Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่

 
 

 

New... วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560   
ขอเชิญสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4
/2560
เรื่อง การควบคุมเสียง และ การสั่นสะเทือนในระบบปรับอากาศ ตัวอย่างปัญหา และ การแก้ไขปัญหา
ณ  ห้องสโรชา ชั้น3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

coolคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
New...วันอังคาร ที่ 26  กันยายนพ.ศ. 2560...New
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ   
เรื่อง “21st Century Tall Building Design”, “Burj Khalifa – The Tallest Building in the World,
Live Long, Healthy and Low Energy”, “Net Zero Building vs. Net Zero District”
ณ  ห้องสโรชา ชั้น 3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

New !!!!broken heart วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560broken heartNew !!!!!
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน
"Dinner Talk" ประจำปี 2017-18 ในหัวข้อเสวนา
"วิศวกรและผู้ประกอบการยุคนี้ ต้องปรับตัวอย่างไรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง"
โดยเจ้าของเพจดัง "มนุษย์เงินเดือนพันธ์ุใหม่"
ดร. ระพีรัตน์  ธัญวัฒน์พรกุล
เวลา 18:00 - 21:30 น.
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเตล เลอ คองคอร์ด

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคดิจิตัล ทำให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวจากสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันเองสร้างขึ้น เพื่อให้อยู่รอดได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิศวกรและผู้ประกอบการคือส่วนหนึ่งในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ด้วย การเสวนาในงานจะช่วยให้ท่านได้รับทราบว่า ทั้งตัวท่านและงานที่ท่านทำอยู่จะต้องมีการปรับตัวอย่างไรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งงานนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรดังที่ถือว่าเป็นหนึ่งในกูรูที่เชียวชาญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมาชิกร่วมเสนอชื่อ "วิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น" ประจำปี 2560
หมดเขตเสนอชื่อ 31 สิงหาคม 2560
 


 ระเบียบการพิจารณาสรรหา วิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 
  คลิกเพื่อดูเอกสารเพิ่มเติม               


 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน  พ.ศ. 2560  
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง “การออกแบบระบบปรับอากาศเพื่อคุณภาพอากาศและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโบราณสถานศาลาเครื่องราชอิสรยศฯ พระบรมมหาราชวัง"
และ "การใช้งานพัดลมหมุนเวียนเพื่อความสุขสบายเชิงความร้อนและประสิทธิภาพพลังงานภายในอาคาร"  
ณ ห้อง AMBER 1 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม  


 

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2560 broken heart

แข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4  วันอังคาร ที่   12  กันยายน 2560         
สนามกอล์ฟ สนามกอล์ฟ สุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
cool
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร


วันพุธ ที่  19  กรกฎาคม 2560              
สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
cool 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัค


*ครั้งที่ 1  วันอังคาร ที่  28 มีนาคม  2560             
สนามเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ (ศาลายา)
cool 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร


*ครั้งที่ 2   วันอังคาร ที่  16  พฤษภาคม 2560       
สนาม บางกอกกอล์ฟคลับ ถ.ติวานนท์  ต.บางกระดี่  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  
cool 
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม+ใบสมัคร


 

 

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน  ครั้งที่ 2/2560  

ณ อาคาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่  
(รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น )
cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560                      
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่
3/2560
เรื่อง “พัดลมระบายอากาศสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม”
( Industrial Fan for Ventilation System in Building Project, and Factory Project )
ณ  ห้องสโรชา ชั้น 3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก


cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ฟรี !
(สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น  รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน )
สัมมนาวิชาการ กลางปี 2560
เรื่อง  “หยุดบาดเจ็บและตายของช่างแอร์ 
O2
นักบุญหรือซาตาน

