Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่

 
 

 

New ... วันพุธที่ 2 ธันวาคม  2558
ขอเชิญร่วมโปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน  
ณ อาคาร EEC Academy บริษัท EEC จำกัด  

(รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น)
cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 New ... โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกร ประจำปี 2559 broken heart
smiley- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 4
กำหนดจัดระหว่างวันเสาร์ที่ 5 , 12 , 19 , 26   มีนาคม 2559 
และ วันเสาร์ที่ 2 , 9  เมษายน 2559
 
 
   
- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับกลาาง"  รุ่นที่ 4
กำหนดจัดระหว่างวันเสาร์ที่ 4 ,  11  , 18 , 25  มิถุนายน 2559
 และ วันเสาร์ที่  2 , 9 กรกฎาคม 2559  

laugh-โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับสูง" รุ่นที่ 4
กำหนดจัดระหว่างวันเสาร์ที่ 3 ,10 ,17, 24, กันยายน 2559 
และ วันเสาร์ที่ 1, 8 ตุลาคม 2559


รายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


 

 แจกฟรี สมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทำดีวีดีวีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split typeเพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป บริษัทฯ, ห้าง, ร้านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับดีวีดีได้ฟรี   ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณอรวรรณ /คุณกุลิสรา โทรศัพท์. 02-318-4119 / 02-318-4123      


ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 ฟรี (รับจำนวนจำกัด)
รื่อง  : “ความดำมืดของการควบคุมน้ำเย็น ”
และงานเลี้นงสังสรรค์ ประจำปี 2558 
 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ระหว่างเวลา 13.00 - 23.00 น.
cool รายละเอียดสัมมนาวิชาการ    cool รายละเอียดการ์ดเชิญ


 

 ประกาศสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 เปิดรับสมัคร ขอรับทุนเพื่อการวิจัย


  คลิกเพื่อเอกสารเพิ่มเติม   
            cool ใบสมัคร


 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
เรื่อง "การปรับอากาศด้วยการทำความเย็นแผ่รังสีและระบบเติมอากาศอิสระ ประสบการณ์ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น"
Air-conditioning by Radiant Cooling & Dedicate Outdoor Air System: Experiences in hot and humid climate
ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ด


 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 


 

 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  ฟรี  (รับจำนวนจำกัด)
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการกลางปี 2558 (Mid Year Seminar 2015)  
เรื่อง “มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศและมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน”
ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

 ขอเชิญชวนเขียนบทความวิชาการ 
เพื่อจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ เล่มที่ 20 
กำหนดจัดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
ส่งมายัง E-mail : manageracat@gmail.com

 


 

  Paing Golf 4  
การแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 
สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟคลับ

cool ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟ


 


 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณบริษัทฯ, ห้าง, ร้านต่างๆที่ได้กรุณาสนับสนุนSponsor Package ประจำปี 2558 นี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64 ราย ด้วยแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมสามารถบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆตอบสนองให้เป็นประโยชน์สมาชิกยิ่งขึ้นมาโดยตลอด

ในปีนี้สมาคมฯ ได้เปิดบริการเพิ่มเติมให้Sponsorsสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเวปของสมาคมฯได้ฟรี
- ข่าวรับสมัครงานจากบริษัทSponsorต่างๆ  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาจากหน่วยงานอื่นๆ  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    


  


  
 
 


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th