| Page1 |

🔊 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมฯ 
  🔊 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดตั้งห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
🙏 จากเงินบริจาคที่สมาคมฯ ได้รับ เมื่อเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลในช่วงแรก มีไม่เพียงพอกับจำนวนโรงพยาบาลที่ขอความช่วยเหลือเข้ามา สมาคมฯ จึงบริจาคแบ่งบริจาคเป็นเงินสด 10,000 บาท พร้อมเครื่อง HEPA Unit

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดือนกันยายน 2564
🗓 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2564-65 ประจำเดือนกันยายน โดยมีกรรมการบริหารและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จำนวน 2 ชุด
⚙️ มูลนิธิยุวพัฒน์ และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จำนวน 2 ชุด จากผู้มีจิตกุศล

อ่านต่อ >>> 
  🔊 โรงพยาบาลสังขะ จ.สุรินทร์ รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
⚙️ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 60 (วปอ. 60 หมู่เสือ) บริจาคห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 โรงพยาบาลบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
⚙️ บริษัท เตียวฮง สีลม กรุ๊ป บริจาคห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
🙏 โรงพยาบาลนาตาล  ขอขอบพระคุณ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) กองวิศวกรรมการแพทย์, มูลนิธิยุวพัฒน์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมวิศวกรรมการแพทย์, คุณธนพนธ์ -คุณภัทรณิช เพชรสุทธิ และอาจารย์ พญ.จริยา แสงสัจจา พร้อมด้วย อ.อภิสิทธิ์ 

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 โรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคม รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
⚙️ คุณบุญเย็น ศีลวัตกุล บริจาคห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 9 (วันที่ 4)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 9 เป็นวันที่ 4 ของจำนวนวันอบรมรวม 6 วัน โดยหัวข้อการอบรมและวิทยากรผู้บรรยาย ในภาคเช้าและบ่าย

อ่านต่อ >>>


 
  ✳️ สมาคมฯ จัดบรรยายพิเศษ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดบรรยายพิเศษออนไลน์

📌 หัวข้อ: " การเลื่อนระดับสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรและสามัญวิศวกรเป็นวุฒิวิศวกร "
เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง การแนะนำการเขียน การเตรียมเอกสาร การสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเลื่อนระดับวิศวกร สามัญและวุฒิวิศวกรวิศวกรสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ >>>


 
  ✳️ สมาคมฯ จัดบรรยายพิเศษ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดบรรยายพิเศษออนไลน์
📌 หัวข้อ: “การขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพของวิศวกรเครื่องกลจากระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร
และจากระดับสามัญวิศวกรเป็นระดับวุฒิวิศวกร”

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
บริจาคเตียงสนามแอร์โรคลาส จำนวน 200 เตียง ให้ 3 หน่วยงานภาครัฐ

🗓 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด บริจาคเตียงสนามแอร์โรคลาส

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับสมาคมฯ มอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
⚙️ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด บริจาคห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ใครพลาดไม่ได้เข้าฟัง Webinar#2/2564 เรื่อง “Restart HVAC System for Reopening”
🖥 ดูย้อนหลังได้ที่ Youtube ช่อง “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ACAT” ตามนี้ค่ะ
อ่านต่อ >>> 
  🔊 เปิดรับสมัครแล้ว ‼️ โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 9
💥 สมัครด่วน ⭕️ รับจำนวนจำกัด เพียง 60 คน เท่านั้น

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 9 (วันที่สาม)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 9 เป็นวันที่  ของจำนวนวันอบรมรวม 6 วัน โดยหัวข้อการอบรมและวิทยากรผู้บรรยาย ในภาคเช้าและบ่าย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 2564
🗓 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤติ กฤชไมตรี ประธานกรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อติดตามความคืบหน้างานด้านต่างๆ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2564
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คุณนิรัญ ชยางศุ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 วิศวกรสิ่งแวดล้อม " สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านเพราะอะไร" โครงการบรรยายฟรี
❄️ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ
🎤 เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  💥 ฟรี ฟรี ฟรี ‼️
✔️โดย อาจารย์ ชัชวาลย์ คุณค้ำชู 

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ต้องฟัง.. ถ้าท่านจะขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพเป็นสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล‼️‼️
❄️ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ
🎤 เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  💥 ฟรี ฟรี ฟรี ‼️

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 9 (วันที่สอง)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 9 เป็นวันที่ 2 ของจำนวนวันอบรมรวม 6 วัน โดยหัวข้อการอบรมวันที่สองนี้

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 3/2564
🗓 เมื่อวันพฤ.ที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 3
หัวข้อ “การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code)”

อ่านต่อ >>>


 
             ✍️ ประชุมคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ โครงการ Thai TAB
 🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ โครงการ Thai TAB ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม หารือเพิ่มเติมและทบทวน

