Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่

 
 

 

 วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
เรื่อง "การปรับอากาศด้วยการทำความเย็นแผ่รังสีและระบบเติมอากาศอิสระ ประสบการณ์ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น"
Air-conditioning by Radiant Cooling & Dedicate Outdoor Air System: Experiences in hot and humid climate
ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด


  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 


 ขอเชิญชวนเขียนบทความวิชาการ 
เพื่อจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ เล่มที่ 20 
กำหนดจัดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
ส่งมายัง E-mail : manageracat@gmail.com

 


 ประกาศสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 เปิดรับสมัคร ขอรับทุนเพื่อการวิจัย

  คลิกเพื่อเอกสารเพิ่มเติม   
             ใบสมัคร


 

 ขอเชิญร่วมโครงการอบรม ประจำปี 2558

-โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับสูง" รุ่นที่ 3
กำหนดจัดระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ,12 ,19, 26, กันยายน 2558 
และวันเสาร์ที่ 3, 10 ตุลาคม 2558
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 - โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับกลาาง"  รุ่นที่ 3
กำหนดจัดระหว่างวันเสาร์ที่ 6 ,  13  , 20 , 27  มิถุนายน 2558
และวันเสาร์ที่ 7 , 11 กรกฎาคม 2558 
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม       ประมวลภาพ ปี 2557  
  ประมวลภาพ ปี 2557

- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 3
กำหนดจัดระหว่างวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 , วันเสาร์ที่ 7 , 14 , 21 , 28 มีนาคม 2558 และวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558   
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม           ประมวลภาพ  ปี 2557


 

  Paing Golf 4  
การแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 
สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟคลับ

 ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟ 

 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3
เรื่อง “ห้องสะอาดสำหรับงานอุตสาหกรรม” (Industrial Cleanroom)
ณ ห้อง สโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 


 

 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  ฟรี  (รับจำนวนจำกัด)
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการกลางปี 2558 (Mid Year Seminar 2015)  
เรื่อง “มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศและมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน”
ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการในงาน Bangkok RHVAC 2015
ช่วงเช้าหัวข้อ “ High Efficiency Chiller Plant ”
จัดโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
ช่วงบ่ายหัวข้อ“Efficient Fresh Air Management – through DOAS (Dedicated Outdoor Air Systems)” จัดโดย ASHRAE Thailand Chapter
ณ ห้อง MR 211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558
โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 1/2558  
เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด    (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน)
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  
 
  อบรมการใช้งาน Advance Excel เพื่อทำ Business Intelligence

“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” และ “บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือจัดโครงการอบรมการใช้งาน Advance Excel เพื่อทำ Business Intelligence ซึ่งคือ การนำข้อมูลที่มีอยู่ไปจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละแผนก โดยจะอบรมในวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 87/2 CRC ทาวเวอร์ ชั้น 38 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัคร
1. ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2558 เฉพาะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสปอนเซอร์สมาคมเท่านั้น
2. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำหรับสมาชิกสมาคมและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสปอนเซอร์สมาคม

หมายเหตุ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแจ้งข่าวสารประสานงานและรวบรวมรายชื่อผู้สนใจในกิจกรรมนี้โดยเน้นที่สมาชิกของสมาคมและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสปอนเซอร์สมาคมเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกและสปอนเซอร์

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด+ใบสมัคร               แผนที่่


 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณบริษัทฯ, ห้าง, ร้านต่างๆที่ได้กรุณาสนับสนุนSponsor Package ประจำปี 2558 นี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64 ราย ด้วยแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมสามารถบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆตอบสนองให้เป็นประโยชน์สมาชิกยิ่งขึ้นมาโดยตลอด

ในปีนี้สมาคมฯ ได้เปิดบริการเพิ่มเติมให้Sponsorsสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเวปของสมาคมฯได้ฟรี
- ข่าวรับสมัครงานจากบริษัทSponsorต่างๆ  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาจากหน่วยงานอื่นๆ  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  
“มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน”

“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน” ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา 11) กรุงเทพฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทานและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่ใช้งานและปฏิบัติงานจริงสามารถนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวเป็นคู่มือในการควบคุม และการประกอบติดตั้งการใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมทั้ง การเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้องและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้กับผู้ออกแบบ, วิศวกร, ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 ดาวน์โหลดมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน          กำหนดการเทคนิคพิจารณ์ 


 ขอเชิญชวนจอง Sponsor Package
ประจำปี  2558

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 เอกสาร1      เอกสาร 2

 


 

 แจกฟรี สมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทำดีวีดีวีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split typeเพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป บริษัทฯ, ห้าง, ร้านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับดีวีดีได้ฟรี   ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณอรวรรณ /คุณกุลิสรา โทรศัพท์. 02-318-4119 / 02-318-4123      


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไดกิ้น ปั้นช่างแอร์มืออาชีพ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีแรงงานจัดหลักสูตรยกระดับฝีมือ ช่างเทคนิคใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ 26 ม.ค. – 28 ก.พ. ศกนี้

 คลิกเพื่อดูเอกสารเพิ่มเติม


 ประกาศผลการทดสอบ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 1
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th