์ จำกัด
30/46 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร : 034-452-063-5
Website : 
https://www.mppunityproducts.com/

 

  บริษัท  โกลด์มาร์กเทค จำกัด
69 , 71 ซ.พัฒนาการ 72 เเขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-722-1362-3
Website : 
www.goldmarktech.com

 

 

บริษัท จาร์ดีนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชั้น 21-22 อาคารไทมส์ สแควร์ 246
ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2254-0299, 0-2252-1477 
โทรสาร : 0-2254-0218-19
Email : jardines@jardines.co.th
Website : www.jardines.co.th