อ่านต่อ >>> 
  🎤 ประชุมคณะทำงานจัดงาน ACAT Virtual Run 64
🗓 เมื่อวันที่ 25/8/64 ที่ผ่านมา คณะทำงานจัดงาน ACAT Virtual Run 2564 ประชุมหารือแผนดำเนินงานโครงการ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ใครพลาดไม่ได้เข้าฟัง Webinar#2/2564 เรื่อง “Restart HVAC System for Reopening”
🖥 ดูย้อนหลังได้ที่ Youtube ช่อง “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ACAT”

อ่านต่อ >>>


 
  🆘 ตามที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) จะมีการเชิญสมาคมต่างๆ รวมทั้ง ACAT เข้าร่วมสัมมนาโต๊ะกลมระดมความคิด (ออนไลน์) ในหัวข้อ ”การเตรียมความพร้อมการกำหนดนโยบาย Digital Build Thailand” วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564เวลา 14.00-17.00 น. โดยจะเป็นการระดมความคิดในเรื่องปัญหาจากการใช้หรือไม่ใช้ระบบ BIM และแผนการดำเนินการเรื่อง BIM ของแต่ละสมาคมฯ
อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ มอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้โรงพยาบาลกำแพงแสน
⚙️ บริษัท 43 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริจาคห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายแพทย์ปวิทย์ ยวงเงิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน เป็นผู้แทนรับมอบ

อ่านต่อ >>>


 
  ศ. ที่ 20 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนสมาชิกรับฟัง‼️
คุณทรงยศ ภารดี อุปนายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์สดในรายการ มิติข่าว ทางสถานีวิทยุ FM 90.5
↘️ ระหว่างเวลา 14:10 - 15:00 น.
▶️ หัวข้อสนทนา..
ถอดโมเดล “ความร่วมมือ”
ภาคธุรกิจ-ภาคสังคม สู้ภัย Covid-19

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ โครงการ Thai TAB
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ โครงการ Thai TAB ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม หารือเพิ่มเติมและทบทวนรายละเอียดหัวข้อ “การปรับแต่งน้ำที่เครื่องสูบน้ำ SCHP/PCHP/COP”

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ส่งมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่
🚑 โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จากโครงการเปิดรับบริจาคของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยและมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ ส่งมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา จำนวน 2 ชุด
🧑🏻‍⚕ ท่านผู้อำนวนการโรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จากโครงการเปิดรับบริจาคของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยและมูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ ส่งมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้โรงพยาบาลภูเรือ จ.เลย
🧑🏻‍⚕ โรงพยาบาลภูเรือ จ.เลย รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จากโครงการเปิดรับบริจาคของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยและมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ >>>


 
             🔊 ขอรับบริจาคห้อง Negative Pressure อีก 4 ห้องสุดท้าย ก่อนปิดโครงการรับบริจาคในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
✔️ ตามที่สมาคมฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 9 กค 2564 เป็นต้นมานั้น ทางสมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ 13 สค 2564

อ่านต่อ >>>

 


 
  🔊 โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit เรียบร้อยร้อยแล้ว
♥️ ธารน้ำใจของทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ส่งถึงโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อีกหนึ่งโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและประสานขอความอนุเคราะห์มายังสมาคมฯ และมูลนิธิยุวพัฒน์

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit เรียบร้อยแล้ว
🚑 นับเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ร้องขอการสนับสนุนผ่านโครงการเปิดรับบริจาคเงินที่สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดทำขึ้น โดยสมาคมฯ ได้รับการติดต่อขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จากโรงพยาบาลเสลภูมิ

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รับมอบ Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จากโครงการเปิดรับบริจาคของสมาคมฯ ร่วมกับ มูลนิธิยุวพัฒน์
✔️ ตามที่สมาคมฯ และมูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit สำหรับส่งมอบให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนงบประมาณ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในพื้นที่

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit และ HEPA Unit เรียบร้อยแล้ว
🚑 โรงพยาบาลเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกโรงพยาบาลที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมป้องกัน-สอบสวนโรค ติดโควิด-19 โรงพยาบาลจึงขอความอนุเคราะห์ห้อง Negative Pressure Modular Unit และ HEPA Unit มายังสมาคมฯ

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณนิรัญ ชยางศุ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีกรรมการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 คณะทำงานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรม
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการอบรมวิชาชีพวิศกรระดับกลาง จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครเข้าอบรม

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์
✔️ หัวข้อ “การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code)”
🔸  Update กฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
🔸 ระบบปรับอากาศและกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
🔸 การวิเคราะห์โครงกรอบอาคารและกรณีศึกษา BEC

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 โรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จาก ACAT และผู้ร่วมบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
🧑‍⚕ อีกหนึ่งโรงพยาบาล ที่สมาคมฯ และผู้มีจิตกุศล ได้ให้ความช่วยเหลือส่งมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit แอดมินขอส่งบุญถึงผู้มีจิตกุศลทุกท่าน โดยขออนุญาตแชร์ข้อความ จากโรงพยาบาลน้ำยืน ถึงผู้มีจิตกุศลทุกท่าน

