| 2555 |

ปฏิทินการแข่งขันกอล์ฟการแข่งขันกอล์ฟ
ครั้งที่ 1/2563

 

วันพฤหัสบดั ที่  2ึ6  มีนาคม  2563 
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 1
          
 ณ สนามกอล์ฟ เมืองแก้วกอล์ฟคลับ

 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม การแข่งขันกอล์ฟ
ครั้งที่ 2/2563

  วันพฤหัสบดี ที่  28  พฤษภาคม 2563      
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 2 

 ณ สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ


ลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม          Paring Golf ครั้งที่ 2
การแข่งขันกอล์ฟ
ครั้งที่ 3/2563

 

 

วันพฤหัสบดี ที่  23  กรกฎาคม 2563              
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่  3 

 ณ สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชวนชื่น) 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม          Paring Golf ครั้งที่ 3

                  
การแข่งขันกอล์ฟ 
ครั้งที่ 4/2563

 

วันพฤหัสบดี ที่   24  กันยายน 2563        
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่  4

  สนามกอล์ฟฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับ


คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม           Paring Golf ครั้งที่ 4