รายละเอียดบริษัทสปอนเซอร์ในหมวดผลิตภัณฑ์ปั้ม,วาลว์และอุปกรณ์ระบบน้ำ

 

บริษัท แมสเทคลิ้งค์ จำกัด
36/222-223 หมู่ 13 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 02-942-1433
โทรสาร  : 02-942-1320
e-mail   :
info@massteclink.com
Website : www.massteclink.com

 


 

Belimo Actuators
ที่อยู่ 90/2 อาคารชุดเพ็ญศิริเพลซ ซอยพหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม ​เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 02-941-5582-3
มือถือ  : 089-068-2828
E-mail : songyot.smoewong@belimo.ch
Website : https://www.belimo.com/


 

บริษัท โฟลคอน จำกัด 
Flowcon Company Limted
ที่อยู่ 105/443 ซอย 57 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์  : 02-736-7162-3 
โทรสาร   : 02-736-7164
E-mail : customerservice@flowcon.co.th​
Website  : www.flowcon.co.th


 

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด 
303 , 305 , 307 , 309 ถ.สินรินธร
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700 
Tel : 66 (0) 2 434 3747 - 51
Fax : 66 (0) 2 881 8520 ( Direct Number )
E-Mail : rapeiporn@rojpaiboon.co.th 
Website : www.rojpaiboon.co.th


 

Sahapie Engineering Co., Ltd.
701/13-15 Puangbun Bldg., Rama4 Rd., Rongmuang Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.
โทรศัพท์ : 02-216-9081-3 , 66 2-611-6618-20
โทรสาร : 02-216-3467
E-mail : sahapie@sahapie.com
website 
: www.sahapie.com


  บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
ที่อยู่ 42 ซอยเพชรเกษม 96 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์  :  02-809-1601-4
โทรสาร   :  02-809-1605
E-mail : sales@econowatt.co.th
Website  : 
http://econowatt.co.th/
 

 
BalancTec International Co. Ltd.         Bangkok sunshine co. ltd                                       GIS Group Co. Ltd.    
29/80 Arunsuntri Factory Land 345          55/91  moo 8, City Connect Kallaprapruek,                   662/59-60 Rama 3 Rd, Bangponpang,
Rd, Lumpho, Bangbuathong,                   Bangkhunyhain,Chomthong, Bangkok  10150              Yanwa, Bangkok  10120
Nonthaburi  11110                                 
Contact Person : Mr. Thaworn Sari           Contact Person : Mr.Chalotorn Warakulwitt (Roy)        Contact Person :Mr.Panuwat Attaprapas
Contact: 66-2-525-8830-2                       Contact: 66-2-1010189                                             Contact: 66-2-6821040
Email: balanctec@hotmail.com                 Email: chalotorn @bkksunshine.com                          Email: panuwat.a@gisgroup.co.th