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ส่งภาพถ่ายและคำขอบคุณถึงสมาคมฯ
🚑 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นับเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่รับภาระงานในการดูแลผู้ป่วยโควิดจำนวนมากอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมีผู้ป่วยโควิดวิกฤติจำนวนมาก ที่ต้องให้การรักษาภายในห้องไอซียูโควิด ซึ่งแต่เดิมโรงพยาบาลมีห้องไอซียูโควิดไม่เพียงพอ

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
🗓 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤติ กฤชไมตรี ประธานกรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อติดตามความคืบหน้างานด้านต่างๆ

อ่านต่อ>>>
   
 
            🔊 ประชุมคณะกรรมการ Thai TAB
🗓 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ท่านผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ ในฐานะประธานคณะทำงาน Thai TAB ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดประชุมกรรมการ Thai TAB

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ACAT ประกาศให้พนักงานสมาคมฯ WFH ระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2564
☣️ จากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ สมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้พนักงาน Work From Home

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แนวคิดการออกแบบและติดตั้งห้อง Modular Unit โดยมีห้อง Ante Room อยู่ระหว่างกลาง เพื่อความปลอดภัยของแพทย์และบุคลากรมากยิ่งขึ้น
🚑 เนื่องด้วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีดำริให้ติดตั้งห้องสำหรับทำหัตถการทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง ในลักษณะ Aerosol Generated Procedure เช่น การเปลี่ยนท่อหลอดคอ การส่องกล้องตรวจในโพรงจมูกและหลอดลม – กล่องเสียง จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือผ่านผู้บริจาค บมจ. PROSPER ENGINEERING

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564
✔️ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ชื่อเสียงให้สมาชิกที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่วงการวิศวกรรมปรับอากาศและสังคมเป็นส่วนรวม สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จาก ACAT และผู้ร่วมบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
🧑🏻‍⚕ แอดมินขอส่งบุญถึงผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยคณะแพทย์ พยาบาลแถวหน้า ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยขออนุญาตแชร์ข้อความ จากโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ถึงผู้มีจิตกุศลทุกท่าน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
งานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณสุธี วงศ์ไทย ประธานคณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำเดือนกรกฎาคม 2564

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความรู้วิชาการ 
งานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยผู้แทนสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit จาก ACAT และผู้ร่วมบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
🧑🏻‍⚕ แอดมินขอส่งบุญถึงผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ โดยขออนุญาตแชร์ข้อความ จากโรงพยาบาลวารินชำราบ ถึงผู้มีจิตกุศลทุกท่าน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานปรับอากาศและทำความเย็น (อนุฯ ชุด 1)
สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

 🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย เชิญคณะอนุกรรมการร่วมประชุมทบทวนร่าง “มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ”

อ่านต่อ>>>


 
  ✍️ ประชุมคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ โครงการ Thai TAB
 🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ โครงการ Thai TAB ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม หารือเพิ่มเติมและทบทวน หลักสูตรที่ได้ร่างรวมกัน

อ่านต่อ >>>
   
 
             🔊 สมาคมฯ จัด Webinar หัวข้อ “Restart HVAC System for Reopening”
 🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัด Webinar หัวข้อ “Restart HVAC System for Reopening” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบในการเตรียมการก่อนกลับมาเดินระบบอีกครั้ง โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์มาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ

อ่านต่อ >>> 
  💻 ACAT Webinar #2/2564 หัวข้อ Restart HVAC System for Reopening
 กำลังเข้มข้นเลยค่ะ กับ Webinar หัวข้อ Restart HVAC System for Reopening ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

อ่านต่อ >>>


 
  🆘 ยังมีโรงพยาบาลรอคอยขอรับบริจาคห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit อีกจำนวนมาก
ณ วันนี้ สมาคมฯ และมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกันบริจาคห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit แบบครบชุดรวม 21 ห้อง และบริจาคเงินให้โรงพยาบาลอีก 10 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนกับงบประมาณที่จำกัดของโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมรวมอีก 10 ห้อง

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ ส่งมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้ รพ. สมุทรสาคร จำนวน 7 ชุด พร้อมเร่งติดตั้งแล้วเสร็จใน 3 วัน
 ☣️ จากสถานการณ์การระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละนับ 1,000 ราย มีผู้ป่วยสะสมกว่า 10,000 ราย และมีผู้ป่วยโควิดวิกฤติจำนวนมาก

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 โรงพยาบาลพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
 🚑 แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลพุทธมลฑล แจ้งผ่านอาจารย์ แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา ที่ปรึกษาโครงการ ว่า ER โรงพยาบาลพุทธมลฑล ได้รับมอบและติดตั้งห้อง NEGATIVE PRESSURE MODULAR UNIT พร้อม HEPA UNIT ที่จัดซื้อจากเงินบริจาคของผู้มีจิตกุศลของสมาคมฯ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
 ☣️ จากสถานการณ์การระบายไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพัทลุง ที่พบผู้ป่วยรายใหม่ 145 ราย ทุบสถิตขึ้นติดชาร์ตลำดับต้นๆ และนายอำเภอกงหราคาดว่าผู้ป่วยคนในอำเภอกงหราจะมีไม่ต่ำกว่า 600 คน

