Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่

 
 

 


 ขอเชิญชวนเขียนบทความวิชาการ 
เพื่อจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ เล่มที่ 20 
กำหนดจัดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
ส่งมายัง E-mail : manageracat@gmail.com

 


 

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2558

 - การแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 3
วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558
สนามกอล์ฟเลกาซี่
 ใบสมัครการแข่งขัน
- การแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2558
สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟคลับ

- การแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 2 
วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558
สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
 ใบสมัครการแข่งขัน      Paring Golf ครั้งที่ 2  
- การแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
ณ สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ (Bangkok Golf Club) รับจำนวน 180 คน
 ใบสมัครการแข่งขัน     กฎระเบียบ 1     กฎระเบียบ 2


 

 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
เรื่อง “นวัตกรรม Chiller Plant เพื่อการลงทุนและการประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน”
ณ ห้อง เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  
 
  อบรมการใช้งาน Advance Excel เพื่อทำ Business Intelligence

“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” และ “บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือจัดโครงการอบรมการใช้งาน Advance Excel เพื่อทำ Business Intelligence ซึ่งคือ การนำข้อมูลที่มีอยู่ไปจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละแผนก โดยจะอบรมในวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 87/2 CRC ทาวเวอร์ ชั้น 38 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัคร
1. ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2558 เฉพาะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสปอนเซอร์สมาคมเท่านั้น
2. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำหรับสมาชิกสมาคมและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสปอนเซอร์สมาคม

หมายเหตุ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแจ้งข่าวสารประสานงานและรวบรวมรายชื่อผู้สนใจในกิจกรรมนี้โดยเน้นที่สมาชิกของสมาคมและพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสปอนเซอร์สมาคมเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกและสปอนเซอร์

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด+ใบสมัคร               แผนที่่


 

 ขอเชิญร่วมโครงการอบรม ประจำปี 2558

 ปิดรับสมัครแล้วค่ะ  
 - โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับกลาาง"  รุ่นที่ 3
กำหนดจัดระหว่างวันเสาร์ที่ 6 ,  13  , 20 , 27  มิถุนายน 2558
และวันเสาร์ที่ 7 , 11 กรกฎาคม 2558 
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม       ประมวลภาพ ปี 2557

- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับสูง" รุ่นที่ 3
กำหนดจัดระหว่างวันเสาร์ที่ 5 , 12 , 19 , 26 กันยายน 2558 
และวันเสาร์ที่ 3 , 10 ตุลาคม  2558
 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง     ประมวลภาพ ปี 2557


- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 3
กำหนดจัดระหว่างวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 , วันเสาร์ที่ 7 , 14 , 21 , 28 มีนาคม 2558 และวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558   
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม           ประมวลภาพ  ปี 2557


 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณบริษัทฯ, ห้าง, ร้านต่างๆที่ได้กรุณาสนับสนุนSponsor Package ประจำปี 2558 นี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64 ราย ด้วยแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมสามารถบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆตอบสนองให้เป็นประโยชน์สมาชิกยิ่งขึ้นมาโดยตลอด

ในปีนี้สมาคมฯ ได้เปิดบริการเพิ่มเติมให้Sponsorsสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเวปของสมาคมฯได้ฟรี
- ข่าวรับสมัครงานจากบริษัทSponsorต่างๆ  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาจากหน่วยงานอื่นๆ  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  
“มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน”

“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน” ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา 11) กรุงเทพฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป เพื่อเป็นวิทยาทานและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่ใช้งานและปฏิบัติงานจริงสามารถนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวเป็นคู่มือในการควบคุม และการประกอบติดตั้งการใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมทั้ง การเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้องและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้กับผู้ออกแบบ, วิศวกร, ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 ดาวน์โหลดมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน          กำหนดการเทคนิคพิจารณ์ 


 

 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อที่น่าสนใจ โดย ผู้บรรยายดีเด่นจาก ASHRAE สหรัฐอเมริกา โดยมีหัวข้อดังนี้
1. Why Buildings Matter and the Role of ASHRAE Standard 90.1
2. Energy Efficient Window and Fenestration Technologies
3. How Long Will It Last? Addressing the Challenge of Sustainability
4. Building Science Lessons from the Honey Bee
ณ โรงแรม สวิสโซเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ. รัชดาภิเษก
หมายเหตุ จะมีการสรุปการบรรยายเป็นภาษาไทยในแต่ละหัวข้อ โดย คุณบัลลังก์ สาธร และ ดร. เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ปิดรับสมัครแล้วค่ะ
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1
เรื่อง “รู้ลึกระบบปรับอากาศ สำหรับศูนย์การค้า และ Community Mall”
ณ ห้องอุบลชาติ ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 


 

 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!
ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิทยากรสำหรับการสัมมนา ASHRAE ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

เนื่องจาก คุณ Marlene Linders วิทยากรดีเด่นจาก ASHRAE ไม่สามารถมาร่วมการสัมมนาในวันดังกล่าวได้อย่างกะทันหัน ทาง ASHRAE Thailand Chapter จึงขอแจ้งเปลี่ยนวิทยากร โดยทาง Chapter ได้รับเกียรติจากคุณวรเสน ลีวัฒนกิจ บ. วินด์ชิลล์ จก. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบปรับอากาศในห้องผ่าตัดและห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแทน คุณMarlene Linders
ทาง Chapter ต้องกราบขออภัยในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้ว

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง The Fundamentals and Overview of Risk Management for Infection Control for The Environment of
Healthcare During construction of Healthcare Buildings and A Selection of Common HVAC Design
Problems for Hot & Humid Climate Application
 ณ ห้อง สโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 ขอเชิญชวนจอง Sponsor Package
ประจำปี  2558

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 เอกสาร1      เอกสาร 2

 


 

 แจกฟรี สมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทำดีวีดีวีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split typeเพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป บริษัทฯ, ห้าง, ร้านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับดีวีดีได้ฟรี   ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณอรวรรณ /คุณกุลิสรา โทรศัพท์. 02-318-4119 / 02-318-4123      


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไดกิ้น ปั้นช่างแอร์มืออาชีพ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีแรงงานจัดหลักสูตรยกระดับฝีมือ ช่างเทคนิคใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ 26 ม.ค. – 28 ก.พ. ศกนี้

 คลิกเพื่อดูเอกสารเพิ่มเติม 

 วันพุธที่  8 ตุลาคม 2557 จัดโปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3
โรงงานผลิตและประกอบเครื’องปรับอากาศยี’ห้อ“อามีน่า”
9/5 หมู่ 4 ถ.คลองรุ่ง-พระยาใจ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 ประกาศผลการทดสอบ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 1
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th