Search :
-A +A
www.acat.or.th

หน้าแรก

สาส์นจากนายก

เกี่ยวกับสมาคม

FAQs
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สมาคม
กรรมการสมาคม
บุคลากรประจำสมาคม
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคม
แผนที่ 

สวัสดีครับ พี่น้องและเพื่อน ๆ สมาชิกชาว ACAT ทุกท่าน

สวัสดีท่านสมาชิก ACAT ทุกท่านครับ ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระนี้ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมา และพร้อมกันนี้ผมใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ไว้วางใจคัดเลือกให้ผมเป็นนายกสมาคมในวาระนี้ด้วย
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นกันเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานของคณะกรรมการ โดยในตอนเริ่มต้นเราได้ทบทวนกันถึงวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตก่อตั้งสมาคม ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งสมารถได้เขียนไว้ ผมขอนำมากล่าวถึงที่นี้ด้วย คือ

  1. ส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ
  2. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานงานด้านระบบปรับอากาศ
  4. เป็นศูนย์กลางรณรงค์ การส่งเสริมความรู้ ด้านความปลอดภัยในระบบงานปรับอากาศแก่บรรดาเครือข่ายและสมาชิกทั่วประเทศ
  5. เป็นที่พบปะสังสรรค์ และสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก
  6. เป็นการสนับสนุน และประสานงานให้กับภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในด้านเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ 

ในการประชุมระดมความคิดเห็นได้มีการเสนอข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษามากมาย มีการประชุมกันยาวนานตั้งแต่ 13:30-21:30 น.ผลจากการประชุมทำให้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแนวทางปฏิบัติให้กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งหมดทั้งปวงเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม
อีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการตั้งใจทำและได้เริ่มทำแล้วคือ การเพิ่มช่องทางการสื่อสารของสมาคมกับสมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยสมาคมได้จัดทำ Facebook Page ในชื่อ “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ACAT” หรือ www.facebook.com/acatofficial ขอเชิญชวนท่านสมาชิกไปกด Like เพื่อติดตามกันได้ครับ ณ เวลาที่เขียนนี้ มีคนกด Like แล้วถึง 1,691 Likes บนเพจจะมีการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสมาคม ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมปรับอากาศ เช่น เราได้เผยแพร่วิดีโอ 19 ตอน เรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง ต่อไปเรามีแนวทางว่าจะนำบันทึกวิดีโอการสัมมนาของสมาคมที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่บนเพจด้วย
สำหรับ ACAT NEWS นี้ สมาคมก็ยังถือเป็นช่องทางหลักอย่างเป็นทางการที่ใช้ในการติดต่อกับท่านสมาชิก โดยจะส่งให้ถึงที่อยู่ของสมาชิกทุกท่าน หากท่านสมาชิกหรือเพื่อนของท่านสมาชิกท่านใดที่ไม่ได้รับ ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมเพื่อจะได้ตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่ของท่านในฐานข้อมูลของสมาคมต่อไป
อีกเรื่องที่สำคัญมาก ผมและคณะกรรมการต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของสมาคมทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนในปีนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์และมีบริษัทสปอนเซอร์รายใหม่ๆ เข้าร่วมสนับสนุนเพิ่มจากเดิมหลายบริษัทด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะแสดงให้เห็นว่าบริษัทสปอนเซอร์เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่สมาคมที่ได้ทำมาตลอด 20 ปี
ท้ายสุดนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกและสปอนเซอร์ทุกท่านอีกครั้งที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง หากมีสิ่งใดที่จะนำแนะให้คณะกรรมการนำไปปรับปรุง สามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ผมได้ที่ Chakrapan.pw@gmail.com หรือจะส่งผ่าน Inbox ของ Facebook Page ก็ได้ครับ
 
จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

            

หน้าแรก

|

สาส์นจากนายก

|

เกี่ยวกับสมาคม

| FAQs
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
3rd Flr, Engineering Institute of Thailand Building (EIT), No. 487
Soi Ramkumheang 39 (Teplela rd.), Wangtonglang
Tel : (662) 318 4119 Fax: (662) 318 4120
Email : info@acat.or.th