อ่านต่อ>>>


 
  🔊 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
🚑 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส่งข้อมูลแจ้งสมาคมฯ ว่าได้จัดส่งมอบห้อง NEGATIVE PRESSURE MODULAR UNIT พร้อม HEPA UNIT ที่จัดซื้อจากเงินบริจาคของผู้มีจิตกุศลของสมาคมฯ ให้กับ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

อ่านต่อ >>>
   
 
             🔊 โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
 🚑 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส่งข้อมูลแจ้งสมาคมฯ ว่าได้จัดส่งมอบห้อง NEGATIVE PRESSURE MODULAR UNIT พร้อม HEPA UNIT ที่จัดซื้อจากเงินบริจาคของผู้มีจิตกุศลของสมาคมฯ ให้กับ โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

อ่านต่อ >>> 
  🔊 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับมอบห้อง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
 🚑 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส่งข้อมูลแจ้งสมาคมฯ ว่าได้จัดส่งมอบห้อง NEGATIVE PRESSURE MODULAR UNIT พร้อม HEPA UNIT ที่จัดซื้อจากเงินบริจาคของผู้มีจิตกุศลของสมาคมฯ ให้กับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์
 ✔️ หัวข้อ “Restart HVAC System for Reopening”
 🗓 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08:45 – 16:00น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

อ่านต่อ >>


 
  กิจกรรม ACAT Virtual Run ครั้งที่ 1 🦾
 💥 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564
🥇 เริ่มเก็บระยะทางตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2564
 🏌🏻 พร้อมลุ้นของรางวัลพิเศษเป็นบัตรเข้าสัมมนาวิชาการหรือเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ
🗓 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานคณะทำงานชุดปรับแต่งระบบน้ำ โครงการ Thai TAB ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 🗓 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤติ กฤชไมตรี ประธานกรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อติดตามความคืบหน้างานด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 /สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 และสัมมนากลางปี แบบออนไลน์  รวมถึงความคืบหน้าในการจัดทำหนังสือวิชาการประจำปี 2564

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ขอรับบริจาคเพื่อจัดซื้อ Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
 🦠 ในการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีผู้ป่วยซึ่งต้องรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติมากขึ้น จนสถานที่ที่มีอยู่ ไม่สามารถรองรับได้ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะทำงาน Thai TAB
 🗓 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ ในฐานะประธานคณะทำงาน จัดประชุมออนไลน์ หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Thai TAB

อ่านต่อ>>>


 
  ♥️ บริจาค Negative Pressure Modular Unit และ HEPA Unit ให้กับโรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 “เจ้าหน้าที่ รพ.สนามชัยเขต และชาวสนามชัยเขต ขอขอบพระคุณอาจารย์จริยาและทีมผู้บริจาค บริษัท Bitec และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันบริจาค Modular Negative Pressure Room และ HEPA Unit ขณะนี้ ห้องได้ใช้งานแล้วค่ะ”

อ่านต่อ >>>
   
 
             🔊 ประกาศเลื่อนกิจกรรมกอล์ฟ
เรียน สมาชิกกอล์ฟ ACAT
☣️ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID 19 ยังระบาดอย่างรุนแรง ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Golf ACAT Tournament จึงพิจารณาเลื่อนการแข่งขันออกไป โดยรายละเอียด

อ่านต่อ >>> 
  ✒️ ประธานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร จัดประชุมทีมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
🗓 เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล ประธานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร จัดประชุมทีมวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรเพื่อพิจารณาและเตรียมการ ในการจัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง รุ่นที่ 9 โดยมีวาระการประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประกาศเลื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการอบรมวิชาชีพฯ ระดับกลางเป็นแบบออนไลน์
 
🗓 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร ได้ประชุม ประเมินสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ระเบียบจากภาครัฐ รวมถึงข้อกังวลของผู้เข้าอบรม วิทยากร

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ ประชุมคณะกรรมการ Thai TAB
 🗓 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 ท่านผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ ในฐานะประธานคณะทำงาน Thai TAB ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมกรรมการ Thai TAB ผ่านระบบ Zoom เพื่อกำหนดแนวทางการอบรมการทดสอบและปรับแต่งระบบปรับอากาศ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เสาร์ที่ 6 (วันสุดท้าย)
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เป็นเสาร์ที่ 6 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรมฯ และทดสอบความรู้ความเข้าใจ โดยหัวข้อที่อบรมกัน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ACAT, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (TATA) และบริษัท Prosper Engineering จก (มหาชน)
ส่งมอบ HEPA Unit, อุปกรณ์ประกอบ และ Negative Modular Unit ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

