รายละเอียดบริษัทสปอนเซอร์ในหมวดวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานระบบ

  บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
EEC ENGINEERING NETWORK CO.,LTD
FORTUNE TOWN, Office Building. 28th Fl.,No.1 Rama IX Intersection. Ratchadaphisek Road., Dindaeng Dist., Bangkok 10400 Thailand.
โทรศัพท์ : 0-2642-1200 
โทรสาร : 0-2642-1216-7
Email : eec@eec.co.th
Website : www.eec.co.th , www.eec-academy.com