โดย… คุณสมนึก  ชีพพันธุ์สุทธิ์  /   คุณอดิศร  เรืองเดช
วันพุธ ที่ 5  กรกฎาคม  2560
ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 


cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

New..- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับต้น" รุ่นที่ 5 /3  broken heart
กำหนดจัดระหว่าง วันเสาร์ ที่  16 , 23 , 30 กันยายน   และวันเสาร์ ที่  7 , 14 , 21  ตุลาคม  2560
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

 cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


- โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับกลาาง"  รุ่นที่ 5   เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2560
กำหนดจัดระหว่าง วันเสาร์ ที่  6 , 13 , 20 , 27  พฤษภาคม  และวันเสาร์ ที่  3 , 10  มิถุนายน 2560
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


-โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกร ระดับสูง" รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2560
กำหนดจัดระหว่าง วันเสาร์ ที่ 1 , 8 , 15 , 22 กรกฎาคม  และ วันเสาร์ ที่  5 , 12 สิงหาคม  2560
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

(ผู้สมัครที่จอง/ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมัคร จะได้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเป็นลำดับแรก)
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้าอบรม

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

New !!!!!วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 !!!!!New
ขอเชิญเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่ 1/2560  
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสนามไชย
โดยบริษัท ช.การช่าง จำกัด
มหาชน

 (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น)

สถานีสนามไชย เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกก่อสร้างขึ้นโดยบริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน) การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยภายในสถานีสนามไชย เสมือนกับผู้โดยสารได้เดินเข้าสู่พระราชวัง หรือท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์ ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบความเป็นไทยอย่างงดงาม

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560

เรื่อง “"Active and Passive Beams", "Fundamentals of Thermal Displacement Ventilation" และ "Energy Efficient Solutions for Commercial Kitchen Ventilation"

Presented by:  Dr. Andrey Livchak
Distinguished Lecturer from ASHRAE

ณ ห้องอุบลชาต ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

พิเศษสุดสุด!!!!!!! สำหรับสมาชิก ASHRAE สหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยติดต่อโดยตรงที่ chapter เบอร์ 02-318-4119!!!!!

Special!!!!! for ASHRAE member lived in Thailand, please contact chapter for attending this seminar for Free (NO Charge) at 02-318-4119!!!!!

cool คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

ประกาศ Download Program Cooling Load ฟรี !
ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมฯ) 

ได้จัดทำโปรแกรม Cooling Load Calculations Program TMW-CL1 Version AI 
broken heart  ท่านสามารถ download โปรแกรม ดังกล่าว  ได้ที่ www.tmn.co.th 
หากท่านใดมีปัญหาการติดตั้งและใช้งาน สามารถอีเมล์สอบถาม
ผศ.ดร.ตุลย์ ได้ที่ e-mail : tul.m@chula.ac.th

ประกาศสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 เปิดรับสมัคร ขอรับทุนเพื่อการวิจัย

 

 แจกฟรี สมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดทำดีวีดีวีดีโอการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split typeเพื่อแจกให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกและสาธารณะทั่วไป บริษัทฯ, ห้าง, ร้านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับดีวีดีได้ฟรี   ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณอรวรรณ /คุณกุลิสรา โทรศัพท์. 02-318-4119 / 02-318-4123      


 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ฟรี (รับจำนวนจำกัด 80 คน เท่านั้น)
รื่อง  : “เหล่าซือแป๋ ACAT ”
และงานเลี้นงสังสรรค์ ประจำปี 2559 
 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559  ระหว่างเวลา 13.00 - 23.00 น.
cool รายละเอียดสัมมนาวิชาการ    


 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณบริษัทฯ, ห้าง, ร้านต่างๆที่ได้กรุณาสนับสนุนSponsor Package ประจำปี 2559 นี้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65 ราย ด้วยแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมสามารถบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆตอบสนองให้เป็นประโยชน์สมาชิกยิ่งขึ้นมาโดยตลอด

ในปีนี้สมาคมฯ ได้เปิดบริการเพิ่มเติมให้Sponsorsสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเวปของสมาคมฯได้ฟรี
- ข่าวรับสมัครงานจากบริษัทSponsorต่างๆ  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาจากหน่วยงานอื่นๆ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th