🗓 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และบริษัท Prosper Engineering จก (มหาชน) ร่วมส่งมอบ HEPA UNIT (จำนวน 29 ชุด)

อ่านต่อ >>>
   
 
             ♥️ ข้อความนี้ ทำเอากรรมการบริหารและพนักงานสมาคมฯ รู้สึกอิ่มบุญ อิ่มเอิบใจมากค่ะ
 📝 สมาคมฯ ได้รับข้อความและรูปจากโรงพยาบาลสิรินธร หนึ่งในโรงพยาบาลที่สมาคมฯ เข้าให้ความช่วยเหลือ ออกแบบ และบริจาคเต็นท์ความดันลบและ HEPA Unit ที่ได้รับการบริจาคจากสปอนเซอร์สมาคมฯ และผู้มีจิตกุศล แจ้งว่าเต็นท์และ HEPA Unit ที่ได้รับบริจาค ได้ใช้งานเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว

อ่านต่อ >>> 
  เครื่อง HEPA Unit จาก 3 วี เอ็นจิเนียริ่งฯ ส่งถึงกองวิศวกรรมการแพทย์แล้ว
❄️ HEPA Unit จำนวน 2 ชุด ที่บริจาคให้สมาคมฯ โดย บริษัท 3 วี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด จัดส่งถึงกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เป็นเสาร์ที่  5
 🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เป็นเสาร์ที่ 5 จากจำนวนวันอบรมทั้งหลักสูตร 6 วัน โดยหัวข้อที่อบรมกัน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประธานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรและทีมผู้ช่วยวิทยากร
เปิดติวเข้ม เฉลยการบ้าน ติวและทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา 5 เสาร์ เตรียมตัวทดสอบในเสาร์ที่ 6 ซึ่งเป็นเสาร์สุดท้ายในหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1

อ่านต่อ >>>
   
 
             🔊 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คุณนิรัญ ชยางศุ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีกรรมการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>> 
  ข้อความจาก รพ. มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
 📲 ข้อความจากคณะแพทย์ พยาบาล รพ. มะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่สมาคมฯ เข้าให้ความช่วยเหลือค่ะ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมกรรมการวิชาการ เดือนมิถุนายน 2564
 🗓 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการวิชาการสมาคมฯ ผศ.ดร. พลกฤต กฤชไมตรี เชิญประชุมกรรมการวิชาการ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เป็นเสาร์ที่ 4
🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พค.64 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เป็นเสาร์ที่ 4 จากจำนวนวันอบรมทั้งหลักสูตร 6 วัน โดยหัวข้อที่อบรมกัน

อ่านต่อ >>>
   
 
             🔊 ประธานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรและทีมผู้ช่วยวิทยากร
เปิดติวเข้ม ทบทวนเนื้อหาการอบรม พร้อมทำ workshop เรื่อง Piping Selection

✔️ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ประธานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรรุ่นที่ 9/1 มอบให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านฟรีค่ะ

อ่านต่อ >>>

 


 
  ✒️ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1
 🗓 วันนี้ 2 มิถุนายน 2564 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาวิศวกรและบุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564 ได้จัดประชุมครั้งที่ 1 โดยมีวาระการประชุม

อ่านต่อ >>>

 
  🔊 สมาคมฯ ส่งมอบเต็นท์ความดันลบพร้อม HEPA Unit ให้โรงพยาบาลสิรินธร
 🗓 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย โดยคุณทรงยศ ภารดี อุปนายก และคุณเอกมล เจียรประดิษฐ กรรมการวิชาการ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ส่งมอบเต็นท์ความดันลบพร้อม HEPA Unit อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ >>> 
  🔊 HEPA Unit จาก C.I. Group ส่งมอบถึง สบส. แล้ว
❄️ HEPA Unit จำนวน 3 ชุด ที่บริจาคให้สมาคมฯ โดย C.I. Group Public Company Limited จึดส่งถึงกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เป็นเสาร์ที่ 3
 🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พค.64 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เป็นเสาร์ที่ 3 จากจำนวนวันอบรมทั้งหลักสูตร 6 วัน โดยหัวข้อที่อบรมกัน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประธานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรและทีมผู้ช่วยวิทยากร
เปิดติวเข้ม ทบทวนและฝึกการใช้ Psychrometric Chart

✔️ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ประธานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรรุ่นที่ 9/1 มอบให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านฟรีค่ะ
อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการมาตรฐานงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
 🗓 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการมาตรฐานงานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือการติดตั้งและใช้งานท่อ PID หรือท่อ Pre-Insulated Duct

อ่านต่อ >>>


 
  ☣️ HEPA Unit ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตกุศล ส่งมอบพร้อมติดตั้งที่ รพ. สิรินธร อีกแห่งเรียบร้อยแล้ว
🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณทรงยศ ภารดี อุปนายกสมาคมฯ และคุณเอกมล เจียรประดิษฐ กรรมการวิชาการ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมตรวจสอบ เต็นท์ความดันลบ พร้อม HEPA UNIT ที่ทางสมาคมฯ บริจาคให้กับโรงพยาบาลสิรินธร

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 
🗓 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมกันครบทุกท่าน และที่ประชุมยังได้รับเกียรติจากกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย

อ่านต่อ >>>


 
                         ข่าวดี ‼️
ACAT News เปิดให้สมาชิกและผู้สนใจดาวน์โหลดอ่านได้ฟรีแล้ว 💣

🗓 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย มีมติให้เผยแพร่ ACAT News หรือสารสำหรับสมาชิกให้กับสมาชิกและผู้สนใจ ได้ดาวน์โหลดไฟล์ pdf มาอ่านได้ฟรี ผ่านเว็บไซท์ของสมาคมฯ ในเมนู “หนังสือ/วารสาร”

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
งานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

 🗓 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณสุธี วงศ์ไทย ประธานคณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน

อ่านต่อ >>> 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความรู้วิชาการ
งานปรับอากาศและทำความเย็น สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย

🗓 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยผู้แทนสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  💥 ACAT พัฒนาระบบการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง
 🗓 เมื่อวันที่ 18 พค.64 ที่ผ่านมา คุณทรงยศ ภารดี อุปนายกสมาคมฯ จัดประชุมพิจารณาทดสอบการใช้งาน QR Code และระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ แบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เป็นเสาร์ที่ 2
 🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พค.64 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 (ออนไลน์) เป็นเสาร์ที่ 2 จากจำนวนวันอบรมทั้งหลักสูตร 6 วัน โดยหัวข้อที่อบรมกันมีดังนี้ค่ะ

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประธานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรและทีมผู้ช่วยวิทยากร
เปิดแชร์ประสบการณ์ทำงานจริงให้ผู้เข้าอบรมฯ รุ่น 9/1

 ✔️ อีกโครงการดีๆ ที่ประธานโครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรรุ่นที่ 9/1 มอบให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 กองวิศวกรรมการแพทย์จัดส่ง HEPA Unit ที่ได้รับบริจาค จากสมาคมฯ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 ☣️ จากการระบาดไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพัทลุง ที่ขยายวงกว้างขึ้น กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 กรรมการมาตรฐาน ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 🗓 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมาตรฐานสมาคมฯ จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีประเด็นหารือหลักคือการตรวจสอบเอกสารร่างคู่มือสถานพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 โดยคณะกรรมการมาตรฐานที่เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🆘 ยังมีความต้องการใช้ HEPA Unit อีกจำนวนมาก ‼️
 ✔️ จากการที่สมาคมฯ อาสาเป็นตัวกลางขอรับการสนับสนุน รับบริจาคทุนทรัพย์และเครื่อง HEPA Unit จากสมาชิก ผู้มีจิตกุศล บริษัทฯ ห้าง ร้าน ต่างๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมกรรมการวิชาการ เดือนพฤษภาคม 2564
 🗓 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการวิชาการสมาคมฯ ผศ.ดร. พลกฤต กฤชไมตรี เชิญประชุมกรรมการวิชาการ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
                         🔊 ท่านรัฐมนตรี อนุทิน เป็นประธานมอบ HEPA Unit จาก Uni-Aire และ ท่อลมอ่อนจาก Aeroflex
 🗓 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คุณอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานมอบเครื่อง HEPA Unit จาก Uni-Aire และท่อลมอ่อนจาก Aeroflex ที่บริจาคผ่านสมาคมฯ

อ่านต่อ >>>


 
  ✳️ สนใจเข้ากลุ่มสอบถามปัญหา-พูดคุย-แลกเปลี่ยน ความรู้ด้านวิศวกรรมปรับอากาศ
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ผู้มีประสบการณ์การทำงานจริงทั้งแอร์เล็กและแอร์ระบบขนาดสูงสุดหลายพันตันความเย็นได้

อ่านต่อ >>> 
  🔊 C.I. Group Public Company Limited บริจาค HEPA Unit จำนวน 3 ชุด
 ❄️สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ C.I. Group Public Company Limited ที่บริจาค HEPA Unit ขนาด 260 CFM จำนวน 3 ชุด

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1
 🗓 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่น 9/1 เป็นวันแรก

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ สมาคมฯ จัดประชุมแนะนำหลักสูตรผู้เข้าอบรมวิชาชีพวิศวกร รุ่น 9/1
 🗓 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ประธานหลักสูตรฯ คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล และ อ.ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ จัดประชุมพูดคุย ทำความเข้าใจและแนะนำวิธีการสอนผ่านระบบออนไลน์

อ่านต่อ >>>


 
  🙏  สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
 ในกุศลจิต ที่บริจาคเงินและสิ่งของ

อ่านต่อ >>>


 
  🙏  สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ✔️ ในกุศลจิต ที่บริจาคเครื่อง HEPA Unit จำนวน 6 เครื่อง

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ ACAT ส่งวิศวกรอาสา เข้าช่วยสำรวจระบบปรับอากาศ รพ. ลำพูน
 ☣️ จากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดทางภาคเหนือ ผู้บริหารโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน จึงขอความอนุเคราะห์สมาคมฯ ส่งวิศวกรเข้าช่วยตรวจเช็คระบบปรับอากาศและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

อ่านต่อ >>>


 
                       🔊 ACAT ประกาศให้พนักงานสมาคมฯ WFH ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
 ☣️ จากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ สมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้พนักงาน Work From Home

อ่านต่อ >>>                                                                                                                                                         
   
 
 
  📝 ขอเชิญชวนสมาชิกเขียนบทความ เพื่อลงในหนังสือบทความวิชาการ ฉบับที่ 26 ประจำปี 2564 
 ⏰ กำหนดปิดรับบทความ: 31 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน ACAT
 ✔️ โดยเป็นการประชุมพิจารณาจัดทำร่างฯ คู่มือสถานพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 และที่ประชุมได้มีการประชุมหารือ การกำหนดแบบ Cohort Ward สำหรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถรองรับอัตราการเพิ่มจำนวนมากของผู้ป่วย COVID-19
อ่านต่อ >>>


 
  🔊 HEPA Filter Units 2 ชุดสุดท้าย ส่งมอบถึงผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว
 ✔️ จากการที่สมาคมฯ ร่วมกับ Uni-Aire Corporation Co., Ltd. บริจาค Portable HEPA Units ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก่อนหน้านี้
 🗓 วันนี้ สมาคมฯ ได้ทราบข่าวจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ว่าเครื่อง Portable HEPA Units ดังกล่าว ได้ส่งมอบไปให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดพิจิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 🙏  สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับกุศลจิตในครั้งนี้ด้วยค่ะ

อ่านต่อ >>> 
                             ❄️ คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ อดีตนายกสมาคมฯ นำทัพวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประชุมแผนงานสนับสนุนทีมแพทย์สู้วิกฤติโควิด-19
 🗓 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ อดีตนายกสมาคมฯ และประธานคณะผู้เชี่ยวชาญ ACAT สู้ภัยโควิด จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ วางแผนการดำเนินงานเพื่อการสนับสนุนทีมแพทย์สู้ภัยวิกฤติโควิด-19 โดยมีผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯ ประกอบด้วยอดีตนายกสมาคมฯ คณาจารย์ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
อ่านต่อ >>>


 


 
  🔊 HEPA Filter Units ส่งมอบถึงผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว
🗓 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนบริจาค Portable HEPA Units จาก
  • บริษัทครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด และ
  • บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่งสเปเชียลลิซ จำกัด
อ่านต่อ >>>


 
  เราจะฝ่าวิกฤติการระบาดไวรัส โควิด-19 ไปด้วยกัน ‼️
 🌡 ตามที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 🔥 ความต้องการห้อง ICU สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งห้องดังกล่าวจะต้องใช้ HEPA UNIT เป็นองค์ประกอบ
 🆘 ทางสมาคมฯ จึงขอเป็นตัวแทนหน่วยงานทางสาธารณสุข
 
1️⃣   ขอรับบริจาคเครื่องฟอกอากาศ HEPA UNIT โดยบริษัท ห้างร้าน หรือสมาชิก ที่มีจิตกุศล สามารถติดต่อสั่งซื้อเพื่อบริจาคจากผู้จัดจำหน่ายที่เป็นสปอนเซอร์สมาคมฯ
อ่านต่อ >>>


 


 
  🔥 ACAT News ข่าวสารสำหรับสมาชิกเท่านั้น มาพร้อมเนื้อหาวิชาการแน่นมาก 🔥
 
❄️ ถ้าคุณเป็นวิศวกรปรับอากาศและระบายอากาศ ห้ามพลาดบทความวิชาการใน ACAT News ฉบับที่ 1/2564 นี้ ในหัวข้อ: “ความท้าทายของวิศวกรในการรับมือกับวิกฤติ Covid-19”
 
👍  บทความวิชาการจากประสบการจริง รวมเนื้อหาและรายละเอียดแน่นๆ ครบถ้วนรวม 17 หน้า ห้ามพลาดจริงๆ ค่ะ

อ่านต่อ >>>


 
  เจอปัญหางานปรับอากาศและระบายอากาศ ต้องการคำแนะนำ⁉️
✅ ที่นี่ มีคำตอบ... “ACAT Member Group”

💣 กลุ่มเฉพาะ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยเท่านั้น
สมัครเข้ากลุ่มฟรี ‼️
เพียงท่านยังคงสถานะเป็นสมาชิกของ สมาคมฯ อยู่ เท่านั้น ‼️

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 สมาคมฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย (สงกรานต์) แบบออนไลน์
 🗓 วันที่ 13 เมษายน 2564 จากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงจัดพิธีรดน้ำขอพรอดีตนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ คณาจารย์ และผู้ใหญ่ที่เคารพของสมาคมฯ ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

อ่านต่อ >>>

 


 
  🔊 ACAT จัดทำศูนย์รวมข้อมูลระบบปรับอากาศและระบายอากาศเพื่อรองรับการระบาดโรค Covid-19
 🗓 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ ประธานคณะทำงาน ACAT Covid-19 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯ หารือเตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อรองรับการระบาดไวรัสโควิด-19

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564
 🗓 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คุณนิรัญ ชยางศุ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีกรรมการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย
 🗓 วันพฤหัสที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย จัดประชุมทางไกลประจำเดือนเมษายนผานระบบ Zoom

อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ สมาคมฯ จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
หัวข้อ: “COVID-19 กับ ระบบปรับอากาศ & ระบายอากาศ สำหรับสถานพยาบาล”

อ่านต่อ >>>

   
 
                              🔊 บจก. แคมฟิล (ประเทศไทย) มอบรางวัลจับสลาก เป็นเครื่องฟอกอากาศ รุ่น CC 410 Concealed (Hi-Flo Bag filter + H13 Hepa filter)  ให้กับผู้โชคดี ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 24  มีนาคม 2564 คุณก้องเกียรติ ทีฆมงคล กรรมการผู้จัดการ บจก. แคมฟิล (ประเทศไทย)  มอบรางวัลจับสลาก เป็นเครื่องฟอกอากาศ รุ่น CC 410 Concealed (Hi-Flo Bag filter + H13 Hepa filter)  ให้กับผู้โชคดี ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม สวิส โซเทล เลคคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 บจก.เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องฟอกอากาศAAF รุ่น Astropure450
24 มีนาคม 2564 คุณกัลยา เจริญถาวรสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องฟอกอากาศAAF รุ่น Astropure450
ให้สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่  1

อ่านต่อ >>>


 
  🔊 อุปนายกสมาคมฯ ร่วมประชุมเชิงวิชาการ การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารตลาดสด
🗓 เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณทรงยศ ภารดี อุปนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ตามคำเชิญจาก กรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ >>>


 
  🔊 นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคารและคณะฯ หารือความร่วมมือกับ ACAT
 📆 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพคุณภาพอากาศในอาคาร, พร้อมด้วยคุณบัณฑิต  ศรีวัลลภานนท์, คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล และคุณจัตุรงค์ ชีวะผลาบูรณ์

อ่านต่อ >>>


 
 

🔊 แคมฟิล (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องฟอกอากาศให้สมาคมฯ

📆 วันที่ 17 มีนาคม 2564 คุณชาญเดช ศิริมหา Strategic Business Manager บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนบริจาคเครื่องฟอกอากาศ รุ่น CC 410 Concealed (Hi-Flo Bag filter + H13 Hepa filter) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
อ่านต่อ >>> 
  ☀️ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบตู้เก็บวัคซีนโควิด 19 ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
 
🗓 วันที่ 11 มีนาคม 2564  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19 ส่งมอบให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ภายใต้โครงการ
อ่านต่อ >>>


 
  🔊 ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอนุวิชาการ สมอ. ว่าด้วยค่าประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ
 
🗓 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คุณวินัย แก้วมณี กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะ 48/10 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นการประชุมพิจารณาสำรวจค่าประสิทธิภาพพลังงานในเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องที่มีขีดความสามารถทำความเย็นถึง 18,000 W. โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้
อ่านต่อ >>>


 
  ❄️ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปรับตัวอย่างไร หลังวิกฤตการระบาดไวรัส โควิด-19
 🔊 อยากรู้ ต้องเข้าฟังกูรูในงาน Dinner Talk จัดโดย ASHRAE Thailand Chapter ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยค่ะ
Dinner Talk: Real Estate Developers Perspective on Post Covid 19

อ่านต่อ >>>


 
  ✳️ สนใจเข้ากลุ่มสอบถามปัญหา-พูดคุย-แลกเปลี่ยน ความรู้ด้านวิศวกรรมปรับอากาศ
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ผู้มีประสบการณ์การทำงานจริงทั้งแอร์เล็กและแอร์ระบบขนาดสูงสุดหลายพันตันความเย็นได้
เข้ากลุ่มฟรี ‼️

อ่านต่อ >>>


 
  ✍️ สมาคมฯ จัดอบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับต้น (ภาคพิเศษ) วันที่สอง (วันสุดท้าย)
 🗓 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาชีพวิศวกร ระดับต้น (ภาคพิเศษ) เป็นวันที่สอง (วันสุดท้ายของหลักสูตร) ในหัวข้อ “การออกแบบ ติดตั้งและทดสอบ ระบบปรับอากาศชนิด VRF”

อ่านต่อ >>>